Jak wymusić zamknięcie aplikacji na komputerze Mac

Jeśli aplikacja na komputerze Mac nie odpowiada i nie możesz jej normalnie zamknąć, użyj opcji Wymuś koniec w celu jej zamknięcia.

Aby zamknąć aplikację na komputerze Mac w normalny sposób, wybierz opcję Zamknij z menu aplikacji na pasku menu lub naciśnij klawisze Command (⌘)+Q. Jeśli aplikacja nie zamknie się, wykonaj następujące czynności, aby wymusić jej zamknięcie.

Jak wymusić zamknięcie aplikacji

  1. Naciśnij i przytrzymaj następujące trzy klawisze: Option+Command+Esc (Escape). Przypomina to naciśnięcie klawiszy Control+Alt+Delete na komputerze PC. Możesz również wybrać opcję Wymuś koniec z menu Apple () w lewym górnym rogu ekranu. 
  2. Wybierz aplikację w oknie Wymuszanie zamknięcia, a następnie kliknij przycisk Wymuś koniec.

Więcej informacji

Data publikacji: