iBooks: błędy dotyczące nieprawidłowego identyfikatora URI

Identyfikator URI (uniform resource identifier — ujednolicony identyfikator zasobów) opisuje nazwę i lokalizację pliku. Przypomina to adres URL witryn internetowych. Wyświetlenie błędu o nieprawidłowym identyfikatorze URI w pakiecie EPUB oznacza, że co najmniej jeden ze znaków w identyfikatorze nie jest obsługiwany. Identyfikatory URI mogą zawierać wyłącznie znaki alfanumeryczne.

Jeśli na przykład książka zawiera identyfikator URI ze spacjami, taki jak „plik z manifestem.xhtml”, to zostanie wyświetlony taki błąd: BŁĄD ITMS-9000: „Nieprawidłowy identyfikator URI — plik z manifestem.xhtml: Niedozwolony znak, indeks 3: z manifestem.xhtml”.

Ten błąd wskazuje, że identyfikator zawiera nieprawidłowe znaki (w tym przykładzie są to spacje).

  1. Aby rozwiązać ten problem, należy rozpakować plik EPUB i znaleźć identyfikator URI opisany w komunikacie o błędzie. Może on znajdować się w pliku OPF lub innym katalogu z treścią.
  2. Po znalezieniu nieprawidłowego identyfikatora URI należy usunąć z nazw plików spacje i inne nieobsługiwane znaki. W powyższym przykładzie problem można rozwiązać przez zakodowanie znaku spacji: plik%20z%20manifestem.xhtml.
     
Data publikacji: