Dodawanie równań matematycznych do dokumentu w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

Teraz w dokumentach aplikacji Pages, Numbers i Keynote możesz umieszczać wyrażenia i równania matematyczne, korzystając z poleceń LaTeX lub elementów MathML. 

Dodawanie równania do dokumentu aplikacji Pages, Numbers lub Keynote

  1. Stuknij lub kliknij w miejscu, w którym chcesz dodać równanie (w dokumencie, polu tekstowym lub kształcie), a następnie wykonaj czynności odpowiednie dla używanego urządzenia: 
    • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij przycisk Wstaw , stuknij przycisk Multimedia , a następnie przycisk Równanie
    • Na komputerze Mac na pasku menu wybierz kolejno opcje Wstaw > Równanie.
  2. Wprowadź równanie przy użyciu poleceń LaTeX lub elementów MathML.1 Na iPadzie i telefonie iPhone możesz użyć symboli skrótów wyświetlanych nad klawiaturą. Po zakończeniu pisania zostanie wyświetlony podgląd równania.2
  3. Kliknij lub stuknij opcję Wstaw.3


Używanie programu MathType

W aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na komputer Mac można także korzystać z programu MathType 6.7d (lub nowszego), jeśli jest zainstalowany. Przy pierwszym wstawianiu równania wybierz opcję Użyj programu MathType albo włącz ją w Preferencjach:

  1. Otwórz aplikację Pages, Numbers lub Keynote.
  2. Wybierz kolejno opcje [Aplikacja] > Preferencje.
  3. Zaznacz pole wyboru Wstawiaj i edytuj równania przy użyciu programu MathType.


Więcej informacji

Dowiedz się, których poleceń LaTeX i elementów MathML można używać w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote.

1. Aby ułatwić tworzenie równań, edytor równań działa domyślnie w trybie matematycznym, dzięki czemu do równań nie trzeba dodawać poleceń trybu matematycznego.

2. Jeśli jest on pusty lub zawiera błąd, sprawdź równanie, aby upewnić się, że jest poprawne.

3. Jeśli równanie znajduje się w wierszu tekstu, jest one wyśrodkowywane według znaku równości. Aby wyśrodkować według środka równania, dodaj spację przed lub po równaniu.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: