Dodawanie równań matematycznych do dokumentu w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

Teraz w dokumentach aplikacji Pages, Numbers i Keynote możesz umieszczać wyrażenia i równania matematyczne, korzystając z poleceń LaTeX lub elementów MathML. 

Dodawanie równania do dokumentu aplikacji Pages, Numbers lub Keynote

  1. Stuknij lub kliknij w miejscu, w którym chcesz dodać równanie, a następnie wykonaj czynności odpowiednie dla używanego urządzenia: 
    • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij przycisk Przycisk Dodaj, stuknij opcję , a następnie stuknij przycisk Równanie
    • Na komputerze Mac na pasku menu wybierz kolejno opcje Wstaw > Równanie.
  2. Wprowadź równanie przy użyciu poleceń LaTeX lub elementów MathML.1 Na iPadzie i telefonie iPhone możesz użyć symboli skrótów wyświetlanych nad klawiaturą. Po zakończeniu pisania zostanie wyświetlony podgląd równania.2Dodawanie równania w aplikacji Pages
  3. Kliknij lub stuknij opcję Wstaw.

Używanie programu MathType

W aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na komputer Mac można także korzystać z programu MathType 6.7d (lub nowszego), jeśli jest zainstalowany. Przy pierwszym wstawianiu równania wybierz opcję Użyj programu MathType albo włącz ją w Preferencjach:

  1. Otwórz aplikację Pages, Numbers lub Keynote.
  2. Wybierz kolejno opcje [Aplikacja] > Preferencje.
  3. Zaznacz pole wyboru Wstawiaj i edytuj równania przy użyciu programu MathType.

Więcej informacji

Dowiedz się, których poleceń LaTeX i elementów MathML można używać w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote.

1. Aby ułatwić tworzenie równań, edytor równań działa domyślnie w trybie matematycznym, dzięki czemu do równań nie trzeba dodawać poleceń trybu matematycznego.

2. Jeśli jest on pusty lub zawiera błąd, sprawdź równanie, aby upewnić się, że jest poprawne.

Data publikacji: