Importowanie książki z iBooks Author do aplikacji Pages na komputerze Mac

Otwieraj, edytuj i publikuj książkę w aplikacji Pages na komputerze Mac.

Otwieranie pliku iBooks Author w aplikacji Pages

Plik iBooks Author (o rozszerzeniu nazwy pliku .iba) można otworzyć na kilka sposobów:

  • W aplikacji Pages wybierz kolejno opcje Plik > Otwórz, wybierz plik iBooks Author, a następnie kliknij opcję Otwórz.
  • W Finderze wybierz plik iBooks Author, a następnie wybierz kolejno opcje Plik > Otwórz w aplikacji > Pages.
  • Przeciągnij plik iBooks Author na ikonę aplikacji Pages.

Podczas importowania pliku iBooks Author aplikacja Pages może wyświetlić monit o zachowanie części zawartości w oddzielnym folderze:

Jeśli po wyświetleniu monitu o zachowanie zawartości okładki i widżetu kliknięto przycisk Anuluj lub nie można znaleźć folderu, zawsze można ponownie zaimportować plik iBooks Author w celu utworzenia folderu z odpowiednią zawartością.

Dowiedz się więcej o otwieraniu plików iBooks Author w aplikacji Pages.


Edytowanie książki w aplikacji Pages

Przed wyeksportowaniem książki do pliku EPUB lub opublikowaniem jej w usłudze Apple Books możesz ją edytować w aplikacji Pages. Książka wyświetlana w aplikacji Pages może zawierać pewne różnice. Oto kilka z nich:

  • Spis treści to tekst, który można wyświetlać i edytować na pasku bocznym.
  • Słowniczek znajduje się na końcu książki — prowadzą do niego poszczególne terminy zawierające łącza. 
  • Importowane są obrazy, pliki wideo i audio, ale niektóre ustawienia aplikacji iBooks Author, takie jak Odtwarza na pełnym ekranie lub Odtwarza automatycznie, nie są dostępne.


Używanie okładki książki

Jeśli orientacja okładki różni się od orientacji reszty książki, aplikacja Pages zachowuje okładkę jako oddzielny plik Pages (.pages) o nazwie Okładka. Jeśli chcesz użyć okładki, ponieważ zamierzasz wyeksportować książkę do formatu EPUB lub opublikować ją, przekonwertuj okładkę do formatu PDF, a następnie dodaj ją jako okładkę, wybierając opcję Wybierz obraz.

Jeśli aplikacja Pages wstawiła okładkę jako pierwszą stronę dokumentu, wybierz opcję „Użyj pierwszej strony jako obrazu okładki książki” podczas eksportowania do formatu EPUB. 


Używanie zawartości widżetów

Galeria obrazów i widżety multimedialne są wyświetlane w książce w aplikacji Pages w taki sam sposób, jak w przypadku aplikacji iBooks Author. Inne widżety nie są wyświetlane w ten sam sposób, dlatego omówiono je w tej sekcji.

Widżety typu Nakładka, Pasek boczny przewijania, Obraz interaktywny i Przeglądanie

Aplikacja Pages zachowuje widżety, takie jak Nakładka, Pasek boczny przewijania, Obraz interaktywny i Przeglądanie zawartości, jako oddzielne pliki Pages. Plik ma nazwę, dzięki czemu można go łatwo znaleźć. Jeśli w aplikacji iBooks Author książka ma stały układ, plik zawiera numer strony, na której pojawia się widżet, np. Page3_Popover. W przypadku książek opartych na szablonach EPUB pliki są numerowane, np. ScrollingSidebar_5.

Każdy plik Pages zawiera oryginalną zawartość widżetu. Niektóre rodzaje zawartości można kopiować z plików referencyjnych i wklejać do książki w aplikacji Pages. Można na przykład skopiować zawartość widżetu paska bocznego przewijania do pola tekstowego, a następnie dostosować rozmiar tekstu lub pola tekstowego do całej zawartości.

Widżety HTML

Aplikacja Pages tworzy folder dla każdego widżetu HTML, który zawiera wiele plików z zawartością widżetu. Pliki multimedialne można skopiować do książki lub otworzyć plik HTML w przeglądarce internetowej, a następnie wykonać zrzut ekranu lub utworzyć film za pomocą aplikacji QuickTime.

Widżety 3D

Aplikacja Pages tworzy folder zawierający pliki Collada (dae) dla wszystkich widżetów 3D używanych w książce, łącznie z plikami tekstur. Pliki te można otworzyć w zgodnej aplikacji do modelowania 3D lub w aplikacji Podgląd, a następnie wykonać zrzut ekranu lub utworzyć film za pomocą aplikacji QuickTime.

Widżety Keynote

Aby dodać prezentację Keynote do książki w aplikacji Pages, otwórz oryginalną prezentację w aplikacji Keynote, wyeksportuj ją jako film, a następnie dodaj film do książki.

Aby bez problemu zlokalizować plik Keynote, wystarczy znaleźć jego oryginalną nazwę w aplikacji iBooks Author. Otwórz książkę w aplikacji iBooks Author, wybierz widżet Keynote, a następnie otwórz inspektora widżetów.

Data publikacji: