Współpraca nad dokumentami w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote na iPhonie, iPadzie i Macu

Dzięki wbudowanej funkcji współpracy możesz pracować nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi lub prezentacjami z innymi osobami w czasie rzeczywistym. 

Funkcja współpracy w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote pozwala zapraszać inne osoby do współpracy nad dokumentem i ustawiać uprawnienia do dokumentu. Widzisz, kto pracował nad dokumentem, i możesz sprawdzać podsumowanie wprowadzonych zmian, a także komunikować się z uczestnikami z poziomu aplikacji.

Możesz też pracować z udostępnianymi dokumentami online na stronie iCloud.com.


Zapraszanie innych osób do współpracy

Gdy zapraszasz inne osoby do współpracy nad dokumentem, arkuszem kalkulacyjnym lub prezentacją, wysyłasz im łącze do pliku. Udostępniane dokumenty mogą być wyświetlane i edytowane przez maksymalnie 100 osób jednocześnie. 

Aby rozpocząć współpracę, zaloguj się do usługi iCloud na urządzeniu, a następnie włącz usługę iCloud Drive dla aplikacji Pages, Numbers i Keynote. W otwartym dokumencie kliknij lub stuknij przycisk Udostępnij  na pasku narzędzi, z menu podręcznego wybierz opcję Współpracuj, a następnie wybierz, w jaki sposób chcesz zaprosić inne osoby.

Zaproszone osoby mogą otwierać i wyświetlać udostępniany dokument o dowolnym rozmiarze. Jeśli rozmiar dokumentu przekracza 2 GB, a chcesz umożliwić zaproszonym osobom jego edytowanie, użyj aplikacji Pages, Numbers lub Keynote, aby zmniejszyć rozmiar dokumentu do mniej niż 2 GB, zanim zaprosisz innych.


Ustawianie uprawnień

Aby ustawić uprawnienia określające, kto może wyświetlać, edytować i zapraszać inne osoby do współpracy nad dokumentem, kliknij lub stuknij menu podręczne poniżej menu podręcznego Współpracuj.

Możesz ustawić następujące opcje:

 • Jeśli chcesz, aby dostęp do dokumentu mieli tylko wybrani uczestnicy, wybierz opcję Tylko zaproszeni przez Ciebie. Aby otworzyć udostępniany dokument, uczestnicy muszą zalogować się do usługi iCloud lub witryny iCloud.com przy użyciu konta Apple ID. Jeśli te osoby nie mają konta Apple ID, mogą je utworzyć, kiedy udostępnisz im dokument.
 • Jeśli chcesz, aby każda osoba mająca łącze do udostępnianego dokumentu mogła go otworzyć, wybierz opcję Każdy, kto ma łącze.
 • Jeśli chcesz, aby każda osoba mająca dostęp do dokumentu mogła go edytować i drukować, wybierz opcję Możliwość edycji.
 • Jeśli chcesz, aby każda osoba mająca dostęp do dokumentu mogła go wyświetlać i drukować, ale nie edytować, wybierz opcję Tylko do odczytu.
 • Usuń zaznaczenie opcji Każdy może dodać więcej osób, jeśli nie chcesz, aby uczestnicy mogli zapraszać inne osoby do współpracy.


Współpraca nad udostępnianym dokumentem

Po otwarciu dokumentu możesz w czasie rzeczywistym oglądać zmiany wprowadzane przez inne osoby oraz ostatnio wykonane czynności. W zależności od urządzenia, liczba osób edytujących lub przeglądających dokument jest widoczna na przycisku Współpracuj  na pasku narzędzi, który pojawia się po zaproszeniu innych osób. Możesz też wyświetlić listę uczestników, klikając lub stukając przycisk Współpracuj.

Podczas edytowania udostępnianego dokumentu możesz używać wszystkich funkcji aplikacji Pages, Numbers i Keynote, ale z pewnymi wyjątkami.


Wyświetlanie ostatniej aktywności

Stuknij lub kliknij przycisk Współpracuj  na pasku narzędzi, aby sprawdzić działania wykonane od Twojej ostatniej wizyty w dokumencie. Możesz też rozpocząć komunikację z uczestnikami z poziomu aplikacji oraz zmienić ustawienia aktywności.

 • Kliknij lub stuknij opcję Pokaż całą aktywność, aby zobaczyć, kto pracował nad dokumentem oraz sprawdzić podsumowanie zmian wprowadzonych przez tę osobę. Kliknij lub stuknij strzałkę rozwijania, aby zobaczyć bardziej szczegółowe zmiany, takie jak edycje wykonane przez jednego uczestnika w kilku różnych miejscach. Możesz też stuknąć aktywność, aby wyświetlić miejsce wprowadzenia zmiany. Nieprzeczytane aktywności są podświetlane, a stuknięcie podświetlonej aktywności powoduje oznaczenie wszystkich nieprzeczytanych aktywności jako przeczytanych.
 • Kliknij lub stuknij nazwisko na liście uczestników, aby przejść do miejsca, w którym ta osoba obecnie pracuje w dokumencie.
 • Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia o dołączaniu nowych osób, dokonywaniu edycji lub komentowaniu, kliknij lub stuknij opcję Ustawienia aktywności.
 • Aby rozpocząć komunikację z uczestnikami z poziomu aplikacji Pages, Numbers lub Keynote, kliknij lub stuknij przycisk wiadomości w celu rozpoczęcia rozmowy w aplikacji Wiadomości albo stuknij lub kliknij przycisk audio lub wideo w celu rozpoczęcia rozmowy FaceTime.


Zmiana ustawień udostępnianego dokumentu

Aby zmienić uprawnienia po udostępnieniu dokumentu, kliknij lub stuknij przycisk Współpracuj  na pasku narzędzi, a następnie kliknij lub stuknij opcję Zarządzaj udostępnianym dokumentem, prezentacją lub arkuszem, w zależności od używanej aplikacji pakietu iWork. Możesz zmienić dostęp i uprawnienia, a także zatrzymać udostępnianie. 


Współpraca przy użyciu aplikacji Pages, Numbers i Keynote online na stronie iCloud.com

Możesz zapraszać inne osoby, ustawiać uprawnienia oraz współpracować z innymi nad dokumentami, używając aplikacji Pages, Numbers i Keynote online na stronie iCloud.com.


Funkcje nieobsługiwane podczas współpracy

Jeśli konieczne jest użycie jednej z takich funkcji, zakończ udostępnianie dokumentu, wprowadź zmiany, a następnie udostępnij dokument jeszcze raz. Zakończenie udostępniania spowoduje usunięcie dokumentu z usługi iCloud Drive dla wszystkich uczestników. W przypadku ograniczenia dokumentu do ustawienia Tylko zaproszeni przez Ciebie należy ponownie zaprosić wszystkich użytkowników.

Podczas współpracy nie są obecnie dostępne następujące funkcje:

Pages, Numbers i Keynote

 • Zmniejszanie wielkości pliku (Plik > Zmniejsz wielkość pliku).*
 • Przeciąganie wierszy i kolumn między obszarami zawartości i nagłówków w tabelach.
 • Tworzenie, usuwanie i zmiana kolejności stylów.
 • Edytowanie przy użyciu opcji Ruby w językach azjatyckich.
 • Tworzenie i edytowanie niestandardowych formatów komórek.
 • Zastępowanie wszystkich wystąpień czcionki w dokumencie.

Pages

 • Dostosowywanie ustawień stopki.
 • Wstawianie, kopiowanie, wklejanie, usuwanie, powielanie, zmienianie kolejności lub edytowanie sekcji.
 • Dostosowywanie ustawień wtyczki EndNote.
 • Dodawanie i edytowanie obiektów makiety sekcji.
 • Wstawianie inteligentnych pól daty i godziny.
 • Konwertowanie dokumentów Edytor tekstu na dokumenty Makieta strony i odwrotnie.
 • Edytowanie ustawień numerów stron. 
 • Dodawanie i edytowanie szablonów stron.
 • Ponowne stosowanie szablonu do strony.

Numbers

 • Wstawianie pól inteligentnych.
 • Kopiowanie lub wklejanie stylów tabeli.
 • Transponowanie tabel.

Keynote

 • Zmienianie rozmiaru slajdu.
 • Zmienianie motywu.
 • Nagrywanie pokazu slajdów lub odtwarzanie wcześniej nagranego pokazu slajdów. 
 • Dodawanie lub edytowanie ścieżki dźwiękowej. 
 • Edytowanie notatek prezentera podczas odtwarzania pokazu slajdów.
 • Wymazywanie ścieżki dźwiękowej lub usuwanie ścieżek.
 • Wymazywanie istniejącego nagrania pokazu slajdów.

Pages, Numbers i Keynote dla iCloud

Niektóre funkcje są obecnie niedostępne podczas współpracy za pośrednictwem strony iCloud.com:

 • Jeśli śledzisz zmiany w dokumencie aplikacji Pages, możesz wyświetlić dokument i zaznaczyć tekst, ale nie możesz go edytować.
 • Jeśli dokument aplikacji Pages, Numbers lub Keynote ma tekst pionowy, możesz wyświetlić obraz dokumentu w witrynie iCloud.com, ale nie możesz go edytować.
 • Edytowanie obiektów w grupach.

Dokumenty ze śledzonymi zmianami i tekstem pionowym można jednak edytować w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote na telefon iPhone, iPada i komputer Mac.

* Nie można zmniejszyć rozmiaru udostępnianego dokumentu, ale można zmniejszyć rozmiar kopii.


Jeśli funkcja współpracy nie jest dostępna

Jeśli używasz aplikacji Pages, Numbers lub Keynote, a funkcja współpracy jest niedostępna, może być konieczne uaktualnienie aplikacji na telefonie iPhone, iPadzie lub komputerze Mac. Włącz automatyczne uaktualnienia, aby aplikacje były zawsze aktualne. Jeśli używane urządzenie jest zbyt stare do uaktualnienia aplikacji, możesz mimo to współpracować online w witrynie iCloud.com za pomocą komputera Mac lub PC. 

Jeśli chcesz przesłać kopię dokumentu, możesz to zrobić bez korzystania z funkcji współpracy. Kliknij lub stuknij przycisk Udostępnij, z menu podręcznego wybierz opcję Wyślij kopię, a następnie wybierz sposób wysłania dokumentu.


Minimalne wymagania systemowe i wymagania iCloud dotyczące współpracy

Aby wyświetlać lub edytować udostępniany dokument oraz zapraszać inne osoby do uczestnictwa w prezentacji, Ty i osoby, którym ją udostępniasz, potrzebujecie dowolnego z poniższych:

 • Mac z systemem macOS Monterey 12 lub nowszym oraz aplikacjami Pages, Numbers lub Keynote 12.2 lub nowszymi.
 • iPhone z systemem iOS 15 lub nowszym oraz aplikacjami Pages, Numbers lub Keynote 12.2 lub nowszymi.
 • iPad z systemem iPadOS 15 lub nowszym oraz aplikacjami Pages, Numbers lub Keynote 12.2 lub nowszymi.

Aplikacje Pages, Numbers i Keynote dla iCloud działają w przeglądarce Safari 11.1.2 lub nowszej, Google Chrome lub Microsoft Edge na komputerze Mac lub PC.


Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat współpracy w używanej aplikacji pakietu iWork można znaleźć w podręczniku użytkownika dla danej aplikacji i platformy:

 • W aplikacjach pakietu iWork na Macu wybierz z menu opcję Pomoc, a następnie wybierz opcję Pomoc Pages, Numbers lub Keynote.
 • W aplikacjach pakietu iWork na iPhonie lub iPadzie stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Pomoc.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: