Tworzenie książki w aplikacji Pages

Wybieraj spośród różnych gotowych szablonów książek, aby utworzyć interaktywną książkę EPUB, którą można wyświetlać w Apple Books.

Wybieranie szablonu

Aplikacja Pages zawiera dwie kategorie szablonów przeznaczonych specjalnie do tworzenia książek w formacie EPUB. Aby wybrać szablon książki:

 1. W aplikacji Pages na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Plik > Nowy.
  menedżerze dokumentów w aplikacji Pages na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch albo w witrynie iCloud.com stuknij lub kliknij ikonę Przycisk Nowy dokument
 2. Na ekranie wyboru szablonu przewiń do szablonów książek.
 3. Wybierz szablon najlepiej dopasowany do treści:
  • W przypadku książek składających się głównie z tekstu wybierz szablon w orientacji pionowej. W przypadku szablonu w orientacji pionowej możesz użyć tekstu ze zmiennym układem przy eksporcie do formatu EPUB. W wyeksportowanej książce EPUB tekst dostosowuje się do różnych rozmiarów i orientacji urządzeń. Z tego powodu wygląd książki otwartej w aplikacji Apple Books lub innych czytnikach może się różnić od oryginalnego dokumentu1.
  • W przypadku książek zawierających wiele obrazów lub formatujących zawartość w kolumnach wybierz szablon w orientacji poziomej. Szablony w orientacji poziomej są eksportowane do formatu EPUB ze stałym układem. Układ zostaje zachowany w wyeksportowanej książce EPUB i nie zmienia się w zależności od rozmiaru lub orientacji urządzeń.

1 Jeśli chcesz, aby styl książki EPUB w orientacji pionowej był zgodny ze stylem dokumentu, w każdej chwili możesz wyeksportować dokument oparty na szablonie w orientacji pionowej jako plik EPUB ze stałym układem.


Tworzenie książki w aplikacji Pages

Po wybraniu szablonu do dokumentu możesz dodać tekst, zdjęcia, galerie obrazów, nagrania wideo, kształty, tabele, wykresy i własne rysunki. Możesz nagrać dźwięk bezpośrednio na stronie w dokumencie, a następnie słuchać go w pliku EPUB.  Możesz też animować rysunki, które będą odtwarzane w książce EPUB. 

Szablon w orientacji pionowej umożliwia automatyczne tworzenie nowych stron wraz z dodawaniem zawartości do dokumentu. Poza tym tekst automatycznie przepływa z jednej strony do drugiej. 

Szablon w orientacji poziomej wymaga ręcznego dodawania nowych stron2.

2 Jeśli chcesz, aby tekst przepływał z jednej strony do drugiej w szablonie w orientacji poziomej, możesz użyć połączonych pól tekstowych.

Ręczne dodawanie stron

Aby dodać strony do szablonu w orientacji poziomej na komputerze Mac, wybierz kolejno opcje Wstaw > Strona.

Aby dodać strony do szablonu w orientacji poziomej na iPadzie, stuknij ikonę  w lewej kolumnie, a następnie wybierz odpowiednią stronę. 

Aby dodać strony do szablonu w orientacji poziomej na telefonie iPhone lub iPodzie touch:

 1. Stuknij numery stron u dołu ekranu.
 2. Dotknij i przytrzymaj miniaturkę strony, po której ma się znaleźć nowa strona, a następnie stuknij opcję Dodaj stronę u dołu ekranu. Jeśli szablon ma więcej niż jedną stronę wzorcową, wybierz tę, której chcesz użyć. W przeciwnym razie zostanie automatycznie dodana pusta strona.
 3. Aby zamknąć widok miniaturek, stuknij uchwyt nad miniaturkami.


Wyświetlanie i udostępnianie książki

Pages dla systemu iOS

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages.
 2. Stuknij ikonę .
 3. Stuknij opcję Eksportuj.
 4. Stuknij opcję EPUB.
 5. Stuknij przycisk Wyślij.
 6. Aby wyświetlić książkę w aplikacji Apple Books, wybierz opcję Kopiuj do Książek. Aby udostępnić książkę, stuknij aplikację, na przykład Mail lub Wiadomości.


Pages na komputer Mac

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj do > EPUB.
 3. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz lokalizację dla książki i kliknij opcję Eksportuj.
 5. Aby wyświetlić książkę w aplikacji Apple Books, kliknij dwukrotnie plik książki. Aby udostępnić książkę, wybierz plik w Finderze, kliknij ikonę , a następnie wybierz metodę udostępniania książki.


Pages dla iCloud

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages.
 2. Kliknij przycisk  i wybierz opcję Pobierz kopię.
 3. W wyświetlonym oknie kliknij format EPUB.
 4. Kliknij opcję Pobierz.
 5. Aby wyświetlić książkę w aplikacji Apple Books na komputerze Mac, kliknij dwukrotnie plik książki. Aby udostępnić książkę na komputerze Mac, wybierz plik w Finderze, kliknij ikonę udostępniania, a następnie wybierz metodę udostępniania książki.


Publikowanie książki

Książkę można opublikować bezpośrednio w usłudze Apple Books z aplikacji Pages na iPadzie, telefonie iPhone, komputerze Mac lub online w witrynie iCloud.com. 

Data publikacji: