Tworzenie książek w formacie EPUB w aplikacji Pages

Wybieraj spośród różnych gotowych szablonów książek, aby utworzyć interaktywną książkę EPUB, którą można wyświetlać w usłudze Apple Books.

Wybieranie szablonu

Aplikacja Pages zawiera dwie kategorie szablonów przeznaczonych specjalnie do tworzenia książek w formacie EPUB.

Okno wyboru szablonu książki w aplikacji Pages

Aby wybrać szablon:

 1. W aplikacji Pages na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Plik > Nowy.
  menedżerze dokumentów w aplikacji Pages na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch albo w witrynie iCloud.com stuknij lub kliknij przycisk Nowy dokument 
 2. Na ekranie wyboru szablonu przewiń do szablonów książek.
 3. Wybierz szablon najlepiej dopasowany do treści:
  • W przypadku książek składających się głównie z tekstu wybierz szablon w orientacji pionowej. W przypadku szablonu w orientacji pionowej możesz użyć tekstu ze zmiennym układem przy eksporcie do formatu EPUB. W wyeksportowanej książce EPUB tekst dostosowuje się do różnych rozmiarów i orientacji urządzeń. Z tego powodu wygląd książki otwartej w aplikacji Apple Books lub innych czytnikach może się różnić od oryginalnego dokumentu*.
  • W przypadku książek zawierających wiele obrazów lub formatujących tekst w kolumnach wybierz szablon w orientacji poziomej. Szablony w orientacji poziomej są eksportowane do formatu EPUB ze stałym układem. Układ zostaje zachowany w wyeksportowanej książce EPUB i nie zmienia się w zależności od rozmiaru lub orientacji urządzenia.

* Jeśli chcesz, aby styl książki EPUB w orientacji pionowej był zgodny ze stylem dokumentu, w każdej chwili możesz wyeksportować dokument oparty na szablonie w orientacji pionowej jako plik EPUB ze stałym układem.


Tworzenie książki w aplikacji Pages

Po wybraniu szablonu do dokumentu możesz dodać tekst, zdjęcia, galerie obrazów, nagrania wideo, kształty, tabele, wykresy i własne rysunki. Możesz nagrać dźwięk bezpośrednio na stronie w dokumencie, a następnie słuchać go w pliku EPUB. Możesz też animować rysunki, które będą odtwarzane w książce EPUB. Aby książka miała spis treści, użyj widoku spisu treści w aplikacji Pages w celu jego dodania.

Szablon w orientacji pionowej umożliwia automatyczne tworzenie nowych stron wraz z dodawaniem zawartości do dokumentu. Poza tym tekst automatycznie przepływa z jednej strony do drugiej. Szablon w orientacji poziomej wymaga ręcznego dodawania nowych stron.

Możesz również skopiować sekcję z jednego dokumentu edytora tekstu do innego lub skopiować stronę z jednego dokumentu makiety strony do innego. Dowiedz się, jak kopiować i wklejać strony i sekcje na iPadzietelefonie iPhone lub komputerze Mac.

Jeśli chcesz, aby tekst przepływał z jednej strony do drugiej w szablonie w orientacji poziomej, możesz użyć połączonych pól tekstowych.

Ręczne dodawanie stron do szablonu w orientacji poziomej

Aby dodać strony do szablonu w orientacji poziomej na komputerze Mac, wybierz kolejno opcje Wstaw > Strona.

Aby dodać strony do szablonu w orientacji poziomej na iPadzie:

 1. Stuknij przycisk Opcje widoku , a następnie włącz opcję Miniaturki stron.
 2. Stuknij miniaturkę strony, po której ma się znajdować nowa strona.
 3. Stuknij przycisk Dodaj stronę  u dołu widoku Miniaturki stron, a następnie stuknij jedną z opcji.

Strony do szablonu w orientacji poziomej możesz dodać również na telefonie iPhone lub iPodzie touch:

 1. Stuknij numery stron u dołu ekranu.
 2. Stuknij przycisk Dodaj stronę  u góry ekranu Miniaturki stron.
 3. Stuknij jedną z opcji, a następnie stuknij opcję Wybierz. 


Eksportowanie dokumentu do formatu EPUB

Aby utworzyć z dokumentu książkę w formacie EPUB, wyeksportuj dokument jako EPUB. Gdy eksportujesz dokument w formacie EPUB, aplikacja Pages automatycznie przetwarza obrazy, aby upewnić się, że książka jest zgodna ze standardowymi wymaganiami specyfikacji tego formatu.

Po utworzeniu książki w formacie EPUB, możesz ją wyświetlać i udostępniać.

Pages na telefon iPhone lub iPada

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages.
 2. Stuknij przycisk Więcej .
 3. Stuknij opcję Eksportuj.
 4. Stuknij opcję EPUB.
 5. Stuknij polecenie Eksportuj, a następnie wybierz opcję:
  • Aby wyświetlić książkę w aplikacji Książki na urządzeniu, wybierz opcję Kopiuj do Książek.
  • Aby udostępnić książkę, stuknij aplikację, na przykład Mail lub Wiadomości.

Pages na komputer Mac

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj do > EPUB.
 3. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz lokalizację dla książki i kliknij opcję Eksportuj.
 5. Aby wyświetlić książkę w aplikacji Książki na komputerze Mac, kliknij dwukrotnie plik książki.
 6. Aby udostępnić książkę, wybierz plik w Finderze, kliknij przycisk Udostępnij , a następnie wybierz metodę udostępniania książki.

Pages dla iCloud

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages.
 2. Kliknij przycisk Narzędzia , a następnie wybierz opcję Pobierz kopię.
 3. W wyświetlonym oknie kliknij format EPUB.
 4. Kliknij opcję Pobierz.
 5. Aby wyświetlić książkę w aplikacji Książki na komputerze Mac, kliknij dwukrotnie plik książki.
 6. Możesz również udostępnić książkę innym osobom w aplikacji Pages dla iCloud:
  • Kliknij przycisk Narzędzia , a następnie wybierz opcję Pobierz kopię.
  • W wyświetlonym oknie kliknij format EPUB.
  • Wybierz opcje eksportu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Kliknij pozycję Poczta e-mail.


Publikowanie w usłudze Apple Books

Książkę można opublikować bezpośrednio w Księgarni w usłudze Apple Books z aplikacji Pages na iPadzie, telefonie iPhone, komputerze Mac lub w sieci w witrynie iCloud.com.


Data publikacji: