Używanie zaawansowanych opcji tworzenia książek w aplikacji Pages

Dowiedz się, jak precyzyjnie tworzyć cyfrowe książki w formacie EPUB za pomocą zaawansowanych opcji w aplikacji Pages.

Format EPUB to otwarty standard książek cyfrowych (ebooków) opracowany przez organizację International Digital Publishing Forum. Aplikacja Pages umożliwia eksportowanie dokumentów w formacie EPUB. Dzięki temu można czytać je w aplikacji iBooks na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub czytnikach plików EPUB innych firm. Ten artykuł zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia książki w aplikacji Pages.

Aby szybko utworzyć książkę bez konieczności stosowania specjalnego formatowania, można także użyć gotowych szablonów książek w aplikacji Pages.

Wybór formatu

Książkę możesz utworzyć, używając dowolnego szablonu aplikacji Pages lub szablonów zaprojektowanych specjalnie z myślą o tworzeniu książek. Szablony książek w orientacji pionowej są oparte na dokumentach edytora tekstu i można je eksportować jako pliki EPUB ze zmiennym układem lub stałą makietą. Szablony książek w orientacji poziomej są oparte na dokumentach makiety strony i można je eksportować jako książki EPUB ze stałą makietą.

Wybierz zmienny układ lub stałą makietę, w zależności od tego, w jaki sposób ma być wyświetlana zawartość książki.

 • Zmienny układ: jeśli chcesz, aby zawartość była przystosowana do odczytu na różnych urządzeniach oraz w różnej orientacji, wybierz zmienny układ. W plikach EPUB ze zmiennym układem rozmiar tekstu jest skalowany, a zawartość jest dzielona na strony odpowiednio do czytnika. Zmienny układ jest najlepszy do czytania dokumentów składających się głównie z tekstu.
 • Stała makieta: jeśli chcesz, aby makieta każdej strony dokumentu pozostała niezmieniona na każdym urządzeniu i w każdej orientacji, wybierz stałą makietę. W plikach EPUB ze stałą makietą użytkownicy mogą powiększać lub zmniejszać zawartość, ale położenie tekstu i zawartości jest stałe i nie zmienia się. Stała makieta jest najlepsza do odczytywania dokumentów, w których znajduje się wiele obrazów lub kolumn.

Funkcje nieobsługiwane lub zmieniane po wyeksportowaniu pliku do formatu EPUB

Następujące funkcje dokumentu aplikacji Pages są usuwane lub zmieniane podczas eksportowania pliku do formatu EPUB, niezależnie od wybranej makiety:

 • Pola inteligentne
 • Przypisy dolne są konwertowane na przypisy końcowe
 • Komentarze
 • Niektóre efekty obrazów (np. cienie)
 • Obrazy o rozmiarze większym niż 4 megapiksele są zmniejszane do 4 megapikseli

Funkcje dostępne wyłącznie w stałej makiecie

Następujące funkcje dokumentu aplikacji Pages są eksportowane do pliku EPUB wyłącznie w przypadku wyboru stałej makiety. Dokumenty zawierające te funkcje można nadal eksportować z makietą w układzie zmiennym, ale funkcje te nie będą widoczne w wyeksportowanym pliku EPUB.

 • Nagłówki i stopki
 • Wiele kolumn
 • Rozmiar strony
 • Orientacja strony
 • Numer strony i pola z liczbą stron
 • Odstępy między wierszami
 • Dzielenie wyrazów
 • Tekst z możliwością zaznaczania w kształtach
 • Nakładający się tekst i obiekty (przykładowo tekst z nakładającym się obrazem lub kształtem)
 • Obiekty wzorcowe
 • Zawijanie tekstu wokół obiektów
 • Swobodne obiekty eksportowane jako swobodne, a nie jako obiekty osadzone w tekście
 • Pozycje tabulatora
 • Cienie/Odbicia
 • Połączone pola tekstowe

Przygotowywanie dokumentu

W aplikacji Pages dokument makiety strony można wyeksportować do stałej makiety, a dokument edytora tekstu — do stałej makiety lub makiety w układzie zmiennym.1 Do książki utworzonej na podstawie dokumentu edytora tekstu można wstawiać spis treści. Jeśli nie wstawiono spisu treści, zostanie on automatycznie wygenerowany na podstawie użytych stylów akapitów. 

1 Jeśli chcesz wyeksportować dokument jako plik EPUB ze zmiennym układem, użyj dokumentu edytora tekstu z osadzonymi obrazami, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Rozmiar tekstu w plikach EPUB ze zmiennym układem

Gdy książka zostanie wyeksportowana jako plik ze zmiennym układem, tekst wyświetlany w aplikacji iBooks lub innych czytnikach może wyglądać inaczej z różnych powodów.

 • Użytkownik może wybrać rozmiar tekstu w aplikacji iBooks według własnych preferencji.
 • Rozmiary tekstu określone w dokumencie aplikacji Pages są konwertowane w książce na mały, średni lub duży tekst. W związku z tym tekst, którego rozmiar jest zbliżony w aplikacji Pages, może być wyświetlany w dokładnie tym samym rozmiarze w pliku EPUB.
 • Czcionka książki zostanie ustawiona na czcionkę wybraną w ustawieniach aplikacji iBooks. 
 • Kolory w książce mogą nie być takie same jak w dokumencie aplikacji Pages.

Używanie spisu treści

Jeśli przed eksportem do formatu EPUB nie wstawiono spisu treści do dokumentu aplikacji Pages, spis treści zostanie automatycznie wygenerowany na podstawie użytych stylów akapitów. Użytkownicy aplikacji iBooks będą mogli zobaczyć go, wybierając kolejno opcje Widok > Pokaż spis treści na komputerze Mac lub stukając ikonę ikona spisu treści na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch.

Można też utworzyć własny spis treści w aplikacji Pages na komputer Mac.2

 1. W menu Wstaw wybierz kolejno opcje Spis treści > Dokument. Upewnij się, że każda pozycja, którą chcesz umieścić w spisie treści, ma odpowiedni styl akapitu.
 2. Zaznacz spis treści i otwórz inspektora formatu. 
 3. Na karcie Spis treści zaznacz wszystkie style akapitu, które mają się pojawić w spisie treści. 
 4. Możesz usuwać i dodawać elementy, zaznaczając lub odznaczając poszczególne style akapitów na karcie Spis treści. 

2 W aplikacjach Pages dla systemu iOS i Pages dla iCloud nie można utworzyć ani edytować spisu treści. Aby wybrać style widoczne w spisie treści, otwórz dokument w aplikacji Pages na komputer Mac i postępuj zgodnie z instrukcjami w celu utworzenia własnego spisu treści.

Rozdziały w plikach EPUB ze zmiennym układem

Aplikacja Pages automatycznie tworzy podziały na rozdziały na podstawie stylów akapitów. Aby rozpocząć, wybierz nazwę pierwszego rozdziału książki. Następnie zastosuj jeden ze styli akapitów tytułu lub nagłówka, takich jak Tytuł, Nagłówek, Nagłówek 2, Nagłówek 3 lub Nagłówek czerwony. Z każdym użyciem tego stylu następująca po nim treść stanie się nowym rozdziałem dokumentu EPUB. Jeśli korzystasz z szablonu EPUB, użyj stylu Nazwa rozdziału, aby określić podział na rozdziały. Między rozdziały w pliku EPUB ze zmiennym układem zostanie wstawiony podział strony.

Używanie obiektów w plikach EPUB ze zmiennym układem

Aby uzyskać najlepsze rezultaty w przypadku plików EPUB ze zmiennym układem, zmień format wszystkich obrazów, kształtów i innych obiektów w dokumencie, aby były osadzone w tekście.

 1. Wybierz lub wstaw obiekt.
 2. Kliknij lub stuknij ikonę przycisk inspektora formatu.
 3. Kliknij lub stuknij opcję Uporządkuj.
 4. Wybierz opcję Przenoś z tekstem.
 5. Z menu Zawijanie tekstu wybierz opcję Osadzony w tekście.

Dodawanie okładki do książki

Kiedy eksportujesz książkę, możesz wybrać, jakiego rodzaju okładkę do niej dodać. Okładka pojawi się w bibliotece iBooks użytkownika lub jako ikona na komputerze.

Wybranie opcji Wybierz obrazek umożliwia dodanie obrazu okładki z telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub komputera PC. Obraz okładki może być w formacie PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF lub GIF, ale musi mieć rozmiar mniejszy niż 4 megapiksele.

Wybranie opcji Bez okładki książki oznacza, że książka będzie miała uniwersalną ikonę w bibliotece iBooks.

Eksport do formatu EPUB

W aplikacji Pages na komputer Mac, Pages dla systemu iOS lub w witrynie iCloud.com można wyeksportować dokument do formatu EPUB.

Eksportowanie plików w aplikacji Pages na komputer Mac

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages na komputer Mac.3
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj do > ePub.
 3. Podaj tytuł i autora.
 4. Wybierz typ okładki dla książki w formacie EPUB. Dowiedz się więcej o okładkach.
 5. Wybierz styl makiety, którego chcesz użyć.  Dowiedz się, jak wybrać najlepszą makietę dla swojego projektu. Podczas eksportowania dokumentu makiety strony następuje automatyczny eksport ze stałą makietą.
 6. W polu Opcje zaawansowane wybierz kategorię podstawową oraz język dla swojej książki.
 7. Aby mieć pewność, że czcionki wybrane dla dokumentu pojawią się w pliku EPUB, wybierz opcję Osadź czcionki. Jeśli odznaczysz opcję Osadź czcionki, wybrana czcionka zostanie domyślnie zastąpiona preferowaną czcionką aplikacji czytnika. W aplikacji Pages można osadzić następujące typy czcionek: OpenType (OTF) oraz TrueType (TTF).
 8. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Wprowadź nazwę pliku EPUB i kliknij opcję Eksportuj.
 10. Po wyeksportowaniu pliku dodaj go do aplikacji iBooks, aby został wyświetlony w aplikacji.

Eksportowanie plików w aplikacji Pages dla systemu iOS

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages dla systemu iOS.3
 2. Stuknij ikonę ikona Więcej.
 3. Stuknij opcję Eksportuj.
 4. Wybierz opcję EPUB.
 5. Podaj tytuł i autora.
 6. Wybierz typ okładki dla książki w formacie EPUB. Więcej informacji o okładkach
 7. Stuknij styl makiety, którego chcesz użyć. Dowiedz się, jak wybrać najlepszą makietę dla swojego projektu. Podczas eksportowania dokumentu makiety strony następuje automatyczny eksport ze stałą makietą.
 8. Stuknij opcję Zaawansowane.
 9. Wybierz kategorię i język książki. 
 10. Aby mieć pewność, że czcionki wybrane dla dokumentu pojawią się w pliku EPUB, wybierz opcję Osadź czcionki. Jeśli odznaczysz opcję Osadź czcionki, wybrana czcionka zostanie domyślnie zastąpiona preferowaną czcionką aplikacji czytnika. W aplikacji Pages można osadzić następujące typy czcionek: OpenType (OTF) oraz TrueType (TTF).
 11. Zachowaj włączoną opcję Zgodność z iBooks Store, jeśli chcesz konwertować na obrazy filmy, które nie są zgodnie ze sklepem iBooks Store. Jeśli wyłączysz opcję Zgodność z iBooks Store, odtworzenie filmu w aplikacji czytnika może być niemożliwe.
 12. Stuknij opcję Wróć.
 13. Stuknij opcję Wyślij, aby udostępnić dokument EPUB.

3 Jeśli w dokumencie, który ma zostać wyeksportowany, były śledzone zmiany, przed eksportem należy zaakceptować lub odrzucić wszystkie zmiany i zatrzymać ich śledzenie. Jeśli tego nie zrobisz, śledzone zmiany zostaną automatycznie zaakceptowane. 

Eksportowanie plików w aplikacji Pages dla iCloud

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages dla iCloud.
 2. Kliknij przycisk przycisk ustawień usługi iCloud, a następnie wybierz opcję Pobierz kopię.
 3. W wyświetlonym oknie pobierania kliknij format EPUB.
 4. Podaj tytuł i autora.
 5. Wybierz styl okładki dla książki w formacie EPUB. Dowiedz się więcej o okładkach.
 6. Wybierz styl makiety. Dowiedz się, jak wybrać najlepszą makietę dla swojego projektu. Jeśli używasz dokumentu makiety strony, musisz wyeksportować go ze stałą makietą.
 7. W obszarze Zaawansowane wybierz kategorię i język książki.
 8. Kliknij opcję Pobierz.

Publikowanie książki

Możesz udostępnić swoją książkę w formacie za darmo lub wystawić ją na sprzedaż w aplikacji iBooks

 1. Upewnij się, że masz konto usługi iTunes Connect dla aplikacji iBooks.
 2. Zaloguj się do aplikacji iTunes Producer.
 3. Wprowadź metadane książki, prawa oraz informacje o cenie, a następnie dodaj plik EPUB do panelu Pliki.
 4. Zachowaj zmiany i kliknij opcję Wyślij.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: