Używanie zaawansowanych opcji tworzenia książek w aplikacji Pages

Dowiedz się, jak precyzyjnie tworzyć cyfrowe książki w formacie EPUB za pomocą zaawansowanych opcji w aplikacji Pages.

Format EPUB to otwarty standard książek cyfrowych (ebooków) opracowany przez organizację International Digital Publishing Forum. Aplikacja Pages umożliwia eksportowanie dokumentów w formacie EPUB. Dzięki temu można czytać je w aplikacji Książki na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub czytnikach plików EPUB innych firm. Ten artykuł zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia książki w aplikacji Pages.

Aby szybko utworzyć książkę bez konieczności stosowania specjalnego formatowania, można także użyć gotowych szablonów książek w aplikacji Pages.


Wybór formatu

Książkę możesz utworzyć, używając dowolnego szablonu aplikacji Pages lub szablonów zaprojektowanych specjalnie z myślą o tworzeniu książek. Szablony książek w orientacji pionowej są oparte na dokumentach edytora tekstu i można je eksportować jako pliki EPUB ze zmiennym lub stałym układem. Szablony książek w orientacji poziomej są oparte na dokumentach makiety strony i można je eksportować jako pliki EPUB ze stałym układem.

Wybierz zmienny lub stały układ, w zależności od tego, w jaki sposób ma być wyświetlana zawartość książki.

 • Zmienny układ: jeśli chcesz, aby zawartość była przystosowana do odczytu na różnych urządzeniach oraz w różnej orientacji, wybierz zmienny układ. W plikach EPUB ze zmiennym układem rozmiar tekstu jest skalowany, a zawartość jest dzielona na strony odpowiednio do czytnika. Zmienny układ jest najlepszy do czytania dokumentów składających się głównie z tekstu.
 • Stały układ: jeśli chcesz, aby makieta każdej strony dokumentu pozostała niezmieniona na każdym urządzeniu i w każdej orientacji, wybierz stały układ. W plikach EPUB ze stałym układem użytkownicy mogą powiększać lub zmniejszać zawartość, ale położenie tekstu i zawartości jest stałe i nie zmienia się. Stały układ jest najlepszy do odczytywania dokumentów, w których znajduje się wiele obrazów lub kolumn.

Funkcje nieobsługiwane lub zmieniane po wyeksportowaniu pliku do formatu EPUB

Następujące funkcje dokumentu aplikacji Pages są usuwane lub zmieniane podczas eksportowania pliku do formatu EPUB, niezależnie od wybranej makiety:

 • Pola inteligentne
 • Przypisy dolne są konwertowane na przypisy końcowe*
 • Komentarze
 • Niektóre efekty obrazów (np. cienie)
 • Obrazy o rozmiarze większym niż 4 megapiksele są zmniejszane do 4 megapikseli

* Podczas eksportowania dokumentu ze stałym układem do formatu EPUB przypisy dolne nie są zachowywane.

Funkcje dostępne wyłącznie w stałym układzie

Następujące funkcje dokumentu aplikacji Pages są eksportowane do pliku EPUB wyłącznie w przypadku wyboru stałego układu. Dokumenty zawierające te funkcje można nadal eksportować ze zmiennym układem, ale funkcje te nie będą widoczne w wyeksportowanym pliku EPUB.

 • Nagłówki i stopki
 • Wiele kolumn
 • Rozmiar strony
 • Orientacja strony
 • Numer strony i pola z liczbą stron
 • Odstępy między wierszami
 • Dzielenie wyrazów
 • Tekst z możliwością zaznaczania w kształtach
 • Nakładający się tekst i obiekty (przykładowo tekst z nakładającym się obrazem lub kształtem)
 • Obiekty — układ sekcji
 • Zawijanie tekstu wokół obiektów
 • Swobodne obiekty eksportowane są jako swobodne (a nie jako obiekty osadzone w tekście jak w plikach EPUB ze zmiennym układem)
 • Pozycje tabulatora
 • Cienie/Odbicia
 • Połączone pola tekstowe
 • Wypełnienia tekstu gradientem, wypełnienia tekstu obrazkami oraz linie obrysu tekstu inne niż ciągłe są konwertowane na obrazy.


Przygotowywanie dokumentu

W aplikacji Pages dokument makiety strony można wyeksportować do stałego układu, a dokument edytora tekstu — do stałego lub zmiennego układu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty podczas eksportowania dokumentu jako pliku EPUB ze zmiennym układem, użyj dokumentu edytora tekstu z osadzonymi obrazami.

Tekst w plikach EPUB ze zmiennym układem

Gdy książka zostanie wyeksportowana jako plik ze zmiennym układem, tekst wyświetlany w aplikacji Książki lub innych czytnikach może wyglądać inaczej:

 • Użytkownik może wybrać rozmiar tekstu w aplikacji Książki według własnych preferencji.
 • Rozmiary tekstu określone w dokumencie aplikacji Pages są konwertowane w książce na mały, średni lub duży tekst. W związku z tym tekst, którego rozmiar jest zbliżony w aplikacji Pages, może być wyświetlany w dokładnie tym samym rozmiarze w pliku EPUB.
 • Kolory tekstu w książce mogą nie być takie same jak w dokumencie aplikacji Pages.
 • Strony w książkach wykorzystujących tekst pionowy odwracają się od prawej do lewej.
 • Wypełnienia tekstu gradientem, wypełnienia tekstu obrazkami oraz linie obrysu tekstu inne niż ciągłe są konwertowane do jednokolorowych.

Tworzenie spisu treści

Podczas eksportowania pliku do formatu EPUB zostaje automatycznie utworzony spis treści na podstawie wpisów wyświetlanych w widoku spisu treści w aplikacji Pages. Dokument aplikacji Pages bez wpisów w widoku spisu treści zostanie wyeksportowany do formatu EPUB bez spisu treści.

Aby wyświetlić ten spis treści w książce EPUB w aplikacji Książki, wybierz kolejno opcje Widok > Spis treści na komputerze Mac lub stuknij przycisk Spis treści na telefonie iPhone lub iPadzie.

Rozdziały w plikach EPUB ze zmiennym układem

W książkach EPUB ze zmiennym układem podziały na rozdziały są tworzone na podstawie hierarchii stylów w spisie treści dokumentu aplikacji Pages. Możesz skonfigurować spis treści tak, aby w książce EPUB podziały na rozdziały były wstawiane przed tytułem rozdziału:

 1. W aplikacji Pages wybierz nazwę rozdziału w książce.
 2. Zastosuj jeden ze stylów akapitu tytułu lub nagłówka, takich jak Tytuł, Nagłówek, Nagłówek 2, Nagłówek 3 lub Nagłówek czerwony.
 3. Otwórz widok spisu treści, wybierz użyty styl, kliknij lub stuknij opcję Edycja, a następnie usuń wszelkie wcięcia. 

Po każdym użyciu tego stylu znajdująca się poniżej zawartość stanie się nowym rozdziałem książki EPUB, a pomiędzy rozdziałami w pliku EPUB ze zmiennym układem zostanie wstawiony podział strony.

Używanie obiektów w plikach EPUB ze zmiennym układem

Aby uzyskać najlepsze rezultaty w przypadku plików EPUB ze zmiennym układem, zmień format wszystkich obrazów, kształtów i innych obiektów w dokumencie, aby były osadzone w tekście.

 1. Wybierz lub wstaw obiekt.
 2. Kliknij lub stuknij przycisk Format .
 3. Kliknij lub stuknij opcję Uporządkuj.
 4. Wybierz opcję Przenoś z tekstem.
 5. Z menu Zawijanie tekstu wybierz opcję Osadzony w tekście.

Dodawanie okładki do książki

Kiedy eksportujesz książkę, możesz wybrać, jakiego rodzaju okładkę do niej dodać. Okładka pojawi się w bibliotece aplikacji Książki lub jako ikona na komputerze.

Wybranie opcji Wybierz obrazek umożliwia dodanie obrazu okładki z telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub komputera PC. Obraz okładki może być w formacie PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF lub GIF, ale musi mieć rozmiar mniejszy niż 4 megapiksele.

Wybranie opcji Bez okładki książki oznacza, że książka będzie miała uniwersalną ikonę w bibliotece aplikacji Książki.


Eksport do formatu EPUB

W aplikacji Pages na komputer Mac, Pages na telefon iPhone lub iPada albo w witrynie iCloud.com możesz wyeksportować dokument do formatu EPUB. Jeśli w dokumencie, który ma zostać wyeksportowany, były śledzone zmiany, przed eksportem należy zaakceptować lub odrzucić wszystkie zmiany i zatrzymać ich śledzenie. Jeśli tego nie zrobisz, śledzone zmiany zostaną automatycznie zaakceptowane. 

Eksportowanie plików w aplikacji Pages na komputer Mac

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages na komputer Mac.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj do > EPUB.
 3. Podaj tytuł i autora.
 4. Wybierz typ okładki dla książki w formacie EPUB. Dowiedz się więcej o okładkach.
 5. Wybierz styl makiety, którego chcesz użyć. Dowiedz się, jak wybrać najlepszą makietę dla swojego projektu. Podczas eksportowania dokumentu makiety strony następuje automatyczny eksport ze stałym układem.
 6. (Opcjonalnie) W polu Opcje zaawansowane wybierz kategorię podstawową oraz język książki. W przypadku książki o stałym układzie wybierz wyświetlanie książki jako pojedynczą stronę lub w widoku dwóch stron.
 7. Aby mieć pewność, że czcionki wybrane dla dokumentu pojawią się w pliku EPUB, wybierz opcję Osadź czcionki. Jeśli odznaczysz opcję Osadź czcionki, wybrana czcionka zostanie domyślnie zastąpiona preferowaną czcionką aplikacji czytnika. W aplikacji Pages można osadzić następujące typy czcionek: OpenType (OTF) oraz TrueType (TTF).
 8. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Wprowadź nazwę pliku EPUB i kliknij opcję Eksportuj.
 10. Aby wyświetlić plik EPUB w aplikacji Książki po zakończeniu eksportowania, kliknij go dwukrotnie.

Eksportowanie za pomocą aplikacji Pages na telefon iPhone lub iPada

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages.
 2. Stuknij przycisk Więcej .
 3. Stuknij opcję Eksportuj.
 4. Wybierz opcję EPUB.
 5. Podaj tytuł i autora.
 6. Wybierz typ okładki dla książki w formacie EPUB. Dowiedz się więcej o okładkach
 7. Stuknij styl makiety, którego chcesz użyć. Dowiedz się, jak wybrać najlepszą makietę dla swojego projektu. Podczas eksportowania dokumentu makiety strony następuje automatyczny eksport ze stałym układem.
 8. (Opcjonalnie) Stuknij opcję Zaawansowane i wybierz kategorię oraz język książki. W przypadku książki o stałym układzie wybierz wyświetlanie książki jako pojedynczą stronę lub w widoku dwóch stron.
 9. Aby mieć pewność, że czcionki wybrane dla dokumentu pojawią się w pliku EPUB, wybierz opcję Osadź czcionki. Jeśli odznaczysz opcję Osadź czcionki, wybrana czcionka zostanie domyślnie zastąpiona preferowaną czcionką aplikacji czytnika. W aplikacji Pages można osadzić następujące typy czcionek: OpenType (OTF) oraz TrueType (TTF).
 10. Jeśli dokument zawiera filmy, a zamierzasz oferować książkę w sklepie Book Store, włącz opcję Zgodność z Apple Books, aby konwertować niezgodne filmy na obrazy. Usuwane są też niezgodne pliki audio.
 11. Stuknij opcję Wróć.
 12. Stuknij opcję Eksportuj, aby udostępnić dokument EPUB.
 13. Aby wyświetlić plik EPUB w aplikacji Książki po zakończeniu eksportowania, wybierz opcję Kopiuj do Książek.

Eksportowanie plików w aplikacji Pages dla iCloud

 1. Otwórz dokument w aplikacji Pages dla iCloud.
 2. Kliknij przycisk Narzędzia , a następnie wybierz opcję Pobierz kopię.
 3. W wyświetlonym oknie pobierania kliknij format EPUB.
 4. Podaj tytuł i autora.
 5. Wybierz styl okładki dla książki w formacie EPUB. Dowiedz się więcej o okładkach.
 6. Wybierz styl makiety. Dowiedz się, jak wybrać najlepszą makietę dla swojego projektu. Jeśli używasz dokumentu makiety strony, musisz go wyeksportować ze stałym układem.
 7. (Opcjonalnie) W obszarze Zaawansowane wybierz kategorię i język książki. W przypadku książki o stałym układzie wybierz wyświetlanie książki jako pojedynczą stronę lub w widoku dwóch stron.
 8. Kliknij opcję Pobierz.


Publikowanie książki

Książkę można opublikować bezpośrednio w usłudze Apple Books z aplikacji Pages na iPadzie, telefonie iPhone, komputerze Mac lub sieci w witrynie iCloud.com.


Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: