O plikach ePub i programie iBooks

Poznaj typy plików ePub akceptowanych przez program iBooks.

ePub jest standardowym formatem otwartych książek elektronicznych (e-booków) obsługiwanym przez organizację International Digital Publishing Forum (IDPF). Plik ePub stanowi grupę plików spakowanych w jeden pakiet o rozszerzeniu EPUB.

Program iBooks akceptuje zarówno e-booki w formacie ePub 3, jak i te w formacie ePub 2.

Format ePub 3

Po rozpakowaniu pliku w formacie ePub 3 widać, że zawiera on jeden plik i dwa foldery:

  • Plik: Mimetype
  • Foldery: META-INF i OEBPS

Folder META-INF, który zawiera informacje metadanych książki, może zawierać wiele plików, przy czym obowiązkowo musi się w nim znajdować plik container.xml. Ten plik dostarcza programowi iBooks informacji co do tego, jak przetworzyć resztę pakietu ePub.

Folder OEBPS* zawiera treść książki, metadane, informacje o stylu oraz spis treści.

Folder OEBPS musi zawierać następujące pliki:

  • Pliki XHTML z treścią książki, która może mieć formę tekstu, obrazów i multimediów. Spis treści — plik nawigacyjny — nosi często nazwę toc.xhtml.
  • Plik o nazwie content.opf, zawierający metadane, manifest (listę plików, jakie są zawarte w folderze OEBPS) oraz informację o kolejności wyświetlania tych plików.

W folderze OEBPS może być także umieszczony plik CSS (kaskadowy arkusz stylów) opisujący styl i układ książki.

*Nazwa tego folderu może się różnić.

Format ePub 2

Pliki w formacie ePub 2 również zawierają plik mimetype oraz foldery META-INF i OEBPS. Pod względem struktury właściwe nie różnią się one od plików ePub 3, z tym że zamiast pliku nawigacyjnego zawierają plik NCX.

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: