Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów w książce EPUB

Jeśli umieścisz w książce EPUB jakieś ilustracje, użyj tekstu alternatywnego (alt text), aby umożliwić zapoznanie się z tymi ilustracjami i podać istotny kontekst osobom korzystającym z czytnika ekranu.

Za pomocą czytników ekranu użytkownicy mogą odsłuchiwać tekst, również tekst alternatywny, odczytywany na głos. Gdy osoby korzystające z czytników ekranu dotrą do ilustracji w książce, tekst alternatywny pozwoli im zorientować się, co jest na ilustracji i jaką funkcję pełni ona w czytanej opowieści.

Alt text jest atrybutem elementu odpowiadającego za wstawienie obrazu, zawartego w elemencie HTML <img>. Atrybut alt należy umieścić za atrybutem scr (źródła obrazu) i umieścić w nim zawarty w cudzysłowach tekst opisujący obraz. Oto przykład:

<img class="background" src="/libraryimages/page2/page2.jpg" alt="dziewczynka ze złotymi włosami na tle błękitnego nieba" />

dziewczynka na tle błękitnego nieba

Aby książka EPUB była dostępna dla wszystkich czytników, należy dodać atrybut alt do każdej ilustracji. Jeśli ilustracja ma funkcję czysto dekoracyjną i nie jest nośnikiem żadnych konkretnych treści, można użyć atrybutu alt="". Nie należy stosować atrybutów alt typu:

  • alt="brak"
  • alt="nic"
  • alt="obraz"
  • alt="strona 3"

Dowiedz się więcej na temat funkcji ułatwień dostępu na komputerach Mac i w systemie iOS.

Data publikacji: