Jeśli nie możesz aktywować telefonu iPhone

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz aktywować telefonu iPhone albo pojawia się komunikat o niedostępnym serwerze aktywacji lub nieobsługiwanej karcie SIM.

Zanim rozpoczniesz

Nadal potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z kolejnej sekcji.

Wykonaj te czynności

 1. Uruchom ponownie telefon iPhone.
 2. Jeśli używasz połączenia z siecią komórkową danych, zamiast tego spróbuj połączyć się z niezawodną siecią Wi-Fi.
 3. Jeśli na telefonie iPhone zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że serwer aktywacji jest tymczasowo niedostępny lub nie można się z nim połączyć podczas próby aktywacji, odczekaj kilka minut, a następnie powtórz powyższe kroki.

Jeśli nadal nie możesz aktywować telefonu iPhone, spróbuj ponownie, tym razem korzystając z komputera. W tym celu:

 1. Upewnij się, że masz najnowszą wersję systemu macOS lub najnowszą wersję aplikacji iTunes.
 2. Upewnij się, że komputer ma połączenie internetowe.
 3. Podłącz telefon iPhone do komputera przy użyciu przewodu dołączonego do telefonu. Odszukaj urządzenie na komputerze.
 4. Zaczekaj na wykrycie i aktywowanie telefonu iPhone przez komputer: 
  • Jeśli zobaczysz komunikat o treści „Skonfiguruj jako nowy” lub „Odtwórz z backupu”, oznacza to, że telefon iPhone został aktywowany.
  • Jeśli na komputerze zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że karta SIM nie jest zgodna lub jest nieprawidłowa, skontaktuj się ze swoim operatorem.
  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją „dane aktywacji są nieprawidłowe” lub „nie udało się uzyskać danych aktywacji z urządzenia”, odtwórz telefon iPhone, używając trybu awaryjnego.

Jeśli nadal nie możesz aktywować telefonu iPhone, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Data publikacji: