Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, jak połączyć urządzenie z siecią Wi-Fi, w tym z siecią otwartą, zabezpieczoną, ukrytą, publiczną oraz siecią, z którą urządzenie już się wcześniej łączyło.

Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi

 1. Na ekranie początkowym wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi.
 2. Włącz funkcję Wi-Fi. Urządzenie automatycznie wyszuka dostępne sieci Wi-Fi.
 3. Stuknij nazwę sieci Wi-Fi, do której chcesz się przyłączyć.

W systemach iOS 13 i iPadOS mogą być wyświetlane następujące opcje sieci:

 • Moje sieci: sieci Wi-Fi, z którymi urządzenie już się wcześniej łączyło.
 • Sieci publiczne: dostępne sieci Wi-Fi, z którymi urządzenie nigdy się nie łączyło.

Po przyłączeniu do sieci zobaczysz ikonę  obok tej sieci i ikonę połączono z siecią Wi-Fi w lewym górnym rogu wyświetlacza albo prawym górnym rogu na telefonie iPhone X i nowszym.

Nawiązywanie połączenia z zabezpieczoną siecią Wi-Fi

Bezpieczne sieci Wi-Fi są chronione hasłem, a przy ich nazwie widnieje ikona Kłódka.

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi i upewnij się, że włączono funkcję Wi-Fi.
 2. Stuknij nazwę bezpiecznej sieci Wi-Fi, do której chcesz się przyłączyć.
 3. Wprowadź hasło bezpiecznej sieci Wi-Fi, a następnie stuknij opcję Przyłącz się. Jeśli nie możesz stuknąć opcji Przyłącz się, wprowadzone hasło jest niepoprawne.

Po przyłączeniu do sieci zobaczysz ikonę  obok tej sieci i ikonę połączono z siecią Wi-Fi w lewym górnym rogu wyświetlacza albo prawym górnym rogu na telefonie iPhone X i nowszym. Jeśli nie znasz hasła do sieci Wi-Fi, skontaktuj się z administratorem sieci.

Nawiązywanie połączenia z ukrytą siecią Wi-Fi

Ukryte sieci nie są widoczne na liście dostępnych sieci. Aby przyłączyć się do jednej z nich, musisz znać jej dokładną nazwę.

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi i upewnij się, że włączono funkcję Wi-Fi. Następnie stuknij opcję Inne.
 2. Wprowadź dokładną nazwę sieci, a następnie stuknij opcję Zabezpieczenia.
 3. Wybierz typ zabezpieczenia. Nie wszystkie ukryte sieci są zabezpieczone. W razie wątpliwości skontaktuj się z administratorem sieci.
 4. Stuknij opcję Inna sieć, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
 5. Wprowadź hasło do sieci w polu Hasło, a następnie stuknij opcję Przyłącz się.

Po przyłączeniu do sieci zobaczysz ikonę  obok tej sieci i ikonę połączono z siecią Wi-Fi w lewym górnym rogu wyświetlacza albo prawym górnym rogu na telefonie iPhone X i nowszym.

 

Data publikacji: