Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, jak połączyć urządzenie z siecią Wi-Fi, w tym z siecią otwartą, zabezpieczoną, publiczną oraz siecią, z którą urządzenie już się wcześniej łączyło.

 

Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi

  1. Na ekranie początkowym wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi.
  2. Włącz funkcję Wi-Fi. Urządzenie automatycznie wyszuka dostępne sieci Wi-Fi.
  3. Stuknij nazwę sieci Wi-Fi, do której chcesz się przyłączyć. Zanim przyłączysz się do sieci, może zostać wyświetlony monit o wpisanie hasła sieci lub zaakceptowanie warunków.

Po przyłączeniu się do sieci zobaczysz obok niej niebieski znacznik wyboru  oraz ikonę połączenia Wi-Fi  w górnym rogu wyświetlacza. Jeśli nie znasz hasła do sieci Wi-Fi, skontaktuj się z administratorem sieci.

Data publikacji: