Jeśli nie można uaktualnić lub odtworzyć telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Urządzenie z systemem iOS można przełączyć w tryb awaryjny, a następnie odtworzyć je przy użyciu programu iTunes.

W następujących sytuacjach odtworzenie urządzenia może wymagać użycia trybu awaryjnego:

  • Program iTunes nie rozpoznaje urządzenia lub pojawia się komunikat, że urządzenie jest w trybie awaryjnym.
  • Przez kilka minut na ekranie jest wyświetlane logo firmy Apple bez paska postępu.
  • Wyświetlany jest ekran „Połącz z iTunes”.

Dowiedz się, co zrobić, gdy pasek postępu pozostaje na ekranie przez kilka minut.

Przełącz urządzenie w tryb awaryjny i ponownie je skonfiguruj

  1. Podłącz urządzenie do komputera, a następnie uruchom program iTunes. Jeśli nie masz komputera, możesz go pożyczyć od znajomego albo udać się po pomoc do sklepu detalicznego Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple.
  2. Gdy urządzenie jest podłączone, wymuś jego ponowne uruchomienie: naciśnij jednocześnie przycisk Usypianie/Budzenie oraz przycisk Początek i przytrzymaj je przez co najmniej 10 sekund, aż zostanie wyświetlone logo firmy Apple. Trzymaj je naciśnięte, dopóki nie zobaczysz ekranu Tryb awaryjny.
  3. Gdy pojawią się opcje odtwarzania lub uaktualniania, wybierz opcję Uaktualnij. Program iTunes spróbuje ponownie zainstalować system iOS bez wymazywania Twoich danych. Zaczekaj, aż program iTunes pobierze oprogramowanie dla urządzenia.
    Jeśli pobieranie potrwa dłużej niż 15 minut i urządzenie wyjdzie z trybu awaryjnego, musisz powtórzyć te czynności i po dojściu do tego kroku wybrać opcję Odtwórz zamiast Uaktualnij.
  4. Gdy uaktualnianie lub odtwarzanie dobiegnie końca, skonfiguruj urządzenie. Jeśli urządzenie zostało wcześniej zarchiwizowane przy użyciu usługi iCloud lub programu iTunes, a w kroku 3 konieczne było jego odtworzenie, możesz być w stanie odtworzyć urządzenie z archiwum podczas konfiguracji.

Dodatkowa pomoc

Skontaktuj się ze Wsparciem Apple, jeśli nie możesz uaktualnić lub odtworzyć urządzenia w trybie awaryjnym bądź jeśli nie możesz skorzystać z trybu awaryjnego z powodu uszkodzonych lub zablokowanych przycisków.

Ostatnia modyfikacja: