Jeśli nie można uaktualnić lub odtworzyć telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Urządzenie z systemem iOS można przełączyć w tryb awaryjny, a następnie odtworzyć je przy użyciu programu iTunes.

Używanie trybu awaryjnego

Użycie trybu awaryjnego może być konieczne w celu odtworzenia urządzenia w następujących przypadkach:

  • Program iTunes nie rozpoznaje urządzenia lub pojawia się komunikat, że urządzenie jest w trybie awaryjnym.
  • Przez kilka minut na ekranie jest wyświetlane logo Apple bez paska postępu.
  • Wyświetlany jest ekran „Połącz z iTunes”.

Dowiedz się, co zrobić, gdy pasek postępu pozostaje na ekranie przez kilka minut.

Aby przełączyć urządzenie w tryb awaryjny, wykonaj następujące czynności:

  1. Wyłącz urządzenie i pozostaw je wyłączone.
  2. Podłącz przewód USB urządzenia do komputera z programem iTunes. 
  3. Na urządzeniu przytrzymaj naciśnięty przycisk Początek i podłącz przewód USB. Nie puszczaj przycisku Początek, dopóki nie zobaczysz ekranu „Połącz z iTunes”.
    Zrzut ekranu przedstawiający ekran „Połącz z iTunes” w systemie iOS.
  4. Po wyświetleniu się tego ekranu zwolnij przycisk Początek. Jeśli ten ekran nie pojawi się, spróbuj ponownie wykonać kroki od 1 do 3. 

Po podłączeniu urządzenia zostanie otwarty program iTunes. Zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że program iTunes wykrył telefon iPhone, iPada lub iPoda touch w trybie awaryjnym.

Okno dialogowe programu iTunes: „iTunes wykrył iPhone'a działającego w trybie awaryjnym. Aby móc używać go z iTunes, musisz go odtworzyć”.

Odtwórz urządzenie za pomocą programu iTunes. Odtwarzanie w trybie awaryjnym spowoduje wymazanie urządzenia. Jeśli urządzenie było wcześniej synchronizowane z programem iTunes lub usługą iCloud, możesz być w stanie odtworzyć urządzenie z archiwum.

Dodatkowa pomoc

Dowiedz się, co zrobić, jeśli urządzenia nie widać w programie iTunes dla systemu OS X lub w programie iTunes dla systemu Windows.

Jeśli urządzenie zostało omyłkowo uruchomione w trybie awaryjnym, uruchom je ponownie. Możesz też zaczekać 15 minut. Po tym czasie urządzenie samo wyjdzie z trybu awaryjnego.

Ostatnia modyfikacja:
Był pomocny?
52% osób określiło go jako pomocny.

Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia dla produktu

Polska (Polski)