Jeśli na ekranie telefonu iPhone jest wyświetlany komunikat dotyczący karty SIM

Jeśli zobaczysz komunikat o treści „Nieprawidłowy SIM” lub „Brak karty SIM”, wykonaj poniższe czynności.

  1. Upewnij się, że masz aktywną usługę u operatora sieci komórkowej. 
  2. Uaktualnij telefon iPhone do najnowszej wersji systemu iOS.
  3. Uruchom ponownie telefon iPhone.
  4. Sprawdź, czy jest dostępne uaktualnienie ustawień operatora. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > To urządzenie. Jeśli uaktualnienie jest dostępne, zobaczysz monit o wybranie opcji OK lub Uaktualnij.
  5. Wyjmij kartę SIM z telefonu, a następnie zainstaluj ją z powrotem. Upewnij się, że kieszeń na kartę SIM zamyka się całkowicie i nie jest obluzowana. Kieszeń na kartę SIM od innego modelu telefonu iPhone lub innego producenta telefonów może nie pasować.
  6. Wypróbuj inną kartę SIM. Jeśli jej nie masz, udaj się do salonu operatora i poproś o możliwość sprawdzenia działania innej karty SIM. Konieczna może być wymiana karty SIM.

Jeśli nadal widzisz komunikat dotyczący karty SIM, skontakuj się ze Wsparciem Apple.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli widzisz komunikat o nieobsługiwanej karcie SIM.

Data publikacji: