Komputery firmy Apple: rozwiązywanie problemów z obrazem na wyświetlaczach wewnętrznych lub zewnętrznych

W tym artykule wyjaśniono, jak rozwiązywać problemy z obrazem na wyświetlaczach wewnętrznych lub zewnętrznych.

Uaktualnienie oprogramowania systemowego i sprzętowego

Wiele typowych problemów z wyświetlaczami można łatwo rozwiązać, uaktualniając oprogramowanie komputera firmy Apple oraz oprogramowanie sprzętowe przejściówki wideo, wyświetlacza i kabli Thunderbolt. Dostępność uaktualnień dla produktów firmy Apple można sprawdzić w narzędziu Uaktualnienia programów, w sklepie Mac App Store lub na stronie materiałów do pobrania firmy Apple. Dostępność uaktualnień dla wyświetlaczy, przedłużaczy i przejściówek wyprodukowanych przez firmy inne niż Apple należy sprawdzić u producenta.

Ważne jest, aby na komputerze firmy Apple był zainstalowany właściwy system operacyjny. Wersję systemu OS X, która pierwotnie znajdowała się na komputerze, można sprawdzić tutaj, a numer używanej aktualnie wersji można znaleźć, wybierając polecenie Ten Mac z menu Apple (). Dla zapewnienia optymalnego działania wyświetlacza zainstalowana musi być właśnie ta wersja lub nowsza.

Jeśli problemy będą nadal występowały po uaktualnieniu, należy wykonać poniższe czynności:


Brak obrazu lub sygnału, zniekształcenia obrazu, śnieżenie lub migotanie 

Sprawdzenie połączeń

W przypadku używania zewnętrznego wyświetlacza wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli korzystasz z komputera przenośnego firmy Apple, upewnij się, że przewód zasilania lub zasilacz są prawidłowo podłączone do komputera oraz że przewód dostarczający zasilanie do wyświetlacza jest również prawidłowo podłączony. Przy używaniu wyświetlacza zewnętrznego najlepiej jest podłączać komputer przenośny do gniazdka.
 2. Upewnij się, że przejściówki wyświetlacza są w pełni osadzone w swoich złączach oraz że są modelami obsługiwanymi przez komputer i wyświetlacz. Więcej informacji na temat zgodności przejściówek i konfiguracji zawierają następujące artykuły:
 3. Odłącz wszelkie przedłużacze kabli wyświetlacza, przełączniki KVM i inne urządzenia tego typu, a następnie sprawdź, czy problem został rozwiązany.
 4. Odłącz przejściówkę lub kabel wideo, a następnie podłącz z powrotem.
 5. Jeśli jest używana więcej niż jedna przejściówka wideo (lub przejściówki zostały połączone łańcuchowo), procedury rozwiązywania problemów wykonuj przy użyciu tylko jednej przejściówki.
  • Przykład: połączenie przejściówki z Mini DisplayPort na DVI z przejściówką z DVI na HDMI to nieobsługiwana konfiguracja, ponieważ jest używana seria przejściówek.
 6. Jeśli to możliwe, spróbuj użyć innego wyświetlacza lub innej przejściówki (albo użyj innego złącza, na przykład DVI zamiast VGA).

Wyzerowanie systemu

Możesz wyzerować parametryczną pamięć RAM oraz kontroler SMC.

Przestawienie rozdzielczości

Rozpocznij od wyzerowania parametrycznej pamięci RAM komputera Mac. Jeśli wyświetlacz się nie włącza, była na nim ustawiona nieobsługiwana rozdzielczość i nadal nie widać obrazu:

 1. Uruchom komputer w trybie bezpiecznym.
 2. Z menu Apple () wybierz polecenie Preferencje systemowe.
 3. Wybierz opcję Monitory z menu Widok, aby otworzyć okienko preferencji.
 4. Wybierz dowolną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania obsługiwane przez wyświetlacz.
 5. Uruchom ponownie komputer.

Używanie trybu zamkniętej pokrywy, rozszerzonego biurka lub reprodukcji wideo 

W sytuacji, gdy używanych jest wiele wyświetlaczy, informacje mogą być prezentowane na różne sposoby. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat i sprawdzić, jakie tryby są obsługiwane przez dany produkt firmy Apple, zapoznaj się z następującymi artykułami:


Niejednolitość jasności lub kolorów

W przypadku wyświetlacza starszego typu konieczne może być rozgrzanie go, zanim będzie można ocenić go pod kątem jednolitości jasności lub kolorów. W starszych wyświetlaczach LCD (Liquid Crystal Displays) jest stosowane podświetlenie CCFL (Cold Cathode Florescent). W przypadku tego rodzaju podświetlenia do pełnego rozgrzania się wyświetlacza może upłynąć od kilku minut do pół godziny. Do wyświetlaczy z podświetleniem CCFL należą monitory Apple Cinema Display (20-calowe, DVI), (23-calowe, DVI), (30-calowe, DVI).

W nowszych wyświetlaczach może być stosowane podświetlenie LED (Light Emitting Diode). Takie wyświetlacze osiągają pełną jasność i nasycenie kolorów niemal natychmiast po włączeniu. Przykładem wyświetlacza z podświetleniem LED jest monitor Apple Thunderbolt Display (27-calowy).

Jeśli nadal będą występować problemy z jednolitością jasności i kolorów, należy sprawdzić zawartość okienka Monitory w Preferencjach systemowych. W menu Apple () wybierz opcję Preferencje systemowe, a następnie w menu Widok wybierz opcję Monitory. Okienko preferencji umożliwia dostosowywanie jasności wewnętrznych i zewnętrznych wyświetlaczy firmy Apple na karcie Monitory oraz kalibrację wyświetlacza na karcie Kolor.

Uwaga: wyświetlacze innych firm mogą być wyposażone w przyciski umożliwiające bezpośrednią regulację jasności i kolorów.

W przypadku wyświetlacza podłączonego za pomocą kabla HDMI jakość obrazu może być słaba, jeśli wyświetlacz pracuje w trybie telewizora. W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu należy przełączyć wyświetlacz w tryb monitora. Informacji o tym, jak to zrobić, należy poszukać w dokumentacji dołączonej do wyświetlacza lub skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy.


Wadliwe piksele

W przypadku wątpliwości dotyczących wadliwych pikseli więcej informacji można uzyskać w następujących artykułach:


Wyświetlacz przestaje działać po zmianie na nieobsługiwaną rozdzielczość

Jeśli po zmianie na niektóre rozdzielczości ekran wyświetlacza robi się czarny lub pojawia się inny problem z wyświetlaniem obrazu, w pierwszej kolejności spróbuj wyzerować pamięć NVRAM.

Jeśli problem będzie się powtarzał, uruchom komputer Mac w w trybie bezpiecznym.  Usuń plik /Biblioteki/Preferences/com.apple.windowserver.plist i ponownie uruchom komputer.

Powiązane pytania

Jak wybrać dodatkowe rozdzielczości wyświetlacza?

W celu określenia sposobu działania wyświetlacza można skorzystać z okienka Monitor w Preferencjach systemowych. Nie wszystkie opcje będą dostępne dla wszystkich modeli wyświetlaczy. Domyślnie w Preferencjach systemowych jest wybrana najlepsza rozdzielczość dla danego wyświetlacza. 

Aby wybrać inną rozdzielczość, należy użyć opcji Skalowana. Dodatkowe rozdzielczości mogą być dostępne po przytrzymaniu klawisza Opcja.

Jak używać funkcji Klonowanie AirPlay?

Funkcja Klonowanie AirPlay (jeśli jest obsługiwana przez komputer Mac) umożliwia wyświetlanie zawartości ekranu komputera Mac na ekranie telewizora HD za pośrednictwem urządzenia Apple TV (2. i 3. generacji). Ta opcja nie jest wyświetlana na tych komputerach Mac, które nie obsługują klonowania przy użyciu funkcji AirPlay.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Apple TV: używanie funkcji Klonowanie AirPlay oraz Rozwiązywanie problemów z funkcją AirPlay i funkcją Klonowanie AirPlay.

Jak mogę wykryć monitory?

Jeśli opcja wykrywania monitorów nie jest dostępna, w okienku Monitor przytrzymaj naciśnięty klawisz Opcja.

 

 

Pomocne powiązane artykuły

Następujące artykuły mogą zawierać dodatkowe, pomocne informacje związane z wyświetlaczami i przejściówkami wideo:

 

Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności dla danego wyświetlacza nadal występuje problem z obrazem, należy się skontaktować ze wsparciem technicznym Apple lub zanieść komputer firmy Apple do najbliższego sklepu Apple Store albo Autoryzowanego Serwisu Apple w celu przeprowadzenia diagnostyki. Przed wizytą w sklepie detalicznym Apple Store należy dokonać rezerwacji w punkcie Genius Bar na stronie http://www.apple.com/retail/geniusbar/ (usługa dostępna tylko w niektórych krajach).

Uwaga: w przypadku problemów nieobjętych gwarancją ani planem AppleCare Protection Plan (APP) za wykonanie diagnostyki może zostać pobrana opłata.

Ważne: Informacje na temat produktów firm innych niż Apple są podawania jedynie do celów dokumentacyjnych i produktów tych nie można uznawać za rekomendowane przez firmę Apple. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dystrybutorem.

Ostatnia modyfikacja: