Identyfikowanie MacBooka Air

Dowiedz się, jak znaleźć numer seryjny i inne informacje ułatwiające zidentyfikowanie MacBooka Air.

Ten artykuł dotyczy MacBooka Air. Dostępne są podobne artykuły na temat MacBooka i MacBooka Pro.

Znajdowanie numeru seryjnego, identyfikatora modelu i numeru części

Numer seryjny i inne identyfikatory MacBooka Air można znaleźć w systemie macOS, na obudowie komputera oraz na jego opakowaniu.

W oknie Informacje o tym Macu

W większości wersji systemu macOS numer seryjny i identyfikator modelu komputera można znaleźć w oknie Informacje o tym Macu.

Wybierz pozycję menu Apple () > Ten Mac. Zostanie wyświetlone okno, w którym będzie podana nazwa modelu komputera — np. MacBook Air (13-calowy, początek 2015 r.) — i jego numer seryjny. Za pomocą numeru seryjnego możesz sprawdzić zakres serwisu i wsparcia lub znaleźć dane techniczne swojego modelu.

Możesz też posłużyć się identyfikatorem modelu komputera, aby uzyskać więcej informacji. W oknie Informacje o tym Macu kliknij przycisk Raport systemowy. Zostanie otwarte okno Informacje o systemie. Znajdziesz w nim pole Identyfikator modelu w sekcji Przegląd sprzętu. Za pomocą tego identyfikatora możesz znaleźć informacje o swoim MacBooku Air poniżej.

Na obudowie MacBooka Air

Zamknij MacBooka Air i odwróć go spodem do góry. Numer seryjny znajduje się na spodzie komputera, obok oznakowań zgodności z przepisami.

Na oryginalnym opakowaniu lub dowodzie zakupu

Jeśli nadal masz oryginalne opakowanie MacBooka Air, numer seryjny możesz znaleźć na etykiecie z kodem kreskowym na tym opakowaniu.

Na opakowaniu jest też podany numer części Apple, na przykład MJVE2xx/A. Aby ustalić model MacBooka Air, odszukaj zgodny numer na liście poniżej. 
W numerach części Apple znaki „xx” przed ukośnikiem to zmienne zależne od kraju lub regionu.

Numer seryjny, numer modelu i informacje o konfiguracji komputera MacBook Air mogą znajdować się również na dowodzie zakupu (paragonie lub fakturze).

Modele MacBooka Air

Klikając poszczególne modele, wyświetlisz ich dane techniczne.

2017

   


MacBook Air (13-calowy, 2017 r.)

Identyfikator modelu: 
MacBookAir7,2

Numery części: 
MQD32xx/A 
MQD42xx/A
MQD52xx/A

2015

   


MacBook Air (13-calowy, początek 2015 r.)

Identyfikator modelu: 
MacBookAir7,2

Numery części: 
MJVE2xx/A
MJVG2xx/A
MMGF2xx/A
MMGG2xx/A


MacBook Air (11-calowy, początek 2015 r.)

Identyfikator modelu: 
MacBookAir7,1

Numery części: 
MJVM2xx/A
MJVP2xx/A

2014

   


MacBook Air (13-calowy, początek 2014 r.)

Identyfikator modelu: 
MacBookAir6,2

Numery części: 
MD760xx/B
MD761xx/B


MacBook Air (11-calowy, początek 2014 r.)

Identyfikator modelu:
MacBookAir6,1

Numery części: 
MD711xx/B
MD712xx/B

2013

   


MacBook Air (13-calowy, połowa 2013 r.)

Identyfikator modelu: 
MacBookAir6,2

Numery części: 
MD760xx/A
MD761xx/A


MacBook Air (11-calowy, połowa 2013 r.)

Identyfikator modelu: 
MacBookAir6,1

Numery części: 
MD711xx/A
MD712xx/A

2012

   


MacBook Air (13-calowy, połowa 2012 r.)

Identyfikator modelu: 
MacBookAir5,2

Numery części: 
MD231xx/A
MD232xx/A


MacBook Air (11-calowy, połowa 2012 r.)

Identyfikator modelu: 
MacBookAir5,1

Numery części: 
MD223xx/A
MD224xx/A

2011

   


MacBook Air (13-calowy, połowa 2011 r.)

Identyfikator modelu: 
MacBookAir4,2

Numery części: 
MC965xx/A
MC966xx/A


MacBook Air (11-calowy, połowa 2011 r.)

Identyfikator modelu: 
MacBookAir4,1

Numery części: 
MC968xx/A
MC969xx/A

2010

   


MacBook Air (13-calowy, koniec 2010 r.)

Identyfikator modelu: 
MacBookAir3,2

Numery części: 
MC503xx/A
MC504xx/A


MacBook Air (11-calowy, koniec 2010 r.)

Identyfikator modelu: 
MacBookAir3,1

Numery części: 
MC505xx/A
MC506xx/A

2009

   


MacBook Air (połowa 2009 r.)

Identyfikator modelu: 
MacBookAir2,1

Numery części: 
MC505xx/A
MC233xx/A
MC234xx/A

   

   

Data publikacji:Sat Apr 21 01:17:53 GMT 2018