Ekrany wyświetlane podczas uruchamiania komputera Mac

Gdy uruchamiasz komputer Mac z systemu macOS, na wyświetlaczu pojawiają się różne ekrany informujące o tym, jak przebiega proces uruchamiania lub dlaczego nie można ukończyć tego procesu.

Uruchamianie komputera Mac

Ekrany i sekwencje startowe opisane w tym artykule mogą się nieco różnić w zależności od modelu komputera Mac, wersji systemu macOS, wersji oprogramowania sprzętowego i wybranych opcji startowych. Na przykład:

  • Na dowolnym etapie procesu uruchamiania tło może mieć kolor niebieski, czarny lub szary. Może być też takie samo jak obrazek biurka.
  • Wskaźnik stanu może mieć postać paska postępu lub obracającego się kółka Obracające się kółko .
  • Jeśli uruchamiasz komputer Mac z systemem Windows, używając w tym celu programu Boot Camp, nie zobaczysz logo Apple ani żadnych innych ekranów opisanych w tym artykule.

Włączanie zasilania

Bezpośrednio po włączeniu komputera Mac ekran jest czarny i rozlega się dźwięk startowy (w przypadku komputerów Mac z początku 2016 r. i starszych modeli). 

Komputer Mac inicjalizuje pamięć BootROM i pamięć RAM. Następnie przeprowadza test POST (Power On Self Test) i test BootROM. Ewentualne dodatkowe sygnały dźwiękowe na tym etapie mogą oznaczać problem sprzętowy uniemożliwiający dalsze uruchamianie. Jeśli do komputera Mac wstawiono nowa pamięć, upewnij się, że jest ona poprawnie zainstalowana. 

Pusty ekran

Po zakończeniu testu POST komputer Mac wysyła sygnał wideo do wbudowanych i podłączonych wyświetlaczy. Na tym etapie uruchamiania ekran może być czarny lub szary, ale powinno się włączyć podświetlenie wyświetlacza.

Jeśli obraz nie pojawia się na ekranie po kilku chwilach, spróbuj zwiększyć jasność wyświetlacza. Jeśli korzystasz z wyświetlacza zewnętrznego, upewnij się, że jest on prawidłowo podłączony i włączony.

Logowanie FileVault

Jeśli na komputerze włączono szyfrowanie całego dysku przy użyciu funkcji FileVault, pojawi się monit o wprowadzenie nazwy konta użytkownika i hasła w celu odblokowania dysku startowego.

Logo Apple

Gdy na ekranie wyświetli się logo Apple, będzie to oznaczało, że komputer znalazł startowy plik „boot.efi” na dysku startowym. Ten plik wskazuje komputerowi Mac lokalizację folderu System na dysku startowym.

Wskaźnik postępu

Gdy komputer Mac zlokalizuje folder System na dysku startowym, na ekranie pojawi się pasek postępu lub obracające się kółko. Jest to znak, że komputer Mac odczytuje pliki z folderu System w systemie macOS.

Okno logowania

Jeśli komputer Mac nie ma włączonej funkcji FileVault lub jeśli automatyczne logowanie jest wyłączone w Preferencjach systemowych, na wyświetlaczu pojawi się ekran ze wszystkimi kontami użytkownika dostępnymi na danym komputerze. Wybierz swoje konto i wpisz hasło, aby się zalogować.

Biurko

Gdy proces uruchamiania dobiegnie końca i uda Ci się zalogować, zobaczysz swój obrazek biurka i Dock.

Inne możliwe ekrany

Jeśli na komputerze Mac zostały zmienione opcje startowe lub pojawił się problem z uruchamianiem, na wyświetlaczu może się pojawić jeden z poniższych ekranów.

Folder ze znakiem zapytania

Jeśli zamiast logo Apple na ekranie widać folder ze znakiem zapytania, oznacza to, że komputer Mac nie odnalazł dysku startowego (lokalnego lub sieciowego). Może się tak zdarzyć, jeśli dysk wybrany w okienku Dysk startowy w Preferencjach systemowych jest niedostępny. Zaczekaj kilka sekund, aby dać komputerowi Mac czas na znalezienie wybranego dysku startowego. 

Jeśli nadal widzisz znak zapytania, uruchom komputer Mac za pośrednictwem Menedżera uruchamiania, a następnie ponownie wybierz dysk startowy w Preferencjach systemowych.

Jeśli znak zapytania pojawił się po zainstalowaniu uaktualnienia oprogramowania, ponownie wybierz dysk startowy, korzystając z funkcji odzyskiwania systemu macOS.

Symbol zakazu

Jeśli zamiast logo Apple na ekranie widać kółko przekreślone ukośną kreską, oznacza to, że komputer Mac nie odnalazł folderu System, z którego mógłby się uruchomić.

Jeśli ten symbol pojawia się na komputerze Mac w szkole lub firmie, możliwe, że komputer próbuje się uruchomić ze złej wersji systemu macOS. Poproś o pomoc w swoim dziale IT. 

Jeśli ten problem dotyczy osobistego komputera Mac, spróbuj zainstalować ponownie system macOS za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS.

Ikona kłódki

Gdy masz ustawione hasło sprzętowe na komputerze Mac, podczas uruchamiania możesz widzieć ikonę kłódki, jeśli próbujesz uruchomić komputer z innego woluminu, takiego jak dysk zewnętrzny lub funkcja odzyskiwania systemu macOS. Aby kontynuować uruchamianie komputera, wprowadź hasło sprzętowe.

Obracająca się kula ziemska

Jeśli zamiast logo Apple na ekranie widać obracającą się kulę ziemską, komputer Mac uruchamia się z sieciowego dysku startowego, takiego jak NetBoot lub Internet Recovery, a nie z podłączonego lub wbudowanego dysku startowego. Jeśli nie chcesz, aby komputer Mac uruchamiał się w ten sposób, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, aby wyłączyć komputer. Następnie jeszcze raz naciśnij klawisz zasilania, aby rozpocząć normalne uruchamianie. 

Jeśli używasz komputera Mac w szkole lub firmie i zawsze wyświetla się na nim obracająca się kula ziemska, skontaktuj się w tej sprawie z działem IT. Możliwe, że w Twojej sieci znajduje się serwer, z którego komputer próbuje się uruchamiać. Jeśli ten problem dotyczy osobistego komputera Mac, spróbuj uruchomić funkcję odzyskiwania systemu macOS, aby sprawdzić dysk startowy i system macOS.

Ikona baterii

Jeśli na ekranie notebooka Mac zamiast logo Apple wyświetla się ikona baterii, oznacza to, że bateria jest zbyt słaba, aby można było uruchomić komputer. Podłącz zasilacz i naładuj baterię notebooka Mac, a następnie jeszcze raz spróbuj włączyć komputer.

Kod PIN

Jeśli komputer Mac został zablokowany za pomocą funkcji Znajdź mój Mac, podczas uruchamiania na ekranie jest wyświetlany ekran blokady z miejscem na cztero- lub sześciocyfrowy kod. Komputer nie będzie kontynuował uruchamiania, dopóki nie wprowadzisz ustawionego kodu.

Data publikacji: