Ekrany wyświetlane przez komputer Mac podczas uruchamiania

Oto niektóre z ekranów, które mogą się pojawić na wyświetlaczu podczas uruchamiania komputera Mac.

Ekrany startowe mogą się różnić w zależności od modelu komputera Mac, systemu operacyjnego (macOS) i nie tylko. Niektóre ekrany, przykładowo znak zapytania lub symbol zakazu , oznaczają, że w celu ukończenia uruchamiania komputera Mac konieczne jest rozwiązanie problemu.

W przypadku wszystkich modeli komputera Mac ukończenie uruchamiania zostanie zasygnalizowane pojawieniem się paska menu Findera, biurka i Docka.

Symbol zakazu

Koło z kreską lub ukośnikiem oznacza, że wybrany dysk startowy zawiera system operacyjny komputera Mac, ale nie jest to system macOS obsługiwany przez Twój komputer Mac. W tej sytuacji należy ponownie zainstalować system macOS na tym dysku.

Znak zapytania

Folder ze znakiem zapytania oznacza, że wybrany dysk startowy jest niedostępny lub nie zawiera systemu operacyjnego komputera Mac. Dowiedz się, co zrobić, jeśli podczas uruchamiania komputera Mac miga znak zapytania.

Pusty ekran

Pusty ekran

Podczas uruchamiania parokrotnie może pojawić się pusty ekran. Tło ekranu może być czarne, szare, niebieskie lub takie samo jak obrazek biurka. Jeśli obraz nie pojawia się na ekranie po kilku chwilach, upewnij się, że wyświetlacz jest włączony, podłączony oraz sprawdź poziom jego jasności.

Ikona kłódki

Jeśli Twój komputer Mac jest zabezpieczony hasłem sprzętowym, podczas próby uruchamiania komputera z innego dysku lub woluminu (na przykład dysku zewnętrznego lub funkcji odzyskiwania systemu macOS) wyświetla się ikona kłódki. Wprowadź hasło sprzętowe, aby przejść dalej.

Kod PIN systemu

Komputer Mac żąda podania kodu PIN, gdy został zdalnie zablokowany za pomocą trybu Utraconego usługi Znajdź mój Mac. Wprowadź cztero- lub sześciocyfrowy kod, aby kontynuować.

Okno logowania

W oknie logowania wprowadź hasło do konto użytkownika, aby zalogować się do komputera Mac. Jeśli funkcja FileVault jest włączona, ta czynność również odblokuje dysk. Może zostać wyświetlony obraz biurka w tle, który może się zmienić na wybrany obraz biurka po wybraniu konta.

Symbol Thunderbolt, USB lub FireWire

Duży symbol Thunderbolt , USB  lub FireWire  na ekranie oznacza, że komputer Mac jest w trybie dysku twardego.


Więcej informacji

Data publikacji: