Ekrany wyświetlane przez komputer Mac podczas uruchamiania

Oto niektóre z ekranów, które mogą się pojawić podczas uruchamiania komputera, przedstawione w kolejności ich wyświetlania.

Ekrany startowe mogą się różnić w zależności od modelu komputera Mac, systemu operacyjnego (macOS) i nie tylko. Ukończenie uruchamiania komputera zostanie zasygnalizowane pojawieniem się paska menu Findera, biurka i Docka. Jeśli komputer Mac zablokuje się na jednym ekranów, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy, a następnie odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, które nie są niezbędne. Jeśli nie rozwiąże to problemu, spróbuj użyć trybu bezpiecznego, aby zidentyfikować problem. Jeśli komputer Mac nadal nie może ukończyć procesu uruchamiania, konieczna może być ponowna instalacja systemu macOS lub odtworzenie komputera z backupu.

Pusty ekran

Pusty ekran

Podczas uruchamiania parokrotnie może pojawić się pusty ekran. Tło ekranu może być czarne, szare, niebieskie lub takie samo jak obrazek biurka. Jeśli obraz nie pojawia się na ekranie po kilku chwilach, upewnij się, że wyświetlacz jest włączony, podłączony oraz sprawdź poziom jego jasności.

Znak zapytania

Folder ze znakiem zapytania oznacza, że wybrany dysk startowy jest niedostępny lub nie zawiera systemu operacyjnego komputera Mac. Dowiedz się, co zrobić, jeśli podczas uruchamiania komputera Mac miga znak zapytania.

Symbol zakazu

Koło z kreską lub ukośnikiem oznacza, że wybrany dysk startowy zawiera system operacyjny komputera Mac, ale nie jest to system macOS obsługiwany przez Twój komputer Mac. W tej sytuacji należy ponownie zainstalować system macOS na tym dysku.

Ikona kłódki

Jeśli Twój komputer Mac jest zabezpieczony hasłem sprzętowym, podczas próby uruchamiania komputera z innego dysku lub woluminu (na przykład dysku zewnętrznego lub funkcji odzyskiwania systemu macOS) wyświetla się ikona kłódki. Wprowadź hasło sprzętowe, aby przejść dalej.

Kod PIN systemu

Komputer Mac żąda podania kodu PIN, gdy został zdalnie zablokowany za pomocą trybu Utraconego usługi Znajdź mój Mac. Wprowadź cztero- lub sześciocyfrowy kod, aby kontynuować.

Okno logowania

W oknie logowania wprowadź hasło do konto użytkownika, aby zalogować się do komputera Mac. Jeśli funkcja FileVault jest włączona, ta czynność również odblokuje dysk. Może zostać wyświetlony obraz biurka w tle, który może się zmienić na wybrany obraz biurka po wybraniu konta.
 

Więcej informacji

Data publikacji: