Ekrany wyświetlane przez komputer Mac podczas uruchamiania

Oto niektóre z ekranów, które mogą się pojawić na wyświetlaczu podczas uruchamiania komputera Mac.

Ekrany startowe mogą się różnić w zależności od modelu komputera Mac, systemu operacyjnego (macOS) i nie tylko. Niektóre ekrany, przykładowo symbol zakazu  lub znak zapytania, oznaczają, że w celu ukończenia uruchamiania komputera Mac konieczne jest rozwiązanie problemu. W przypadku wszystkich modeli komputera Mac ukończenie uruchamiania zostanie zasygnalizowane pojawieniem się paska menu Findera, biurka i Docka.

Symbol zakazu

Symbol zakazu

Koło z kreską lub ukośnikiem oznacza, że wybrany dysk startowy zawiera system operacyjny komputera Mac, ale nie jest to system macOS obsługiwany przez Twój komputer Mac. W tej sytuacji należy ponownie zainstalować system macOS na tym dysku.

Znak zapytania

Folder z migającym znakiem zapytania w środku

Folder ze znakiem zapytania oznacza, że wybrany dysk startowy jest niedostępny lub nie zawiera systemu operacyjnego komputera Mac. Dowiedz się, co zrobić, jeśli podczas uruchamiania komputera Mac miga znak zapytania.

Pusty ekran

Pusty ekran  Pusty, szary ekran

Podczas uruchamiania parokrotnie może pojawić się pusty ekran. Może być czarny, szary, niebieski lub taki sam jak obrazek biurka. Jeśli obraz nie pojawia się na ekranie po kilku chwilach, upewnij się, że wyświetlacz jest włączony, podłączony oraz sprawdź poziom jego jasności.

Logo Apple z paskiem postępu poniżej

Komputer Mac wyświetla logo Apple, gdy zostanie odnaleziony lokalny dysk startowy, czyli dysk startowy wbudowany w komputer Mac lub bezpośrednio do niego podłączony. Jeśli komputer go nie znajduje, próbuje użyć sieciowego dysku startowego, jeśli jest dostępny. W miarę kontynuacji procesu uruchamiania powinien wyświetlić się pasek postępu lub wskaźnik obracający się wskaźnik postępu, z logo Apple lub bez niego. Ten ekran może pojawiać się na zmianę z pustym ekranem.

Jeśli uaktualniasz lub instalujesz ponownie system macOS, ten etap może potrwać znacznie dłużej. Pasek postępu może przesuwać się wolniej i wstrzymywać na dłuższy czas w miarę postępu instalacji. Dowiedz się, co zrobić, jeśli masz wrażenie, że komputer Mac zaciął się, wyświetlając ten ekran podczas instalacji lub bezpośrednio po niej.

Obracająca się kula ziemska

   Kula ziemska ze wskaźnikiem postępu

Jeśli używasz sieciowego dysku startowego, zamiast logo Apple komputer Mac wyświetli obracającą się kulę ziemską. Obracająca się kula ziemska zostanie wyświetlona również podczas uruchamiania komputera za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS przez Internet. W miarę kontynuacji procesu uruchamiania powinien wyświetlić się pasek postępu lub wskaźnik obracający się wskaźnik postępu, które mogą pojawiać się na zmianę z pustym ekranem.

Kula ziemska z symbolem alertu

Ikona kuli ziemskiej z symbolem alertu

Gdy komputer Mac próbuje uruchomić się za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS przez Internet, może być widoczna kula ziemska z wykrzyknikiem. Komputer Mac może nie być w stanie połączyć się z Internetem lub może używać konfiguracji sieci niedziałającej z funkcją odzyskiwania systemu macOS. Spróbuj skorzystać z poniższych rozwiązań:

  • Użyj klawiszy Command+R podczas uruchamiania, aby zamiast funkcji odzyskiwania systemu macOS przez Internet spróbować użyć wbudowanej funkcji odzyskiwania systemu macOS.
  • Połącz się z Internetem, korzystając z sieci Ethernet zamiast Wi-Fi lub odwrotnie.
  • Połącz się z Internetem za pomocą innej sieci.
  • Spróbuj ponownie później, ten problem może być tymczasowy.

Ikona kłódki

Ikona kłódki z polem hasła poniżej

Jeśli Twój komputer Mac jest zabezpieczony hasłem sprzętowym, podczas próby uruchamiania komputera z innego dysku lub woluminu (na przykład dysku zewnętrznego lub funkcji odzyskiwania systemu macOS) wyświetla się ikona kłódki. Wprowadź hasło sprzętowe, aby przejść dalej.

Kod PIN systemu

Logo Apple z pustymi miejscami na kod PIN poniżej

Komputer Mac żąda podania kodu PIN, gdy zostanie zdalnie zablokowany za pomocą aplikacji Lokalizator. Wprowadź cztero- lub sześciocyfrowy kod, aby kontynuować.

Okno logowania

Ikona użytkownika z polem hasła poniżej

W oknie logowania wprowadź hasło do konto użytkownika, aby zalogować się do komputera Mac. Jeśli funkcja FileVault jest włączona, ta czynność również odblokuje dysk. Może zostać wyświetlony obraz biurka w tle, który może się zmienić na wybrany obraz biurka po wybraniu konta.

Symbol Thunderbolt, USB lub FireWire

Duży symbol Thunderbolt , USB  lub FireWire  na ekranie oznacza, że komputer Mac jest w trybie dysku twardego.


Więcej informacji

Data publikacji: