Identyfikowanie MacBooka

Dowiedz się, jak znaleźć numer seryjny i inne informacje ułatwiające zidentyfikowanie MacBooka.

Ten artykuł dotyczy MacBooka. Dostępne są podobne artykuły dotyczące MacBooka Air i MacBooka Pro.

Znajdowanie numeru seryjnego, identyfikatora modelu i numeru części

Numer seryjny i inne identyfikatory MacBooka można znaleźć w systemie macOS, na obudowie komputera oraz na jego opakowaniu.

W oknie Ten Mac

W większości wersji systemu macOS numer seryjny i identyfikator modelu komputera można znaleźć w oknie Ten Mac.

Wybierz pozycję menu Apple () > Ten Mac. Zostanie wyświetlone okno, w którym będzie podana nazwa modelu komputera — np. MacBook (Retina, 12-calowy, początek 2016 r.) — i jego numer seryjny. Za pomocą numeru seryjnego możesz sprawdzić zakres serwisu i wsparcia lub znaleźć dane techniczne swojego modelu.

Możesz też posłużyć się identyfikatorem modelu komputera, aby uzyskać więcej informacji. W oknie Ten Mac kliknij przycisk Raport systemowy. Zostanie otwarte okno Informacje o systemie. Znajdziesz w nim pole Identyfikator modelu w sekcji Przegląd sprzętu. Za pomocą tego identyfikatora możesz znaleźć informacje o swoim MacBooku poniżej.

Na obudowie MacBooka

Zamknij MacBooka i odwróć go spodem do góry. Numer seryjny znajduje się na spodzie komputera, obok oznakowań zgodności z przepisami.

Na oryginalnym opakowaniu lub dowodzie zakupu

Jeśli nadal masz oryginalne opakowanie MacBooka, numer seryjny możesz znaleźć na etykiecie z kodem kreskowym na tym opakowaniu.

Na opakowaniu jest też podany numer części Apple — na przykład MLH72xx/A. Aby ustalić model MacBooka, odszukaj zgodny numer na liście poniżej. 
W numerach części Apple znaki „xx” przed ukośnikiem to zmienne zależne od kraju lub regionu.

Numer seryjny, numer modelu i informacje o konfiguracji komputera MacBook mogą znajdować się również na dowodzie zakupu (paragonie lub fakturze).

Modele MacBooka

Klikając poszczególne modele, wyświetlisz ich dane techniczne.

2017

   


MacBook (Retina, 12-calowy, 2017 r.)

Identyfikator modelu: 
MacBook10,1

Numery części:
MNYF2XX/A
MNYG2XX/A
MNYH2XX/A
MNYJ2XX/A
MNYK2XX/A
MNYL2XX/A
MNYM2XX/A
MNYN2XX/A

2016


MacBook (Retina, 12-calowy, początek 2016 r.)

Identyfikator modelu: 
MacBook9,1

Numery części:
MLH72xx/A
MLH82xx/A
MLHA2xx/A
MLHC2xx/A
MLHE2xx/A
MLHF2xx/A
MMGL2xx/A
MMGM2xx/A

2015


MacBook (Retina, 12-calowy, początek 2015 r.)

Identyfikator modelu: 
MacBook8,1

Numery części: 
MF855xx/A
MF865xx/A
MJY32xx/A
MJY42xx/A
MK4M2xx/A
MK4N2xx/A

2010


MacBook (13-calowy, połowa 2010 r.)

Identyfikator modelu: 
MacBook7,1

Numer części: 
MC516xx/A

2009


MacBook (13-calowy, koniec 2009 r.)

Identyfikator modelu: 
MacBook6,1

Numer części: 
MC207xx/A


MacBook (13-calowy, połowa 2009 r.)

Identyfikator modelu: 
MacBook5,2

Numer części: 
MC240xx/A


MacBook (13-calowy, początek 2009 r.)

Identyfikator modelu: 
MacBook5,2

Numer części: 
MB881xx/A

Data publikacji: