Używanie monitorów zewnętrznych z komputerem Mac

Dowiedz się, jak podłączyć inny wyświetlacz do komputera Mac i wybrać sposób ich współpracy.

Dodatkowe wyświetlacze możesz podłączyć do komputera Mac na kilka sposobów. Możesz sklonować wyświetlacze, aby na każdym był ten sam obraz lub rozszerzyć obszar roboczy zawierający różne aplikacje i okna na każdym wyświetlaczu. Jeśli używasz wyświetlacza zewnętrznego z notebookiem Mac, możesz również użyć trybu zamkniętej pokrywy.

Sprawdzanie wymagań

 • Sprawdź porty w komputerze Mac i czy potrzebujesz przejściówki.
 • Sprawdź, ile wyświetlaczy obsługuje Twój komputer Mac: wybierz kolejno opcje menu Apple () > Ten Mac > Wsparcie, a następnie kliknij pozycję Specyfikacje. Na wyświetlonej stronie internetowej ilość wyświetlaczy obsługiwana przez Twój komputer Mac widoczna jest pod sekcją Obsługa wideo.

Używanie trybu rozszerzonego biurka

MacBook i wyświetlacz zewnętrzny w trybie rozszerzonego biurka

Zmaksymalizuj swój obszar roboczy za pomocą trybu rozszerzonego biurka, dzięki któremu możesz używać aplikacji na pełnym ekranie oraz okien na każdym z wyświetlaczy. Następnie użyj widoku Mission Control, aby uporządkować aplikacje i okna na wyświetlaczach. Jeśli Dock znajduje się na dole ekranu, możesz go wyświetlić na dowolnym wyświetlaczu, przesuwając wskaźnik do dolnej krawędzi tego wyświetlacza.

Włączanie trybu rozszerzonego biurka

 1. Upewnij się, że wyświetlacz zewnętrzny jest włączony i podłączony do komputera Mac.
 2. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe i kliknij pozycję Monitory.
 3. Wybierz kartę Rozmieszczenie.
 4. Upewnij się, że pole wyboru Klonuj ekran nie jest zaznaczone.

Rozmieszczanie wyświetlaczy lub sprawdzanie wyświetlacza głównego

Rozmieść wyświetlacze zgodnie z ustawieniami biurka, aby jednym ruchem można było przenosić aplikacje i okna między wyświetlaczami. Możesz również zmienić wyświetlacz główny. Jest to wyświetlacz, na którym najpierw pojawią się wszystkie ikony pulpitu i otwarte okna aplikacji. W tym celu:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe i kliknij pozycję Monitory.
 2. Wybierz kartę Rozmieszczenie.
 3. Rozmieszczenie wyświetlaczy lub zmiana wyświetlacza głównego:
  • Aby rozmieścić wyświetlacze, przeciągnij jeden z nich w żądane miejsce. Podczas rozmieszczania wyświetlacza pojawi się wokół niego czerwone obramowanie.
  • Aby zmienić wyświetlacz główny, przeciągnij biały pasek na inny wyświetlacz.

Karta Rozmieszczenie wyświetlaczy w Preferencjach systemowych

Używanie klonowania ekranu

Podczas klonowania ekranu wszystkie wyświetlacze pokazują te same aplikacje i okna.

MacBook i wyświetlacz zewnętrzny w trybie klonowania ekranu

Włączanie klonowania ekranu

 1. Upewnij się, że wyświetlacz zewnętrzny jest włączony i podłączony do komputera Mac.
 2. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, kliknij pozycję Monitory, a następnie wybierz kartę Rozmieszczenie.
 3. Upewnij się, że pole wyboru Klonuj ekran jest zaznaczone.

Karta Rozmieszczenie opcji Monitory w Preferencjach systemowych z włączoną funkcją klonowania ekranu

Używanie funkcji AirPlay

Dzięki urządzeniu Apple TV możesz klonować zawartość całego wyświetlacza komputera Mac na telewizor lub użyć telewizora jako oddzielnego wyświetlacza. Aby włączyć funkcję AirPlay, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że telewizor jest włączony.
 2. Wybierz opcję menu AirPlay  na pasku menu*, a następnie wybierz urządzenie Apple TV. Jeśli na ekranie urządzenia Apple TV pojawi się kod funkcji AirPlay, wprowadź go na komputerze Mac. 
 3. Wyświetl obraz z komputera lub użyj telewizora jako osobnego wyświetlacza:
  • Aby sklonować ekran, wybierz opcję menu AirPlay, a następnie wybierz pozycję Klonuj wbudowany wyświetlacz.
  • Aby użyć telewizora jako oddzielnego wyświetlacza, wybierz opcję menu AirPlay, a następnie wybierz pozycję Użyj jako oddzielnego monitora.
 4. Aby wyłączyć funkcję AirPlay, wybierz opcję menu AirPlay, a następnie wybierz pozycję Wyłącz AirPlay.

* Jeśli nie widzisz opcji menu AirPlay na pasku menu, wybierz kolejno opcje menu Apple () > Monitory i zaznacz pole wyboru Pokazuj opcje klonowania na pasku menu, jeśli są dostępne. 

Dowiedz się, jak przesyłać wideo przy użyciu funkcji AirPlay z komputera Mac.

Data publikacji: