Używanie wyświetlaczy zewnętrznych z komputerem Mac

Dowiedz się, jak podłączyć inny wyświetlacz do komputera Mac i wybrać sposób ich współpracy.

Możesz sklonować wyświetlacze, aby na każdym był ten sam obraz lub rozszerzyć obszar roboczy zawierający różne aplikacje i okna na każdym wyświetlaczu. Jeśli używasz wyświetlacza zewnętrznego z notebookiem Mac, możesz również użyć trybu zamkniętej pokrywy.

Sprawdzanie wymagań

Używanie trybu rozszerzonego biurka

MacBook i wyświetlacz zewnętrzny w trybie rozszerzonego biurka

Zmaksymalizuj swój obszar roboczy za pomocą trybu rozszerzonego biurka, dzięki któremu możesz używać aplikacji na pełnym ekranie oraz okien na każdym z wyświetlaczy. Następnie użyj widoku Mission Control, aby uporządkować aplikacje i okna na wyświetlaczach. Jeśli Dock znajduje się na dole ekranu, możesz go wyświetlić na dowolnym wyświetlaczu, przesuwając wskaźnik do dolnej krawędzi tego wyświetlacza.

Włączanie trybu rozszerzonego biurka

 1. Upewnij się, że wyświetlacz zewnętrzny jest włączony i podłączony do komputera Mac.
 2. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe i kliknij opcję Wyświetlacze.
 3. Kliknij kartę Rozmieszczenie.
 4. Upewnij się, że pole wyboru Klonuj ekran nie jest zaznaczone.

Rozmieszczanie wyświetlaczy lub sprawdzanie wyświetlacza głównego

Rozmieść wyświetlacze zgodnie z ustawieniami biurka, aby jednym ruchem można było przenosić aplikacje i okna między wyświetlaczami. Możesz również zmienić wyświetlacz główny. Jest to wyświetlacz, na którym najpierw pojawią się wszystkie ikony pulpitu i otwarte okna aplikacji. 

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe i kliknij opcję Wyświetlacze.
 2. Kliknij kartę Rozmieszczenie.
 3. Aby zmienić pozycję wyświetlacza, przeciągnij go do wybranej pozycji. Podczas zmieniania pozycji wyświetlacza pojawi się wokół niego czerwone obramowanie.
 4. Aby skonfigurować inny wyświetlacz jako wyświetlacz główny, przeciągnij pasek menu do innego wyświetlacza.
   Karta Rozmieszczenie wyświetlaczy w Preferencjach systemowych

Używanie klonowania ekranu

Podczas klonowania ekranu wszystkie wyświetlacze pokazują te same aplikacje i okna.

MacBook i wyświetlacz zewnętrzny w trybie klonowania ekranu

Włączanie klonowania ekranu

 1. Upewnij się, że wyświetlacz zewnętrzny jest włączony i podłączony do komputera Mac.
 2. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij pozycję Wyświetlacze, a następnie wybierz kartę Rozmieszczenie.
 3. Upewnij się, że pole wyboru Klonuj ekran jest zaznaczone.

Karta Rozmieszczenie opcji Wyświetlacze w Preferencjach systemowych z włączoną funkcją klonowania ekranu

Użyj funkcji AirPlay

Dzięki urządzeniu Apple TV możesz klonować zawartość całego wyświetlacza komputera Mac na telewizor lub użyć telewizora jako oddzielnego wyświetlacza. Aby włączyć funkcję AirPlay, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że telewizor jest włączony.
 2. Wybierz opcję menu AirPlay  na pasku menu, a następnie wybierz urządzenie Apple TV. Jeśli na ekranie telewizora pojawi się kod funkcji AirPlay, wprowadź go na komputerze Mac. 
 3. Wyświetl obraz z komputera lub użyj telewizora jako osobnego wyświetlacza:
  • Aby sklonować ekran, wybierz opcję menu AirPlay, a następnie wybierz pozycję Klonuj wbudowany wyświetlacz.
  • Aby użyć telewizora jako oddzielnego wyświetlacza, wybierz opcję menu AirPlay, a następnie wybierz pozycję Użyj jako oddzielnego wyświetlacza.
 4. Aby wyłączyć funkcję AirPlay, wybierz opcję menu AirPlay, a następnie wybierz pozycję Wyłącz AirPlay.

Jeśli nie widzisz opcji menu AirPlay na pasku menu, wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij opcję Wyświetlacze i zaznacz pole wyboru „Pokazuj opcje klonowania na pasku menu, jeśli są dostępne”. 

Dowiedz się, jak przesyłać nagrania wideo z komputera Mac przy użyciu funkcji AirPlay.

Data publikacji: