Używanie iPada jako drugiego wyświetlacza komputera Mac dzięki funkcji Sidecar

Dzięki funkcji Sidecar możesz używać iPada jako wyświetlacza, który rozszerza lub klonuje biurko komputera Mac.


Rozszerzanie lub klonowanie biurka komputera Mac przy użyciu funkcji Sidecar

Upewnij się, że Mac i iPad spełniają wymagania systemowe funkcji Sidecar, a następnie wykonaj te czynności:

 1. Funkcja Sidecar może działać bezprzewodowo. Jednak aby ładować używanego iPada, podłącz go dołączonym przewodem do ładowania bezpośrednio do komputera Mac. 
 2. Kliknij ikonę AirPlay  na pasku menu komputera Mac i wybierz opcję połączenia z iPadem. Połączenie możesz też nawiązać z poziomu preferencji funkcji Sidecar.
 3. Na iPadzie powinno się pojawić rozszerzenie biurka komputera Mac. Możesz przesuwać okna na to rozszerzenie. Działa ono tak samo jak inne wyświetlacze.
 4. Aby sklonować ekran komputera Mac (na obu ekranach będzie widoczna ta sama zawartość), wróć do menu AirPlay, które podczas korzystania z funkcji Sidecar jest niebieskim prostokątem . Wybierz opcję klonowania wyświetlacza. To doskonały sposób udostępniania ekranu komputera Mac innym osobom.
 5. Aby zakończyć sesję funkcji Sidecar, wróć do menu AirPlay i wybierz opcję rozłączenia. Możesz też kliknąć przycisk Rozłącz na pasku bocznym iPada.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z wyświetlaczy zewnętrznych. W ustawieniach preferencji Monitory umożliwiają na przykład rozmieszczenie wyświetlaczy tak, aby iPad rozszerzał biurko w lewo, prawo, górę lub dół.


Przenoszenie okna na wyświetlacz iPada

Jeśli zatrzymasz wskaźnik myszy nad przyciskiem pełnego ekranu  okna, możesz wybrać opcję przeniesienia okna na wyświetlacz iPada (lub z powrotem). Jest to szybsze niż przeciąganie okna. Rozmiar okna jest też zmieniany odpowiednio do używanego wyświetlacza.


Używanie paska Touch Bar

Wiele aplikacji na komputerze Mac korzysta z przycisków paska Touch Bar, co jeszcze bardziej ułatwia wykonywanie typowych czynności. Funkcja Sidecar pozwala korzystać z paska Touch Bar na ekranie iPada, nawet jeśli Mac nie ma tego paska. Ten pasek działa tak samo jak pasek Touch Bar na komputerze Mac. Widoczne na nim opcje możesz stukać zarówno palcem, jak i za pomocą Apple Pencil. 

Preferencje funkcji Sidecar pozwalają wyłączyć pasek Touch Bar lub zmienić jego położenie.


Przewijanie i wykonywanie innych operacji przy użyciu gestów

Gesty Multi-Touch na iPadzie działają normalnie podczas korzystania z funkcji Sidecar. Te gesty są szczególnie przydatne w połączeniu z funkcją Sidecar:

 • Przewijanie: przesuń dwoma palcami.
 • Kopiowanie: zsuń trzy palce.
 • Wycinanie: dwukrotnie zsuń trzy palce.
 • Wklejanie: rozsuń trzy palce.
 • Cofanie: przesuń w lewo trzema palcami lub stuknij dwukrotnie trzema palcami.
 • Ponowne wykonywanie: przesuń w prawo trzema palcami.


Używanie Apple Pencil

Kiedy iPad stanowi rozszerzenie lub klon wyświetlacza komputera Mac, możesz wskazywać, klikać, zaznaczać i wykonywać inne zadania — takie jak rysowanie, edytowanie zdjęć czy korzystanie z obiektów — przy użyciu Apple Pencil zamiast myszy czy gładzika. Może on też służyć do pisania, szkicowania i oznaczania dokumentów. Wprowadzane zmiany są natychmiast widoczne na komputerze Mac.

Funkcja Sidecar obsługuje gest dwukrotnego stuknięcia, który możesz włączyć w jej preferencjach. Aplikacje mogą rozpoznawać dwukrotne stuknięcie boku Apple Pencil (2. generacji) i oferować dodatkowe operacje związane z tym gestem.


Korzystanie z aplikacji na iPada

Podczas używania funkcji Sidecar możesz przełączyć się do aplikacji na iPada, a następnie korzystać z niej w normalny sposób znany z iPada. Sesja funkcji Sidecar jest wstrzymywana do momentu powrotu do aplikacji Sidecar lub odłączenia funkcji Sidecar. Aplikacja Sidecar jest widoczna na ekranie początkowym tylko wtedy, gdy korzystasz z funkcji Sidecar.


  


Korzystanie z preferencji funkcji Sidecar

Wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Sidecar. Te preferencje są dostępne tylko na komputerach, które obsługują funkcję Sidecar.


 • Pokaż pasek boczny: pozwala wyświetlić pasek boczny z lewej lub prawej strony ekranu iPada lub go wyłączyć.
 • Pokaż pasek Touch Bar: pozwala pokazać pasek Touch Bar u dołu lub u góry ekranu iPada albo go wyłączyć.
 • Włącz dwukrotne stuknięcie Apple Pencil: pozwala aplikacjom obsługującym tę funkcję wykonywać niestandardowe operacje, gdy stukasz dwukrotnie bok Apple Pencil (2. generacji).
 • Połącz się z: wybierz iPada, z którym chcesz się połączyć, albo kliknij opcję Rozłącz, aby zakończyć używanie funkcji Sidecar.


Wymagania systemowe funkcji Sidecar

Funkcja Sidecar wymaga zgodnego komputera Mac z systemem macOS Catalina i zgodnego iPada z systemem iPadOS 13:

Mac z systemem macOS Catalina

 • MacBook Pro wprowadzony od 2016 r.
 • MacBook wprowadzony od 2016 r.
 • MacBook Air wprowadzony od 2018 r.
 • iMac wprowadzony od 2016 r. oraz iMac (Retina 5K, 27-calowy, koniec 2015 r.)
 • iMac Pro
 • Mac mini wprowadzony od 2018 r.
 • Mac Pro wprowadzony od 2019 r.
    

iPad z systemem iPadOS 13

Dodatkowe wymagania

Na obu urządzeniach musisz zalogować się do usługi iCloud za pomocą tego samego identyfikatora Apple ID. Jeśli korzystasz z funkcji Sidecar bezprzewodowo, występują dodatkowe wymagania:


Data publikacji: