Używanie iPada jako drugiego wyświetlacza komputera Mac dzięki funkcji Sidecar

Dzięki funkcji Sidecar możesz używać iPada jako wyświetlacza, który rozszerza lub klonuje biurko komputera Mac.

iPad obok MacBooka korzystającego z funkcji Sidecar

Rozszerzanie lub klonowanie biurka komputera Mac przy użyciu funkcji Sidecar

Upewnij się, że komputer Mac i iPad spełniają wymagania systemowe funkcji Sidecar, a następnie wykonaj te czynności:

 1. Funkcja Sidecar może działać bezprzewodowo. Jednak aby ładować używanego iPada, podłącz go dołączonym przewodem USB do ładowania bezpośrednio do komputera Mac.
 2. Kliknij ikonę AirPlay  na pasku menu komputera Mac i wybierz opcję połączenia z iPadem. Połączenie możesz też nawiązać z poziomu preferencji funkcji Sidecar.
 3. Na iPadzie powinno się pojawić rozszerzenie biurka komputera Mac. Możesz przesuwać okna na to rozszerzenie. Działa ono tak samo, jak inne wyświetlacze.
 4. Aby sklonować ekran komputera Mac (na obu ekranach będzie widoczna ta sama zawartość), wróć do menu AirPlay, które podczas korzystania z funkcji Sidecar jest niebieskim prostokątem . Wybierz opcję klonowania wyświetlacza. To doskonały sposób udostępniania ekranu komputera Mac innym osobom.
 5. Aby zakończyć sesję funkcji Sidecar, wróć do menu AirPlay i wybierz opcję rozłączenia. Możesz też kliknąć przycisk Rozłącz na pasku bocznym iPada.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z wyświetlaczy zewnętrznych. Ustawienia preferencji Monitory umożliwiają na przykład rozmieszczenie wyświetlaczy tak, aby iPad rozszerzał biurko w lewo, prawo, górę lub dół.


Przenoszenie okna na wyświetlacz iPada

Jeśli zatrzymasz wskaźnik myszy nad przyciskiem pełnego ekranu  okna, możesz wybrać opcję przeniesienia okna na wyświetlacz iPada (lub z powrotem). Jest to szybsze niż przeciąganie okna. Rozmiar okna jest też zmieniany odpowiednio do używanego wyświetlacza.

Menu pojawiające się po najechaniu kursorem na zielony przycisk


Pasek boczny udostępnia często używane funkcje z boku ekranu iPada. Zawiera on klawisze modyfikatorów, takie jak Command i Shift, które umożliwiają używanie ważnych poleceń przy użyciu palca lub Apple Pencil zamiast klawiatury.

Preferencje funkcje Sidecar pozwalają wyłączyć pasek boczny lub zmienić jego położenie.

iPad korzystający z funkcji Sidecar
  

Stuknij, aby pokazać lub ukryć pasek menu podczas wyświetlania okna na pełnym ekranie

Pokaż lub ukryj Dock komputera na iPadzie. 

Command. Dotknij i przytrzymaj, aby ustawić klawisz Command. Aby zablokować ten klawisz, stuknij dwukrotnie. 

Option. Dotknij i przytrzymaj, aby ustawić klawisz Option. Aby zablokować ten klawisz, stuknij dwukrotnie.

Control. Dotknij i przytrzymaj, aby ustawić klawisz Control. Aby zablokować ten klawisz, stuknij dwukrotnie.

Shift. Dotknij i przytrzymaj, aby ustawić klawisz Shift. Aby zablokować ten klawisz, stuknij dwukrotnie.
  

Cofnij ostatnią operację. Niektóre aplikacje obsługują cofanie wielu operacji.

Pokaż lub ukryj klawiaturę ekranową.

Odłącz iPada, aby zakończyć sesję funkcji Sidecar.

 


Używanie paska Touch Bar

Wiele aplikacji na komputerze Mac korzysta z przycisków paska Touch Bar, co jeszcze bardziej ułatwia wykonywanie typowych czynności. Funkcja Sidecar pozwala korzystać z paska Touch Bar na ekranie iPada, nawet jeśli Mac nie ma tego paska. Ten pasek działa tak samo jak pasek Touch Bar na komputerze Mac. Widoczne na nim opcje możesz stukać zarówno palcem, jak i za pomocą Apple Pencil. 

Preferencje funkcji Sidecar pozwalają wyłączyć pasek Touch Bar lub zmienić jego położenie.


Przewijanie i wykonywanie innych operacji przy użyciu gestów

Gesty Multi-Touch na iPadzie działają normalnie podczas korzystania z funkcji Sidecar. Te gesty są szczególnie przydatne w połączeniu z funkcją Sidecar:

 • Przewijanie: przesuń dwoma palcami.
 • Kopiowanie: zsuń trzy palce.
 • Wycinanie: dwukrotnie zsuń trzy palce.
 • Wklejanie: rozsuń trzy palce.
 • Cofanie: przesuń w lewo trzema palcami lub stuknij dwukrotnie trzema palcami.
 • Ponowne wykonywanie: przesuń w prawo trzema palcami.


Używanie Apple Pencil

Kiedy iPad stanowi rozszerzenie lub klon wyświetlacza komputera Mac, możesz wskazywać, klikać, zaznaczać i wykonywać inne zadania — takie jak rysowanie, edytowanie zdjęć czy korzystanie z obiektów — przy użyciu Apple Pencil zamiast myszy czy gładzika. Może on też służyć do pisania, szkicowania i oznaczania dokumentów. Wprowadzane zmiany są natychmiast widoczne na komputerze Mac.

Funkcja Sidecar obsługuje gest dwukrotnego stuknięcia, który możesz włączyć w jej preferencjach. Aplikacje mogą rozpoznawać dwukrotne stuknięcie boku Apple Pencil (2. generacji) i oferować dodatkowe operacje związane z tym gestem.


Korzystanie z aplikacji na iPada

Podczas używania funkcji Sidecar możesz przełączyć się do aplikacji na iPada, a następnie korzystać z niej w normalny sposób znany z iPada. Sesja funkcji Sidecar jest wstrzymywana do momentu powrotu do aplikacji Sidecar lub odłączenia funkcji Sidecar. Aplikacja Sidecar jest widoczna na ekranie początkowym tylko wtedy, gdy korzystasz z funkcji Sidecar.


  


Korzystanie z preferencji funkcji Sidecar

Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Sidecar. Te preferencje są dostępne tylko na komputerach, które obsługują funkcję Sidecar.

Preferencje funkcji Sidecar

 • Pokaż pasek boczny: pozwala wyświetlić pasek boczny z lewej lub prawej strony ekranu iPada lub go wyłączyć.
 • Pokaż pasek Touch Bar: pozwala pokazać pasek Touch Bar u dołu lub u góry ekranu iPada albo go wyłączyć.
 • Włącz dwukrotne stuknięcie Apple Pencil: pozwala aplikacjom obsługującym tę funkcję wykonywać niestandardowe operacje, gdy stukasz dwukrotnie bok Apple Pencil (2. generacji).
 • Połącz się z: wybierz iPada, z którym chcesz się połączyć, albo kliknij opcję Rozłącz, aby zakończyć używanie funkcji Sidecar.


Wymagania systemowe funkcji Sidecar

Funkcja Sidecar wymaga zgodnego komputera Mac z systemem macOS Catalina i zgodnego iPada z systemem iPadOS 13:

Mac z systemem macOS Catalina

 • MacBook Pro wprowadzony w 2016 r. lub później
 • MacBook wprowadzony od 2016 r.
 • MacBook Air wprowadzony w 2018 r. lub później
 • iMac wprowadzony w 2017 r. lub później oraz iMac (Retina 5K, 27-calowy, koniec 2015 r.)
 • iMac Pro
 • Mac mini wprowadzony w 2018 r. lub później
 • Mac Pro wprowadzony w 2019 r.
    

iPad z systemem iPadOS 13

Dodatkowe wymagania


Data publikacji: