macOS High Sierra

Bruk panelredigering

Hvis du bruker Bryterkontroll eller Tilgjengelighetstastaturet, kan du bruke panelredigering til å legge til tilpassede paneler i samlingen med Bryterkontroll-paneler eller Tilgjengelighetstastatur-paneler, slik at du kan forenkle vanlige oppgaver og handlinger for ulike programmer på Macen. Du kan også bruke panelene på en annen Mac, eller dele dem med andre Bryterkontroll- eller Tilgjengelighetstastatur-brukere.

En del av et panelsamling-vindu som viser en liste over tilpassede paneler til venstre, og knapper og grupper i et tastatur-panel til høyre.

Et panel kan inneholde knapper og grupper av knapper. Du kan angi valg som bestemmer hvordan objektene skal se ut, hvilke handlinger objektene skal utføre, og i enkelte tilfeller hvordan du går fra ett objekt til et annet. Valgene du angir, varierer avhengig av om panelet skal brukes med Bryterkontroll eller Tilgjengelighetstastaturet. Du finner mer informasjon om å opprette paneler under Angi valg i panelredigering.

Merk: Når du redigerer et panel i samlingen med Bryterkontroll-paneler eller Tilgjengelighetstastatur-paneler, er det viktig at du arkiverer endringene, slik at de blir tilgjengelige i Bryterkontroll eller Tilgjengelighetstastatur.

Åpne panelredigering

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og gjør deretter ett av følgende:

 2. Klikk på Panelredigering.

  Vinduet med samlingen med Bryterkontroll-paneler eller Tilgjengelighetstastatur-paneler åpnes og viser panelene som er tilgjengelige på Macen.

  Hvis et vindu med en samling ikke vises, velger du Arkiv > Åpne samling med aktive Bryterkontroll-paneler eller Arkiv > Åpne samling med Tilgjengelighetstastatur-paneler.

Legg til og arbeid med paneler

 • Legg til et panel: I panelsamlingviduet klikker du på Legg til panel-knappen i verktøylinjen, eller velg Rediger > Legg til panel, og velger en paneltype. Du kan velge en eksisterende mal og endre den, eller du kan velge Tom for å opprette et nytt panel fra grunnen av.

  Når du legger til et tastaturpanel, er ikke skriveforslagsfeltet og systemkontrollknappene inkludert. De vises automatisk når du bruker panelet. Du kan legge til et skriveforslag-felt i et panel. Hvis du gjør det, vises kun feltet ditt når du bruker panelet.

 • Importer paneler: Velg Arkiv > Importer paneler, og marker deretter en fil.

 • Kopier paneler: Marker et panel i vinduet, velg Rediger > Kopier, og velg deretter Rediger > Lim inn.

 • Gi paneler nytt navn: Marker et panel i vinduet, klikk på navnet og skriv inn et nytt navn.

 • Slett paneler: Marker et panel i vinduet, og trykk på slettetasten eller velg Rediger > Slett.

Del en panelsamling

 1. Velg Arkiv > Dupliser i panelredigering.

  Det vises et nytt vindu med en kopi av panelsamlingen. Hvis du ikke vil dele alle panelene i samlingen, sletter du paneler fra duplikatet.

 2. Velg Arkiv > Flytt til, endre navn på filen hvis du vil, velg en målplassering, og klikk på Arkiver.

 3. Marker filen i Finder, klikk på Del-knappen i verktøylinjen i Finder, og velg hvordan du vil dele, for eksempel med e-post.

Du kan opprette en ny panelsamling og gi den til andre. Velg Arkiv > Ny panelsamling, og velg Arkiv > Arkiver i vinduet med den nye samlingen, eller klikk på Uten navn øverst i vinduet for å gi filen et navn og arkivere den.