macOS High Sierra

Bruk Dock

Dock er et praktisk sted å oppbevare objektene du bruker ofte. Du kan legge til eller fjerne objekter fra Dock, gjøre dem større eller mindre eller til og med skjule dem helt.

Dock med programsymboler, Nedlastinger-stabelsymbolet og Papirkurv-symbolet.

Mapper i Dock kalles stabler. Dock inneholder en Nedlastinger-stabel som standard. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Åpne dokumenter og nedlastinger fra stabler.

Et rødt merke på et symbol i Dock viser at du må utføre en eller flere handlinger i et program eller i Systemvalg. For eksempel betyr et rødt merke på Mail-symbolet i Dock at du har ny e-post.

Åpne objekter fra Dock

 • Åpne et program, en stabel eller en fil: Klikk på den i Dock.

  Du kan også åpne filen ved å flytte den over programmet i Dock. Hvis du for eksempel vil åpne et dokument du har opprettet med Pages, kan du flytte det over Pages-symbolet i Dock.

 • Åpne et Finder-vindu: Klikk på Finder-symbolet (smilende ansikt). Du finner mer informasjon om Finder under Se filene dine i Finder.

Du kan også utføre forskjellige programhandlinger ved å trykke og holde på et programsymbol i Dock, eller ved å holde nede Kontroll-tasten mens du klikker på et symbol.

Legg til eller fjern Dock-objekter

 • Legg til et objekt: Flytt det til Dock. Flytt filer og mapper til høyre for skillelinjen i Dock og programmer til venstre. Hvis du flyttet Dock til siden på skrivebordet, flytter du filer og mapper til under skillelinjen og programmer til over skillelinjen.

  Skillelinjen mellom programmer og filer og mapper i Dock.

  Når du flytter et objekt til Dock, plasseres et alias for objektet i Dock. Originalobjektet flyttes ikke.

 • Fjern et objekt: Flytt objektet ut av Dock til du ser Fjern.

  Kun aliaset fjernes fra Dock. Originalobjektet fjernes ikke fra Macen.

Slett objekter fra Macen

 • Flytt objekter til papirkurven, i enden av Dock. Hvis du vil tømme papirkurven, klikker du på papirkurven og klikker deretter på Tøm. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Slett filer og mapper.

  Papirkurv-symbolet i Dock.

Angi Dock-valg

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Dock.

  Åpne Dock-valgpanelet for meg

 2. Velg innstillingene du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Dock-valgpanelet.

Dock-snarveier

 • Endre størrelsen på Dock: Plasser markøren på skillelinjen til dobbeltpilene vises. Deretter flytter du på Dock for å gjøre den større eller mindre.

 • Omorganiser et objekt: Flytt det til et nytt sted.

 • Se snarveismenyen for et objekt: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på objektet.

 • Se snarveismenyen for Dock: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på skillelinjen.

 • Se åpne vinduer for et program: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på programsymbolet, og velg Vis alle vinduer.

 • Legg et åpent program i Dock: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på programsymbolet, og velg Valg > Behold i Dock.

 • Åpne et objekt i Finder: Hold nede Kommando-tasten mens du klikker på objektsymbolet, eller hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på symbolet, og velg Valg > Vis i Finder.

 • Bytt til det forrige programmet og skjul det nåværende: Hold nede Tilvalg-tasten mens du klikker på symbolet for det nåværende programmet.

 • Bytt til et annet program og skjule alle andre programmer: Hold nede Tilvalg- og Kommando-tasten mens du klikker på symbolet for programmet du vil bytte til.

 • Avslutt et åpent program: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på programsymbolet, og velg Avslutt.

 • Tving et program til å avslutte: Hold neded Kontroll-tasten mens du klikker på programsymbolet, og velg Tving avslutning.

 • Få tilgang til Dock ved hjelp av tastaturet: Trykk på Kontroll-F3 (Kontroll-Fn-F3 på en bærbar maskin) for å gå til Dock. Deretter bruker du piltastene for å flytte fra symbol til symbol. Trykk på returtasten for å åpne et objekt.

 • Tøm papirkurven: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på papirkurven, og velg deretter Tøm papirkurv.

Tips: Fjernet du et programsymbol fra Dock ved en feiltagelse? Ikke noe problem – programmet er fortsatt på Macen. Bruk Launchpad eller Spotlight til å åpne programmet, hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på programsymbolet i Dock, og velg deretter Valg > Behold i Dock.

Hvis du vil ha rask tilgang til alle programmene dine, inkludert dem som ikke er i Dock, bruker du Launchpad.