macOS High Sierra

Velg avanserte utskriftsinnstillinger

Når du skriver ut et dokument, bruker du Skriv ut-dialogruten til å angi alternativer som avgjør hvordan dokumentet skrives ut.

Når Skriv ut-dialogruten vises, ser du grunnleggende utskriftsvalg – for eksempel hvilke sider som skal skrives ut og om det skal skrives ut på begge sider av arket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Skriv ut dokumenter.

Hvis du vil se flere alternativer, klikker du på Vis detaljer. Avhengig av programmet du bruker og skriveren du velger, kan du se alternativer for å endre papirstørrelsen for et dokument, angi standard papirstørrelse, og annet. Hvis instruksjonene under avviker fra det du ser i programmet, leser du dokumentasjonen som fulgte med programmet for mer informasjon.

Velg et alternativ fra Utskriftsvalg-lokalmenyen. Utskriftsvalgene under skillelinjen endrer seg avhengig av alternativet du velger.

Endre papirstørrelsen for et dokument

Du kan angi papirstørrelsen når du skriver ut.

 • Velg Arkiv > Skriv ut. Hvis Skriv ut-dialogruten har en Papirstørrelse-meny, velger du en størrelse.

I programmer som Pages eller Microsoft Word, kan du også angi en sidestørrelse for et dokument. Når du skriver ut, er dokumentet allerede formatert til å passe til papirstørrelsen du har valgt. Du kan imidlertid velge å skalere dokumentet slik at det passer til skriverens papir. Hvis du vil angi dokumentets sidestørrelse, velger du Arkiv > Utskriftsformat og velger deretter en størrelse fra Papirstørrelse-menyen.

I de fleste programmer inneholder Papirstørrelse-menyen alternativet Organiser tilpassede størrelser. Hvis du velger dette alternativet, leser du Opprette en egendefinert papirstørrelse.

Angi standard papirstørrelse

Hvis du vanligvis skriver ut med en bestemt papirstørrelse, kan du angi den som standardstørrelse, slik at den alltid brukes når du skriver ut. (Du kan fortsatt endre papirstørrelsen i Skriv ut-dialogruten hvis det er nødvendig.)

Standardstørrelsen brukes også som sidestørrelse når du oppretter et nytt dokument i et program, som for eksempel Pages. Hvis du endrer standardstørrelsen, gjelder det kun nye dokumenter. Dokumenter som allerede er opprettet, endres ikke.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Skrivere og skannere.

  Åpne Skriver og skannere-valgpanelet for meg

 2. Klikk på «Standard papirstørrelse»-lokalmenyen, og velg en papirstørrelse.

Mat papiret manuelt når du skriver ut

Du kan velge å mate papir manuelt når du skriver ut i stedet for å bruke skriverens standardpapirskuff (hvis skriveren støtter denne funksjonaliteten).

 1. Velg Arkiv > Skriv ut.

 2. Hvis du ser en Vis detaljer-knapp, klikker du på den.

 3. Klikk på Utskriftsvalg-lokalmenyen (innenfor skillelinjen), og velg Papirmating.

 4. Klikk på Alle sider fra-knappen, og velg deretter Manuell mating fra lokalmenyen.

Det er mulig du må angi denne funksjonen når du konfigurerer skriveren slik at den viser alternativet.

Skriv ut et dokument opp-ned

Hvis du prøver å skrive ut på papir som du ikke kan sette inn i den retningen du vil, kan du sette inn papiret i motsatt retning og skrive ut dokumentet opp-ned. Du kan for eksempel bruke denne metoden til å skrive ut på en konvolutt som ikke får plass i skriveren med langsiden først eller til å skrive ut på papir med en uvanlig form.

 1. Velg Arkiv > Skriv ut.

 2. Hvis du ser en Vis detaljer-knapp, klikker du på den.

 3. Klikk på Utskriftsvalg-lokalmenyen (innenfor skillelinjen), og velg Layout.

 4. Velg «Snu sideretningen».

Skriv ut sider i omvendt rekkefølge

Når du skal skrive ut et dokument, kan du velge å skrive det ut fra siste side til første side.

 1. Velg Arkiv > Skriv ut.

 2. Hvis du ser en Vis detaljer-knapp, klikker du på den.

 3. Klikk på Utskriftsvalg-lokalmenyen (innenfor skillelinjen), og velg Papirhåndtering.

 4. Klikk på Siderekkefølge-lokalmenyen, og velg deretter Omvendt.

 5. Klikk på Skriv ut.

Forminsk eller forstørr en utskrift

Du kan angi en prosentandel av et dokuments originalstørrelse for å forminske eller forstørre utskriften.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Velg Arkiv > Utskriftsformat. Klikk på Innstillinger-lokalmenyen og velg Sideegenskaper, klikk på Formater for-lokalmenyen og velg Alle skrivere. Dette angir dokumentets skalering for alle dokumenter du skriver ut fra dette programmet.

  • Hvis Utskriftsformat ikke er tilgjengelig, velger du Arkiv > Skriv ut. Hvis du ser en Vis detaljer-knapp, klikker du på den for å vise alle tilgjengelige valg.

 2. Skriv inn en prosentandel i Skalering-ruten.

  • Hvis du vil forstørre utskriften, skriver du inn en verdi større enn 100.

  • Hvis du vil forminske utskriften, skriver du inn en verdi mindre enn 100.

Hvis du skalerer et dokument, kan det være lurt å forhåndsvise det før du skriver det ut. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Skriv ut dokumenter.

Skaler et dokument så det passer til utskriftspapiret

Du kan skalere et dokument slik at det passer til papiret i skriveren. Hvis du for eksempel har et A4-dokument, kan du skalere det slik at det passer papir med formatet 8,5 x 11 tommer.

 1. Velg Arkiv > Skriv ut.

 2. Hvis du ser en Vis detaljer-knapp, klikker du på den.

 3. Klikk på lokalmenyen for utskriftsvalg (innenfor skillelinjen), og velg Papirhåndtering.

 4. Velg «Skaler til papirstørrelse», klikk på Målpapirstørrelse-lokalmenyen, og velg papirstørrelsen for skriveren.

  Hvis du vil skalere dokumentet kun fordi det er for stort for papiret i skriveren, velger du «Kun nedskalering». (Hvis denne innstillingen er valgt, men dokumentet ikke er for stort for papiret du bruker, blir dokumentet skrevet ut i originalstørrelse.)

Med Skriv ut-dialogruten kan du også opprette PDF- eller PostScript-dokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Arkiver et dokument som en PDF-fil og Arkiver et dokument i PostScript-format.