macOS High Sierra

Bruk Fildeling til å dele filer

Du kan dele filer og mapper med andre på nettverket. Du kan dele hele Macen med alle eller gi bestemte brukere tilgang til kun enkelte mapper.

Konfigurer fildeling

 1. Åpne Deling-valgpanelet (velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Deling).

  Åpne Deling-valgpanelet for meg

 2. Marker Fildeling-avkrysningsruten.

 3. Hvis du vil markere en bestemt mappe, klikker du på Legg til-knappen nederst i Delte mapper-listen. Deretter finner du mappen, markerer den og klikker på Legg til.

  Felles-mappen til alle brukere som har en konto på Macen, deles automatisk. Hvis du vil forhindre at en mappe deles, markerer du den i Delte mapper-listen og klikker på Fjern-knappen .

 4. Som standard kan alle brukere du har opprettet i Brukere og grupper-valgpanelet, koble til Macen via nettverket. En bruker med administratorkonto har tilgang til hele Macen.

  Hvis du kun vil gi bestemte brukere tilgang til en mappe, markerer du mappen i Delte mapper-listen og klikker på Legg til-knappen nederst i listen over brukere. Deretter gjør du ett av følgende:

  • Velg en bruker fra Brukere og grupper, som inkluderer alle brukerne på Macen.

  • Velg en bruker fra Nettverksbrukere eller Nettverksgrupper, som inkluderer alle på nettverket.

  • Velg en person fra kontaktene dine. Opprett et passord for personen, og klikk deretter på Opprett konto.

 5. Hvis du vil angi tilgangsnivået for en bruker, markerer du brukeren i listen over brukere, klikker på trekantene ved siden av brukernavnet, og velger ett av følgende:

  • Lese og skrive: Brukeren kan vise og kopiere filer til og fra mappen.

  • Kun lese: Brukeren kan vise innholdet i mappen, men kan ikke kopiere filer til den.

  • Kun skrive (mottaksmappe): Brukeren kan kopiere filer til mappen, men kan ikke vise innholdet.

  • Ingen tilgang: Brukeren kan ikke vise eller kopiere filer fra mappen.

Angi avanserte fildelingsvalg

 1. Åpne Deling-valgpanelet (velg Apple-menyen >Systemvalg, og klikk på Deling), og velg deretter Fildeling.

  Åpne Deling-valgpanelet for meg

 2. Hold nede Kontroll-tasten og klikk på navnet til den delte mappen, og velg deretter Avanserte valg.

 3. Angi avanserte valg:

  • Tillat gjestebrukere.

  • Tillat kun SMB-krypterte forbindelser.

  • Del som mål for Time Machine-sikkerhetskopier.

 4. Klikk på OK.

Gjester kan få tilgang til delte mapper på Macen. Hvis du ikke vil at gjestene skal ha tilgang, fjerner du markeringen for «Tillat at gjester kobler seg til delte mapper» i Gjestekontoer i Brukere og grupper-valgpanelet.

Åpne Brukere og grupper-valgpanelet for meg