macOS High Sierra

Bruk Fjerntilgang til min Mac til å dele skjermen

Hvis du bruker iCloud og har flere datamaskiner koblet til Internett, kan du dele skjermen til én datamaskin med andre datamaskiner.

Hvis du for eksempel har en Mac hjemme som er koblet til Internett, kan du dele skjermen med en Mac du bruker på jobben. Du kan kontrollere Macen, flytte filer og mapper, åpne eller lukke programmer og til og med starte maskinen på nytt.

Konfigurer Fjerntilgang til min Mac

Følg disse trinnene for hver maskin som du vil dele skjermen til.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Deling.

  Åpne Deling-valgpanelet for meg

 2. Marker Skjermdeling eller Ekstern administrering.

 3. Ved siden av «Tillat tilgang for» velger du «Alle brukere» eller «Kun disse brukerne». Hvis du tillater at kun brukere i listen får tilgang til skjermen, klikker du på Legg til-knappen og Fjern-knappen for å redigere listen.

 4. Velg Vis > iCloud for å åpne iCloud-valgpanelet.

  Åpne iCloud-valgpanelet for meg

 5. Hvis du ikke allerede er logget på iCloud, skriver du inn Apple-ID-en for iCloud og klikker deretter på Logg på.

 6. I listen med iCloud-funksjoner som vises til høyre etter at du har logget på, markerer du Fjerntilgang til min Mac.

Hvis du vil slutte å dele skjermen når du bruker Fjerntilgang til min Mac, åpner du iCloud-valgpanelet og fjerner deretter markeringen for Fjerntilgang til min Mac.

Koble til den eksterne Macen

 1. Hvis du vil se de eksterne maskinene i Finder-sidepanelet, velger du Finder > Valg, klikker på Sidepanel og markerer deretter Fjerntilgang til min Mac under Delt.

 2. Åpne et Finder-vindu. Hvis det ikke vises delte maskiner i Delt-delen i sidepanelet, plasserer du markøren på ordet Delt og klikker på Vis.

 3. Klikk på den eksterne Macen, og klikk deretter på Del skjerm.

  Hvis du ikke ser Macen du vil ha, klikker du på Alle for å se alle de tilgjengelige datamaskinene. Marker den du vil dele skjermen til, og klikk deretter på Del skjerm. Alle maskiner som er logget på iCloud med samme Apple-ID som din maskin og som bruker Fjerntilgang til min Mac vises øverst i listen.

Fjerntilgang til min Mac krever en ruter som støtter NAT-PMP (NAT Port Mapping Protocol) eller UPnP (Universal Plug and Play) for å kunne dele tjenester. Se i dokumentasjonen som fulgte med ruteren for å forsikre deg om at den støtter NAT-PMP eller UPnP.