macOS High Sierra

Arbeid med flere arbeidsområder

Hvis skrivebordet ditt blir uoversiktlig med åpne programvinduer, kan du opprette flere skrivebord, som kalles arbeidsområder, slik at du kan organisere vinduene. Når du arbeider i et arbeidsområde, ser du kun vinduene som er i det rommet.

Du bruker Mission Control til å vise Spaces-linjen, der miniatyrbilder representerer arbeidsområdene og eventuelle programmer du bruker i fullskjermvisning eller Split View-visning.

Spaces-feltet som viser et skrivebord, programmer i fullskjermvisning og Split View-visning, og Legg til-knappen for å opprette et arbeidsområde.

Tips: Gjør arbeidsområdene dine unike ved å tilordne forskjellige skrivebordsbilder til hver enkelt. Bare tilordne Systemvalg til alle skrivebord (se informasjonen om å tilordne programmer under), og endre skrivebordsbildet i hvert arbeidsområde.

Opprett et arbeidsområde

 1. Gå til Mission Control, og klikk deretter på Legg til-knappen i Spaces-linjen.

  Du kan opprette opptil 16 arbeidsområder.

 2. Når du er ferdig, klikker du på et arbeidsområde i Spaces-linjen eller et vindu i Mission Control.

Flytt mellom arbeidsområder

Gjør ett av følgende:

 • Sveip til venstre eller høyre med tre eller fire fingre på en styreflate. Sveip med to fingre på en Magic Mouse.

 • Trykk på Kontroll-tasten og høyre eller venstre piltast.

 • Gå til Mission Control, flytt markøren øverst på skjermen for å vise Spaces-linjen, og klikk deretter på et arbeidsområde.

Flytt et programvindu fra ett arbeidsområde til et annet

Gjør ett av følgende:

 • Flytt vinduet til kanten av skjermen. Etter et øyeblikk, flytter vinduet til neste arbeidsområde.

 • Plasser markøren over vinduets tittellinje. Hold nede styreflate- eller museknappen, og trykk på Kontroll-tasten og venstre eller høyre piltast.

 • Fra arbeidsområdet som har vinduet du vil flytte, går du til Mission Control. Flytt deretter vinduet opp til arbeidsområdet du vil bruke.

  Hvis du flytter vinduet oppå et program i fullskjermvisning i Spaces-linjen, kan du bruke programmene i Split View-visning.

Tilordne programmer til arbeidsområder

Hvis du tilordner et program (eller Systemvalg) til et bestemt arbeidsområde, vil programmet alltid åpne i det arbeidsområdet.

 1. Hold nede programsymbolet i Dock.

  Det kan hende du først må åpne programmet for å se symbolet i Dock.

 2. Velg Valg fra snarveismenyen som vises, og gjør ett av følgende:

  • Alle skrivebord: Programmet åpnes i alle arbeidsområder.

  • Dette skrivebordet: Programmet åpner kun i gjeldende arbeidsområde. Hvis du bruker programmet i fullskjermvisning, vises det i sitt eget arbeidsområde.

  • Skrivebord på skjerm [nummer]: Programmet åpnes i gjeldende arbeidsområde på en bestemt skjerm (hvis mer enn én skjerm er tilgjengelig).

  • Ingen: Programmet åpnes i det arbeidsområdet du bruker for øyeblikket.

Standardinnstillingen er at når du bytter til et program, bytter skrivebordet automatisk til et arbeidsområde som har åpne vinduer for programmet. Hvis du for eksempel oppretter et ny TextEdit-dokument på Skrivebord 3, men TextEdit-vinduer allerede er åpne på Skrivebord 2, åpnes det nye dokumentet på Skrivebord 2. Hvis du vil endre denne innstillingen, velger du Apple-menyen > Systemvalg og klikker deretter på Mission Control.

Åpne Mission Control-valgpanelet for meg

Slett et arbeidsområde

 1. Gå til Mission Control, og flytt deretter markøren øverst på skjermen for å vise Spaces-linjen.

 2. Plasser markøren over arbeidsområdet du vil slette, og klikk deretter på slettknappen som vises.

  Hvis arbeidsområdet inneholder åpne vinduer, flyttes de til et annet arbeidsområde.

Du kan raskt slutte å bruke et program i fullskjermvisning eller Split View-visning ved å flytte markøren over miniatyrbildet i Spaces-feltet, og deretter klikke på Avslutt-knappen som vises.