macOS High Sierra

Løs problemer som kan oppstå ved utskrift

Hvis du har problemer med å skrive ut, kan du først prøve disse forslagene:

 • Hvis skriveren er koblet til Macen, forsikrer du deg om at den er skikkelig koblet til, at den er koblet til et strømuttak og slått på.

 • Hvis skriveren er på nettverket, forsikrer du deg om at Macen og skriveren fortsatt er koblet til samme nettverk, at skriveren er slått på, og at det ikke er problemer med nettverket. Hvis nettverket har flere skrivere, kan du kontrollere hvilken skriver du valgte – det kan være en annen enn den du tror du valgte.

 • Hvis du bruker en delt skriver som er koblet til en annen Mac, må du forsikre deg om at Macen har Mac OS X versjon 10.5 eller nyere, at den ikke er i dvale, og den har slått på deling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Del skriveren.

 • Hvis skriveren er koblet til datamaskinens USB-port, åpner du Systeminformasjon og klikker deretter på USB. Hvis skrivernavnet vises i maskinvarelisten, men skriveren ikke fungerer, leser du mer om problemløsning i dokumentasjonen til skriveren, eller leser Kontroller USB-tilkoblingen for en enhet.

  Åpne Systeminformasjon for meg

Hvis du fremdeles ikke kan skrive ut, finner du mer informasjon om problemløsning nedenfor.

Prøv å gjenoppta utskriften

Klikk på skriverens symbol i Dock for å åpne utskriftskøvinduet.

 • Hvis du ser Fortsett-knappen i verktøylinjen, er skriveren satt på pause. Klikk på Fortsett-knappen.

 • Hvis en annen jobb har stanset køen på grunn av en feil, markerer du den jobben og klikker deretter på den lille Slett jobb-knappen til høyre (merket med et kryss).

 • Hvis en individuell utskriftsjobb i listen er satt på pause, markerer du den og klikker deretter på Fortsett jobb-knappen til høyre (merket med en bøyd pil).

Hvis du ikke ser utskriftsjobben i utskriftskøen, er det mulig du har skrevet ut til en annen skriver. Se etter andre skrivere i utskriftskøvinduet, eller prøv å skrive ut igjen. Sørg for at du velger riktig skriver.

Hvis du kontrollere utskriftskøen for andre skrivere, velger du Apple-menyen >Systemvalg og klikker på Skrivere og skannere. Marker en skriver i listen, og klikk deretter på Åpne utskriftskø.

Åpne Skriver og skannere-valgpanelet for meg

Prøv å skrive ut fra et annet program

 • Prøv å skrive ut fra et annet program, for eksempel TextEdit. Hvis problemet oppstår kun i ett program, leser du problemløsingstipsene i dokumentasjonen for programmet.

  Åpne TextEdit for meg

Kontroller skriveren

Gå bort til skriveren og kontroller følgende:

 • Den er slått på og statuslysene viser at skriveren fungerer normalt.

 • Den har papir, og det sitter ikke papir fast i skriveren.

 • Den har nok blekk eller toner.

 • Kablene er riktig koblet til.

Legg til skriveren på nytt for å opprette en ny utskriftskø

Hvis du ikke kan legge til skriveren fordi den ikke vises i listen over tilgjengelige skrivere, kan den være slått av, eller Macen kan være på et annet nettverk nå. Hvis skriveren ble delt av en annen bruker, er det mulig at brukeren har sluttet å dele den, eller at brukerens Mac kan være frakoblet. Hvis det ikke er du som er ansvarlig for skriveren, tar du kontakt med den som er det.

Forsikre deg om at du har den nyeste programvaren

Hvis skriveren ikke støtter AirPrint, forsikrer du deg om at du har korrekt versjon av programvaren til skriveren (kalles også skriverdriver).

 • Hvis du bruker en skriver som en annen bruker deler, kontrollerer du at dere begge bruker samme versjon av skriverprogramvare. Hvis du vil finne ut hvilken versjon du bruker, åpner du Skrivere og skannere-valgpanelet (velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på Skrivere og skannere). Marker skriveren i Skrivere og skannere-valgpanelet, klikk på Valg og forbruksmateriell, og klikk på Generelt. Noter driverversjonen.

 • Hvis du bruker en nettverksskriver eller en skriver som er koblet til Macen, kontrollerer du at du har nyeste versjon av programvaren til skriveren. Hvis du fremdeles har problemer, prøv en annen skriverprogramvare for skriveren.

Hvis du bruker en skriver med AirPrint, kan du se hos produsenten om det finnes en firmwareoppdatering for skrivermodellen.

Erstatt et utskriftskøvindu det er feil i