macOS High Sierra

Tilpass verktøylinjen og sidepanelet i Finder

Det finnes flere måter å tilpasse verktøylinjen og sidepanelet i Finder på.

Før du starter, åpner du et Finder-vindu ved å klikke på Finder-symbolet helt til venstre i Dock.

En blå pil som peker på Finder-symbolet til venstre i Dock.

Tilpass verktøylinjen

 • Skjul eller vis verktøylinjen: Velg Vis > Skjul verktøylinjen eller Vis > Vis verktøylinjen.

  Hvis du skjuler verktøylinjen, skjules også sidepanelet, og statuslinjen flyttes fra bunnen til toppen av vinduet.

 • Endre størrelse på verktøylinjen: Hvis du ser vinkelparenteser til høyre i verktøylinjen, betyr det at vinduet er for lite til å vise alle verktøylinjeobjektene. Du kan forstørre vinduet eller klikke på vinkelparentesene for å se resten av objektene.

 • Endre innholdet i verktøylinjen: Velg Vis > Tilpass verktøylinje. Du kan flytte objekter inn og ut av verktøylinjen, legge til et mellomrom mellom objekter og velge om du vil vise tekst sammen med symbolene.

 • Omorganiser objektene i verktøylinjen: Hold nede Kommando-tasten, og flytt deretter et objekt til en ny plassering.

 • Legg til en fil eller et program: Hold nede Kommando-tasten, og flytt deretter objektet til Finder-verktøylinjen til du ser et grønt plusstegn.

 • Fjern et objekt: Hold nede Kommando-tasten, og flytt objektet ut av verktøylinjen.

Tilpass sidepanelet

 • Skjul eller vis sidepanelet: Velg Vis > Skjul sidepanel eller Vis > Vis sidepanel. (Hvis Vis sidepanel er nedtonet, velger du Vis > Vis verktøylinje.)

 • Endre størrelse på sidepanelet: Flytt høyre side av skillelinjen til høyre eller til venstre.

 • Endre innholdet i sidepanelet: Velg Finder > Valg, klikk på Sidepanel, og marker eller opphev markeringen for objekter.

 • Omorganiser objektene i sidepanelet: Flytt et objekt til et nytt sted. Du kan ikke omorganisere objekter i Delt-delen.

 • Vis eller skjul alle objektene i en del av sidepanelet: Plasser markøren over deltittelen til Skjul eller Vis vises, og klikk deretter på Skjul- eller Vis-knappen. Hvis du for eksempel vil skjule Favoritter midlertidig, plasserer du markøren over Favoritter-tittelen i sidepanelet og klikker på Skjul-knappen.

 • Legg til en mappe eller disk i sidepanelet: Flytt objektet til Favoritter-delen.

  Hvis du ikke ser Favoritter-delen, velger du Finder > Valg > Sidepanel, og deretter markerer du minst ett objekt i delen.

 • Legg til et program i sidepanelet: Hold nede Kommando-tasten, og flytt deretter programsymbolet til Favoritter-delen.

 • Fjern et objekt: Flytt objektsymbolet ut av sidepanelet til du ser Fjern-symbolet .

  Sidepanelkoblingen forsvinner, men originalobjektet befinner seg fortsatt på Macen. Du kan ikke fjerne objekter fra Delt-delen.

Hvis du vil endre andre Finder-valg, velger du Finder > Valg. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Finder-valg.

Hvis du vil endre hvordan rulling fungerer i Finder-vinduer (og andre vinduer), velger du Apple-menyen > Systemvalg og klikker på Generelt.

Åpne Generelt-valgpanelet for meg