macOS High Sierra

Vis eller skjul filendelser

En filendelse vises ved slutten på enkelte filnavn, og ser som regel ut som et punktum etterfulgt av noen bokstaver eller ord (for eksempel .jpg). En fils filendelse viser hvilken filtype det er og hvilke programmer som kan åpne den.

Filendelser er vanligvis skjult i macOS, men du kan vise dem hvis du synes det er nyttig. Hvis filendelser er skjult, åpner macOS fortsatt filer med de riktige programmene.

I én fil

  1. Marker en fil, og velg Arkiv > Vis info, eller trykk på Kommando-I.

  2. Klikk på trekanten ved siden av Navn og filendelse for å utvide delen.

  3. Hvis du vil vise eller skjule filendelsen, markerer du eller fjerner du markeringen i «Skjul filendelse»-avkrysningsruten.

I alle filer

  1. Velg Finder > Valg, og klikk deretter på Avansert.

  2. Marker eller fjern markeringen for «Vis alle filendelser».

Hvis du velger «Vis alle filendelser», vises alle filendelser, selv for filer der «Skjul filendelse» er valgt. Hvis du opphever markeringen for «Vis alle filendelser», vises eller skjules filendelser basert på deres enkeltvise «Skjul filendelse»-innstillinger.

Hvis du endrer navnet på en fil eller en mappe, må du ikke endre filendelsen da det er mulig at du ikke lenger kan åpne filen med programmet som opprettet filen. Hvis du vil at det skal vises en advarsel før du endrer en filendelse, velger du «Vis advarsel før endring av filendelse» i Avansert-panelet i Finder-valg.

Hvis du vil endre formatet for en fil, bruker du programmet som opprettet filen. For eksempel kan TextEdit konvertere et dokument fra ren tekst ( .txt) til et rikt tekstformat ( .rtf), og Forhåndsvisning kan konvertere mange typer grafikkfiler.