macOS High Sierra

Kontroller stavemåte og grammatikk

I mange macOS-programmer kontrolleres stavemåten mens du skriver, og feil rettes opp automatisk. Du kan slå av disse funksjonene og bruke andre alternativer når du skriver e-postmeldinger, meldinger eller dokumenter.

Bruk automatisk korrigering

Når stavemåten kontrolleres, får feilstavede ord en rød linje under seg, og det vises forslag til korrigeringer.

 • Godta forslag: Hvis det bare er ett forslag, kan du bare fortsette å skrive for å få ordet korrigert automatisk. Hvis det vises to eller flere forslag, velger du ett av dem.

 • Ignorer forslag: Trykk på Esc-tasten, og fortsett deretter å skrive.

 • Angre automatiske korrigeringer: Et ord som har blitt korrigert automatisk, får en blå linje under seg en kort stund. Hvis du vil tilbakestille til den opprinnelige stavemåten, plasserer du innsettingspunktet etter ordet for å vise den opprinnelige stavemåten, og deretter velger du stavemåten. Du kan også holde nede Kontroll-tasten mens du klikker på ordet for å vise stavemåten og deretter velge den.

Merk: Hvis du vil at det første ordet i en setning og egennavn (for eksempel California eller Tim) automatisk skal få stor forbokstav mens du skriver, markerer du i avkrysningsruten «Bruk stor forbokstav automatisk» i Tekst-panelet i Tastatur-valgpanelet.

Slå av automatisk korrigering

 • For et bestemt program: I programmet velger du Rediger > Stavekontroll og grammatikk > Korriger stavemåte automatisk (den er av hvis det ikke vises noen hake).

 • For alle programmer: Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tastatur, klikk på Tekst, og fjern markeringen i avkrysningsruten «Korriger stavemåte automatisk».

  Åpne Tekst-panelet for meg

Kontroller stavemåte og grammatikk

 • Kontroller stavemåte: Velg Rediger > Stavekontroll og grammatikk > Kontroller dokument nå. Det første feilen markeres. Hvis du vil vise neste feil, trykker du Kommando-semikolon (;). Hvis du vil se foreslåtte stavemåter for et ord, holder du nede Kontroll-tasten mens du klikker på det.

 • Kontroller grammatikk: Velg Rediger > Stavekontroll og grammatikk > Kontroller grammatikk og stavemåte (det vises en hake hvis den er på). Grammatikkfeil får en grønn linje under seg. Flytt markøren over et understreket ord for å se en beskrivelse av problemet.

 • Ignorer stavefeil: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på et ord, og velg deretter Ignorer stavemåte. Ordet ignoreres hvis det dukker opp igjen i dokumentet (det vil bli uthevet i andre dokumenter).

 • Legg til ord i rettskrivningsordboken: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på et ord, og velg deretter Lær stavemåte. Ordet flagges ikke som feilstavet i noe dokument. Hvis du vil at ordet skal utheves som feilstavet igjen, holder du nede Kontroll-tasten mens du klikker på det i et dokument og velger Glem stavemåte.

Hvis du kontrollerer et langt dokument, kan det hende at det er enklere å bruke Stavekontroll og grammatikk-vinduet. Velg Rediger > Stavekontroll og grammatikk > Vis stavekontroll og grammatikk.

Hvis Rediger-menyen til et program ikke inneholder en stave- eller grammatikkommando, må du kontrollere innstillingene og menyene for å se om det har sin egen stavekontroll.