macOS High Sierra

Tilpasse og endre størrelse på symboler

Du kan endre justeringen, størrelsen og etiketten til symboler på skrivebordet eller i Finder-vinduet. Hvis du vil endre symbolet for en fil eller en mappe, kan du lese Opprett tilpassede symboler for filer eller mapper.

På skrivebordet

Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på skrivebordet. Deretter gjør du ett av følgende:

  • Juster symboler raskt: Velg Rydd opp.

    Hvis du ikke ser Rydd opp, er det fordi du har angitt at symbolene skal sorteres automatisk. Hvis du vil se Rydd opp-alternativene, velger du Sorter etter og deretter Ingen.

  • Juster og sorter symboler én gang: Velg Rydd opp etter, og velg et alternativ.

    Hvis du ikke ser Rydd opp etter, er det fordi du har angitt at symbolene skal sorteres automatisk. Hvis du vil se Rydd opp-alternativene, velger du Sorter etter og deretter Ingen.

  • Juster og sorter symboler automatisk: Velg Sorter etter, og velg et alternativ.

  • Endre symbolstørrelsen, rutenettavstand (mellomrommet mellom symboler), tekststørrelse og annet: Velg Vis visningsvalg, og bruk deretter kontrollene til å utføre endringer.

I et Finder-vindu

  1. Åpne et Finder-vindu, og åpne mappen du vil endre.

  2. Velg Vis > Vis visningsvalg, og utfør endringene. Klikk for eksempel på Sorter etter-lokalmenyen, og velg deretter Dato endret.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Måter å vise objekter i Finder-vinduer på.