macOS High Sierra

Bruk emojier og symboler

Bruk Tegnvisning til å skrive inn emojier, symboler, tegn med aksent og tegn fra andre språk i dokumenter.

Tegnvisning viser emojier og symboler.
 • Åpne Tegnvisning: Velg Rediger > Emoji og symboler i et dokument, eller trykk på Kontroll-Kommando-mellomromstast.

  Hvis du har brukt Tegnvisning tidligere, eller du har angitt innstillingen i Tastatur-valgpanelet for å vise den i tastaturmenyen, kan du også åpne den fra tastaturmenyen.

  Åpne Tastatur-valgpanelet ved å velge Apple-menyen > Systemvalg og klikke på Tastatur og deretter på Tastatur.

  Åpne Tastatur-panelet for meg

 • Utvid eller minimer Tegnvisning: Klikk på Utvid- eller Minimer-knappen øverst til høyre i visningsvinduet. Det er mulig du må bla til toppen av visningsvinduet.

 • Bla gjennom tegn og symboler: Klikk på knappene langs bunnen av visningsvinduet (hvis vinduet er minimert) eller langs venstre kant av visningsvinduet (hvis det er utvidet). Når visningsvinduet er utvidet, vises det flere kategorier.

  Hvis det er et tegn eller symbol du ikke ser, kan du prøve å søke etter det ved hjelp av Unicode-navnet (for eksempel Spørsmålstegn) eller Unicode-koden (for eksempel U+003F).

  For enkelte emojier, for eksempel de for personer, kan du holde klikke og holde på en emoji for å se varianter av den.

 • Sett inn et tegn eller symbol i et dokument: Plasser innsettingspunktet i dokumentet der du vil at objektet skal vises, og klikk deretter på objektet i visningsvinduet. Hvis visningsvinduet er utvidet, dobbeltklikker du på objektet.

  Tips: Når Tegnvisning er utvidet, kan du legge til flere tegn om gangen.

  Hvis Macen har en Touch Bar, kan du trykke på emoji-symbolet og deretter trykke på en emoji du vil legge til i dokumentet.

 • Gjør et symbol eller tegn til favoritt: Utvid visningsvinduet, velg et objekt, og klikk deretter på Legg til i Favoritter. Eller flytt objektet til Favoritter (hvis det vises) i sidepanelet.

 • Tilpass Tegnvisning: Utvid visningsvinduet, og klikk på Handling-lokalmenyen . Du kan gjøre symbolene større slik at de blir enklere å se. Hvis du vil endre hvilke kategorier som vises i visningsvinduet, velger du Tilpass liste, markerer eller fjerner markeringen for kategorier og klikker på Ferdig.

Hvis et program ikke bruker Unicode (et internasjonalt tegnsett som fungerer med de fleste språk), får du kanskje ikke skrevet enkelte spesialtegn og symboler. Prøv å sette inn et annet tegn eller bruke et annet program.