macOS High Sierra

Kontroller en skriver eller en utskriftsjobb fra Dock

Mens dokumentet skrives ut, kan du kontrollere skriveren status i Dock. Du kan også sette en utskriftsjobb på pause, gjenoppta den, avbryte den eller endre den etter behov.

Kontroller skriverens status

Når du skriver ut, vises skriversymbolet i Dock. Symbolet kan ha et farget merke som viser skriverens status.

 • Rødt merke: Skriveren skriver ut. Merket viser antallet utskriftsjobber i utskriftskøen.

 • Grønt merke med pausesymbol: Skriveren er satt på pause. Hvis du vil skrive ut på den, blir du spurt om å fortsette utskriften eller sette utskriftsjobben i kø for utskrift på et senere tidspunkt. Hvis du legger utskriften i utskriftskøen, vil dokumentet forbli i utskriftskøen inntil du starter skriveren igjen. Det er mulig du vil gjøre dette hvis du ikke er koblet til skriveren for øyeblikket.

 • Gult merke: Det har oppstått et problem med skriveren som du må løse. Det kan for eksempel ha oppstått en papirstopp, eller du må fylle opp med blekk, toner eller papir. Det er mulig du må gjenoppta utskriften etter at problemet er løst.

Hvis du vil ha mer informasjon om en utskriftsjobb, klikker du på skriverens symbol i Dock. Det vises en framdriftslinje og meldinger under den for hver utskriftsjobb, slik at du kan se hvorvidt dokumentet skrives ut eller er stoppet midlertidig. Det vises for eksempel «Midlertidig stoppet» under en utskriftsjobb hvis utskriften har blitt satt på pause.

Pause, fortsette, kansellere eller endre utskrift

 1. Klikk på skriversymbolet i Dock når dokumentet skrives ut.

 2. Hvis du vil se informasjon om utskriftsjobber, velger du Jobber > Hurtigvisning, Jobber > Vis mine jobber, eller Jobber > Vis alles jobber. Gjør ett av følgende:

  • Sett en utskriftsjobb på pause: Marker den, og klikk deretter på Stopp jobb midlertidig-knappen til høyre (merket med to linjer).

   Hvis du sette alle utskrifter til en skriver på pause, klikker du på Pause i verktøylinjen.

  • Gjenoppta en utskriftsjobb: Marker den, og klikk deretter på Fortsett jobb-knappen til høyre (merket med en buet pil).

   Hvis du gjenoppta alle utskrifter til en skriver, klikker du på Fortsett i verktøylinjen.

  • Slett en utskriftsjobb: Marker den, og klikk deretter på Slett jobb-knappen til høyre (merket med en X).

   Du kan ikke slette utskriftsjobber på en skriver som blir delt av en annen maskin.

  • Hopp til en bestemt side mens du skriver ut: Marker utskriftsjobben for dokumentet, klikk på Stopp jobb midlertidig-knappen til høyre (merket med to linjer), og velg deretter Jobber > Fortsett jobb på side, og angi et sidetall.

  • Flytt en utskriftsjobb til en annen skriver: Åpne vinduer for begge skriverne, og flytt deretter utskriftsjobben fra den gjeldende skriverens vindu til den nye skriverens vindu.

   Hvis du vil åpne vinduet for en skriver, åpner du Skrivere og skannere-valgpanelet, velger skriveren i listen til venstre, og klikk deretter på Åpne utskriftskø.

   Åpne Skriver og skannere-valgpanelet for meg

Vis informasjon om fullførte utskriftsjobber

Etter at du har skrevet ut kan du vise informasjon om et dokument du har skrevet ut, for eksempel dato og klokkeslett.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Skrivere og skannere.

  Åpne Skriver og skannere-valgpanelet for meg

 2. Marker skriveren du brukte i listen til venstre, og klikk deretter på Åpne utskriftskø.

 3. Velg Vindu > Vis fullførte jobber, og gjør deretter ett av følgende:

  • Se utskriftsjobbene: Velg Jobber > Vis mine jobber.

  • Se utskriftsjobber som er sendt fra andre brukere på denne datamaskinen: Velg Jobber > Vis alles jobber.