macOS High Sierra

Angi dvale- og vekketid for Macen

Du kan stille inn Macen slik at den går i dvale av etter en angitt tidsperiode uten aktivitet. Du kan også angi at Macen skal gå i dvale og våkne på et bestemt tidspunkt.

Angi innstillinger for dvale og vekking for en stasjonær Mac

Merk: Det er mulig at noen av alternativene ikke er tilgjengelige, avhengig av Macen.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på Strømsparing.

  Åpne Strømsparing-valgpanelet for meg

 2. Gjør ett av følgende:

  • Angi hvor lang tid som skal gå før maskinen eller skjermen skal gå i dvalemodus: Flytt «Maskin i dvale»- og «Skjerm i dvale»-skyveknappen eller «Slå skjermen av etter»-skyveknappen.

  • Hindre at Macen går i dvale automatisk: Velg «Forhindre at maskinen automatisk går i dvale når skjermen er av».

  • Sett harddisker i dvalemodus: Velg «Sett harddisken(e) i dvale når det er mulig».

  • La Macen være påslått når strøm er tilgjengelig: Velg «Start på nytt automatisk etter strømbrudd».

  • La Macen vekkes midlertidig fra dvale for å gi brukere tilgang til delte tjenester (hvis det er behov for det): Velg et av de tilgjengelige «Våkne for…»-alternativene, for eksempel «Våkne for nettverkstilgang».

   Du finner mer informasjon under Del datamaskinens ressurser når den er i dvale og i Apple-kundestøtteartikkelen Om Våkne etter behov og Bonjour-dvaleproxy.

Angi innstillinger for dvale og vekking for en bærbar Mac

Merk: Det er mulig at noen av alternativene ikke er tilgjengelige, avhengig av Macen.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på Strømsparing.

  Åpne Strømsparing-valgpanelet for meg

 2. Gjør ett av følgende:

  • Bytt mellom grafikkmoduser: Velg «Automatisk bytte av grafikk» for å bytte automatisk mellom grafikkmoduser for å oppnå bedre batteritid.

  • Angi dvaletider for bruk av den bærbare maskinen med batteristrøm: Klikk på Batteri, og flytt deretter «Maskin i dvale»- og «Skjerm i dvale»-skyveknappen eller «Slå skjermen av etter»-skyveknappen.

  • Angi dvaletider for bruk av den bærbare maskinen med strømforsyningen: Klikk på Strømforsyning, og flytt deretter «Maskin i dvale»- og «Skjerm i dvale»-skyveknappen eller «Slå skjermen av etter»-skyveknappen.

  • Hindre at Macen går i dvale automatisk: Marker «Forhindre at maskinen automatisk går i dvale når skjermen er av» i Strømforsyning-panelet.

  • Sett harddisker i dvalemodus: Marker alternativet «Sett harddisker i dvale når det er mulig» i Batteri- eller Strømforsyning-panelet.

  • Reduser lysstyrken på skjermen når batteriet er i bruk: Klikk på Batteri, og marker eller fjern markeringen for «Reduser lysstyrken på skjermen når maskinen går på batteristrøm».

  • Oppdatere systemet mens maskinen er i dvale: Marker «Aktiver Power Nap når maskinen går på batteristrøm» i Batteri-panelet, og «Aktiver Power Nap når maskinen er koblet til en strømkilde» i Strømforsyning-panelet.

   Du finner mer informasjon under Hva er Power Nap?.

  • La Macen vekkes midlertidig fra dvale for å gi brukere tilgang til delte tjenester (hvis det er behov for det): Velg et av de tilgjengelige «Våkne for…»-alternativene i Strømforsyning-panelet, for eksempel «Våkne for nettverkstilgang».

   Du finner mer informasjon under Del datamaskinens ressurser når den er i dvale og i Apple-kundestøtteartikkelen Om Våkne etter behov og Bonjour-dvaleproxy.

Du kan også stille inn Macen slik at den automatisk slår seg av eller på, settes i dvale eller vekkes fra dvale.