macOS High Sierra

Bruk Touch Bar

Hvis Macen har en Touch Bar, kan du bruke kjente bevegelser – som trykk, sveip eller skyv – direkte på Touch Bar for å justere innstillinger, bruke Siri, få tilgang til funksjonstaster og utføre handlinger i forskjellige programmer.

Et tastatur med Touch Bar øverst. Touch ID er helt til høyre på Touch Bar.

Touch Bar har Touch ID, som gjør det mulig å låse opp Macen og enkelte passordbeskyttede objekter, bruke Apple Pay til å gjennomføre kjøp på nettet, og utføre kjøp fra iTunes Store, App Store og iBooks Store. Hvis du vil lære hvordan du konfigurerer Touch ID, leser du Bruk Touch ID på Macen.

Grunnleggende om Touch Bar

Control Strip, på høyre side i Touch Bar, gjør det mulig å tilpasse vanlige innstillinger – for eksempel lysstyrke og volum – og spørre Siri. Du kan utvide den for å få tilgang til ytterligere innstillinger og funksjoner. De andre knappene som er tilgjengelige på Touch Bar avhenger av programmet du bruker eller oppgaven du utfører.

Touch Bar med knapper som varierer avhengig av program eller oppgave til venstre, og Control Strip, som er minimert, til høyre.
 • Endre lysstyrken eller volumet, eller spør Siri: Trykk på knappene i Control Strip. For lysstyrke og volum kan du også raskt sveipe mot venstre eller høyre på knappene.

  Når Control Strip er minimert, inneholder den knapper, fra venstre mot høyre, for å utvide Control Strip, øke eller redusere lysstyrke og volum, slå lyden av eller på og spørre Siri.
 • Utvid Control Strip: Trykk på Utvid-knappen, eller hold nede Fn-tasten på tastaturet (hvis «Trykk på Fn-tast»-valget i Tastatur-valg er konfigurert til å utvide Control Strip).

  Trykk på knappene i utvidet Control Strip for å få tilgang til ytterligere innstillinger og macOS-funksjoner som Mission Control og Launchpad, eller til å styre video- eller musikkavspilling. For enkelte innstillinger – for eksempel lysstyrke – kan du trykke og holde på knappen for å endre innstillingen.

  Knapper i Control Strip, som er utvidet, inkluderer, fra venstre mot høyre, skjermlysstyrke, Mission Control, Launchpad, tastaturbelysning, video- eller musikkavspilling og volum.

  Trykk på Lukk-knappen for å minimere Control Strip.

 • Bruk andre knapper: Trykk på knapper for å utføre handlinger i programmet du bruker. Hvert program er forskjellig – prøv for å se hva du kan gjøre. Slik ser for eksempel Touch Bar ut når du markerer en fil i Finder:

  Touch Bar med knapper som hører til Finder, blant annet Del-knappen.

  Og slik ser den ut når du viser et bilde i Bilder-appen:

  Touch Bar med knapper som hører til Bilder, blant annet Favoritter- og Roter-knappene.

  Hvis du vil legge til knapper i Touch Bar i enkelte programmer, kan du lese Tilpass Touch Bar.

 • Legg til emojisymboler i tekst: Trykk på Emojiknappen, og trykk deretter på emojisymbolet du vil bruke.

  Emoji-knappen i venstre halvdel av Touch Bar.

Skriveforslag

Når du skriver tekst, kan Touch Bar vise de neste ordene eller uttrykkene du vil bruke (kalles skriveforslag), slik at du kan spare tid.

 • Vis skriveforslag: Trykk på Skriveforslag-knappen.

  Skriveforslag-knappen i høyre halvdel av Touch Bar.
 • Bruk skriveforslag: Trykk på et ord, et uttrykk eller en emoji. Rettelser for feilstavede ord vises med blått.

  Skriveforslag som viser ord og emoji-symboler, og knappen for å skjule skriveforslag til venstre.
 • Skjul skriveforslag: Trykk på Lukk-knappen i Touch Bar.

Hvis du ikke ser Skriveforslag-knappen i Touch Bar, velger du Vis > Tilpass Touch Bar og markerer deretter «Vis skriveforslag». Eller velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tastatur, klikk på Tekst, og marker deretter «Touch Bar-skriveforslag».

Åpne Tekst-panelet for meg

Farger

I programmer der du kan endre fargen til tekst eller objekter, kan du bruke Touch Bar til å velge en farge, en fargenyanse eller en fargemodell (for eksempel RGB eller HSB).

Touch Bar som viser Farger-knappen blant programspesifikke knapper.
 • Velg en farge: Trykk og hold nede Farger-knappen, og skyv deretter fingeren til en farge.

  Touch Bar som viser farger fra rødt til venstre til svart til høyre.
 • Velg en nyanse: Trykk på Farger-knappen, trykk og hold på en farge, og skyv deretter fingeren til en nyanse.

 • Velg en modell: Trykk på Farger-knappen, trykk på fargelisten til venstre, og trykk deretter på en fargemodell. Hvis du vil bruke en tilpasset farge du har arkivert, trykker du på Fargeprøver.

  Touch Bar som viser fargemodeller – fra venstre mot høyre – Enkel, Gråskala, RGB, CMYK og HSB. Fargeprøver-knappen er i høyre ende.

  Bruk skyveknappene for en modell for å endre verdier, for eksempel fargetone eller metning. Hvis du vil arkivere endringene i Fargeprøver, trykker du på fargen (+ vises), og trykker på den igjen (et hakemerke vises).

  Touch Bar som viser skyveknapper for fargetone, metning og lysstyrke for HSB-modellen. I venstre ende er knappen for å vise alle profiler. Til høyre er knappen for å arkivere en tilpasset farge.
 • Skjul farger eller fargeverdiene: Trykk på Lukk-knappen i Touch Bar.

Funksjonstaster

Mange macOS-tastatursnarveier bruker funksjonstaster (F1 til F12). Hvis du for eksempel har aktivert Dashboard, kan du bruke F12 til å vise det. Funksjonstastene er tilgjengelige i Touch Bar.

 • Bruk funksjonstastene: Hold nede Fn-tasten på tastaturet (hvis «Trykk på Fn-tast»-valget i Tastatur-valg er konfigurert til å vise funksjonstastene), og trykk deretter på en funksjonstast i Touch Bar.

  Funksjonstaster i Touch Bar.

  Hvis en tastatursnarvei inkluderer en spesialtast, for eksempel Tilvalg eller Kommando, holder du nede Fn-tasten sammen med spesialtasten. Hvis du for eksempel vil bruke Kontroll-F3 for å flytte til Dock, holder du nede Fn- og Kontroll-tastene sammen og trykker deretter på F3 i Touch Bar.

Tilpass Touch Bar

I enkelte programmer kan du tilpasse Touch Bar slik at den inneholder knapper for handlingene du bruker mest i det programmet. Du kan også endre hvilke knapper som vises i Control Strip.

 1. Velg Vis > Tilpass Touch Bar i et program.

 2. Legg til, omorganiser eller fjern knapper i Touch Bar.

  Du kan veksle mellom knapper for gjeldende program og Control Strip ved å trykke på Touch Bar. (Det er ikke mulig å tilpasse knappene i alle programmer.)

  • Legg til knapper: Bruk styreflaten eller musen til å flytte en knapp fra skjermen til Touch Bar. Du vil se at knappene i Touch Bar vibrerer litt.

  • Omorganiser knapper: Bruk fingeren på Touch Bar for å flytte en knapp.

  • Fjern knapper: Bruk styreflaten eller musen til å flytte en knapp fra Touch Bar til skjermen.

 3. Når du er ferdig, klikker du på Ferdig på skjermen eller trykker på Ferdig i Touch Bar.

Du kan også tilpasse Control Strip i Systemvalg. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tastatur, klikk på Tastatur, og klikk deretter på Tilpass Control Strip.

Åpne Tastatur-valgpanelet for meg

Angi innstillinger for Touch Bar

Du kan angi innstillinger for hva som skal vises i Touch Bar. I stedet for å vise programknapper og Control Strip i minimert utgave kan Touch Bar for eksempel også vise kun utvidet Control Strip eller kun programknapper. Du kan også endre hva som skal skje når du trykker på Fn-tasten på tastaturet.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tastatur og deretter på Tastatur.

  Åpne Tastatur-valgpanelet for meg

 2. Angi valg.

  • Touch Bar viser: Klikk på lokalmenyen, og velg deretter et alternativ (Programkontroller med Control Strip, Utvidet Control Strip eller Programkontroller).

  • Trykk på Fn-tast for å: Klikk på lokalmenyen, og velg deretter et alternativ (utvide Control Strip, vise programkontroller, vise Control Strip eller vise F1, F2, og så videre. ).

   Hvilke valg som er tilgjengelige, avhenger av hva du har konfigurert i «Touch Bar viser»-valg.

Hvis du vil at funksjonstastene (F1, F2 etc.) alltid skal vises i Touch Bar for bestemte programmer, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Tastatur, klikker på Snarveier, markerer Funksjonstaster i listen til venstre og legger deretter til programmene til høyre.

Åpne Snarveier-panelet for meg