macOS High Sierra

Aktiver, deaktiver og opprett dikteringskommandoer

Når Forbedret diktering er på, finnes et standardsett med dikteringskommandoer (kalles også talte kommandoer) som du kan bruke når du dikterer tekst. Du kan aktivere avanserte dikteringskommandoer for å utføre oppgaver som å bytte mellom programmer, navigere i vinduer eller søke med Spotlight, og også for å opprette dine egne kommandoer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker dikteringskommandoer, leser du Styr Macen og programmer ved hjelp av dikteringskommandoer.

Merk: Før du kan bruke dikteringskommandoer, må du slå på Diktering.

Aktiver avanserte dikteringskommandoer

Når avanserte dikteringskommandoer er aktivert, vises tilbakemeldingsvinduet i nedre høyre hjørne av skrivebordet, i stedet for å følge innsettingspunktet, og forblir der inntil du flytter det.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk deretter på Diktering.

  Åpne Diktering-panelet for meg

 2. Klikk på Dikteringskommandoer.

  Kommandoene er organisert i kategorier. Som standard er alle markerings-, navigerings-, redigerings-, formaterings- og systemkommandoer aktivert.

 3. Marker avkrysningsruten for «Aktiver avanserte kommandoer».

  Ytterligere navigerings- og systemkommandoer legges til i listen, i tillegg til program- og dokumentkommandoer.

  Hvis du vil vise mer informasjon om en kommando, markerer du den i listen.

Deaktiver bestemte dikteringskommandoer

Hvis en kommando utføres gjentatte ganger i stedet for den du forventer, kan du deaktivere den kommandoen.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk deretter på Diktering.

  Åpne Diktering-panelet for meg

 2. Klikk på Dikteringskommandoer.

 3. Fjern markeringen i avkrysningsruten for en kommando.

  Hvis du vil aktivere kommandoen igjen, markerer du avkrysningsruten.

Opprett dine egne dikteringskommandoer

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk deretter på Diktering.

  Åpne Diktering-panelet for meg

 2. Klikk på Dikteringskommandoer.

 3. Marker avkrysningsruten for «Aktiver avanserte kommandoer».

 4. Gjør ett av følgende:

  • Klikk på Legg til-knappen som finnes over «Aktiver avanserte kommandoer»-avkrysningsruten.

  • Si «Create command» (hvis du aktiverte dikteringsnøkkelordet, sier du det først, for eksempel «Computer, create command»).

  • I et dokument, en meny eller et annet sted der du kan markere tekst eller et objekt, markerer du det og sier deretter «Make this speakable» (bruk dikteringsnøkkelordet hvis det er nødvendig). En handling som kommandoen skal utføre er foreslått. Du kan velge en annen handling fra Utfør-lokalmenyen.

 5. Angi et navn for kommandoen, eller rediger navnet som vises i henhold til disse retningslinjene:

  • Bruk to eller flere ord, og unngå enstavelsesord. Bruk for eksempel «Make text smaller» i stedet for «Smaller».

  • Unngå egennavn, navn som er like andre ord, og navn som kan forveksles med andre kommandoer.

  • Ikke bruk navn som brukes for andre kommandoer. Hvis du gjør det, vises et varselsymbol ved siden av de dupliserte kommandoene i listen over kommandoer.

 6. Angi om kommandoen kan brukes i alle programmer eller i et bestemt program.

 7. Velg handlingen kommandoen utfører.

  Enkelte handlinger krever ytterligere informasjon. For eksempel, for Lim inn tekst, må du skrive inn teksten når du sier kommandoen.

  Hvis du vil kjøre Automator-arbeidsflyter, velger du Kjør arbeidsflyt og velger deretter en standardarbeidsflyt som «Nytt skjermopptak». Hvis du vil kjøre en arbeidsflyt du har opprettet, velger du Annen.

 8. Klikk på Ferdig.

  Kommandoene dine vises i Bruker-delen øverst i listen.

Du kan bruke andre dikteringskommandoer som macOS tilbyr for tegnsetting, typografi, formatering og annet, selv når Forbedret diktering ikke er på.