macOS High Sierra

Bruk dikteringsnøkkelordet og menyen

Når Forbedret diktering er på, kan du aktivere et dikteringsnøkkelord som lar deg starte diktering og bruke dikteringskommandoer (kalles også talekommandoer), også når du ikke dikterer tekst.

Dikteringsnøkkelordet forteller Macen at det neste du sier etter nøkkelordet er en dikteringskommando. For eksempel, hvis nøkkelordet er «Computer», kan du si «Computer, start dictating» (i stedet for å trykke på dikteringssnarveien). Hvis du aktiverer avanserte dikteringskommandoer, kan du si kommandoer som «Computer, switch to Finder» eller «Computer, show numbers».

Når du aktiverer dikteringsnøkkelordet, legges Diktering-menyen til i menylinjen. Du kan klikke på menyen og bruke den til å vise eller skjule listen med tilgjengelige dikteringskommandoer, og endre hvordan Macen lytter etter kommandoene.

Merk: Før du kan bruke dikteringskommandoer, må du slå på Diktering.

Aktiver dikteringsnøkkelordet

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk deretter på Diktering.

  Åpne Diktering-panelet for meg

 2. Klikk på «Aktiver dikteringsnøkkelordet».

  Hvis du vil bruke et annet nøkkelord enn Computer, skriver du inn et nytt nøkkelord. For beste resultat bruker du et ord eller uttrykk som har tre stavelser eller to til fem ord.

Endre hvordan Macen lytter etter dikteringskommandoer

 • Lytt etter kommandoer og krev nøkkelordfrasen: Klikk på Diktering-menyen, og velg deretter Lytt med påkrevd nøkkelordfrase fra Diktering-menyen. Dette er standardinnstillingen (identifisert av Påkrevd nøkkelordfrase: «nøkkelord» i menyen).

  Med denne innstillingen lytter Macen etter nøkkelordfrasen for å identifisere dikteringskommandoer. Hvis du for eksempel vil bruke kommandoen «Move down», må du først si nøkkelordfrasen, som i «Computer, move down». Hvis du bare sier «Move down», vil ikke Macen utføre kommandoen.

 • Lytt etter kommandoer uten å kreve nøkkelordfrasen: Klikk på Diktering-menyen, og velg deretter Lytt uten påkrevd nøkkelordfrase fra Diktering-menyen.

  Med denne innstillingen trenger du ikke si nøkkelordfrasen – Macen lytter alltid etter kommandoer. For eksempel kan du bare si «Move down» for å få Macen til å utføre kommandoen. Husk at når nøkkelordfrasen ikke er påkrevd, vil Macen forsøke å utføre alle kommandoer den hører. Hvis den hører «move down» mens du snakker med en venn, vil den prøve å utføre kommandoen.

  Merk: Hvis du logger av eller slår av datamaskinen, tilbakestilles alternativet til standardinnstillingen (nøkkelordfrasen kreves) når du logger deg på igjen eller starter maskinen på nytt. Hvis du vil diktere uten nøkkelordfrasen, velger du Lytt uten påkrevd nøkkelordfrase fra Diktering-menyen på nytt.