macOS High Sierra

Arkiver utskriftsinnstillingene for senere bruk

Du kan arkivere utskriftsinnstillingene som en forhåndsinnstilling slik at du raskt kan bruke de samme innstillingene på nytt. Når du skal opprette en forhåndsinnstilling, tilpasser du først alle utskriftsinnstillingene du vil ha.

Arkiver innstillingene som forhåndsinnstilling

  1. Åpne et dokument, og velg Arkiv > Skriv ut. Klikk på Vis detaljer.

  2. Velg utskriftsinnstillingene du vil arkivere som en forhåndsinnstilling.

  3. Klikk på Forhåndsinnstillinger-lokalmenyen, og velg deretter Arkiver nåværende innstillinger som forhåndsinnstilling.

  4. Skriv inn et navn for forhåndsinnstillingen, og velg om du vil bruke forhåndsinnstillingen kun for den valgte skriveren, eller for alle skrivere.

Skriv ut med forhåndsinnstillingen

  1. Velg Arkiv > Skriv ut.

  2. Klikk på Forhåndsinnstillinger-lokalmenyen, og velg deretter forhåndsinnstillingen. Hvis du ikke ser Forhåndsinnstillinger-lokalmenyen, klikker du på Vis detaljer.

    Du ser alle forhåndsinnstillinger som er tilgjengelige for den skriveren. Hvis du ikke ser en forhåndsinnstilling du forventer i listen, er det mulig du opprettet den forhåndsinnstillingen kun for en bestemt skriver.