macOS High Sierra

Windows-taster på et Mac-tastatur

Et Mac-tastatur har mange taster som fungerer som tilsvarende taster på et Windows-tastatur. Her er noen av dem:

Windows-tast

Mac-tast

Brukes til

Slett forover

Fn-slettetast

Sletter tegnet til høyre. På bærbare Macer trykker du på Fn-slettetast.

Alt

Tilvalg

Brukes for innskriving av spesialtegn, for eksempel «é».

Kontroll

Windows-tast

Kommando

Brukes under utføring av handlinger eller snarveier. Hvis du for eksempel trykker på Kommando-S, blir det aktive dokumentet arkivert.

Home og End

Kommando-venstrepil og Kommando-høyrepil

På Macenn bruker du Kommando- og piltastene til å gå til begynnelsen og slutten av gjeldende linje, og du bruker Home- og End-tastene til å gå til begynnelsen og slutten av gjeldende dokument.

Num lock

Num lock

Skift-slettetast (slett bakover)

I noen programmer bestemmer dette om trykk på talltastaturet gjør at det skrives tall, eller om markøren flyttes.

Scroll Lock

Kontroll-F14

(Det er mulig du må holde nede Fn-tasten først)

I noen programmer bestemmer dette om trykk på piltastene gjør at markøren flyttes, eller om du ruller i et vindu.

Print Screen

Skift-Kommando-3

Skift-Kommando-4

Tar bilde av skjermen. Skift-Kommando-3 tar bilde av hele skjermen. Skift-Kommando-4 tar bilde av den markerte delen av skjermen.

Hvis du holder nede Tilvalg-tasten mens en meny er åpen, vises skjulte menyobjekter. I mange programmer kan du for eksempel holde ned Tilvalg-tasten mens Arkiv-menyen er åpen, så endres Arkiv > Lukk til Arkiv > Lukk alle.