macOS High Sierra

Hva heter det på Macen?

Hvis du leter etter noe, men er usikker på hva ting heter på Macen, kan du bruke denne listen med Windows- og Mac-uttrykk.

Merk: På en bærbar Mac må du holde nede Fn-tasten før du trykker på andre snarveistaster, for eksempel Fn-Kontroll-F2.

Windows-uttrykk

Mac-uttrykk

Brukes til

Alt-tast

Tilvalg-tast

Hvis du vil sette inn spesialtegn, holder du inne Tilvalg-tasten i kombinasjon med bokstavtaster. Hvis du for eksempel vil skrive é, trykker du Tilvalg-E.

Alt-tast

Kontroll-F2

Hvis du vil bruke tastaturet til å åpne menyer i menylinjen øverst på skjermen, trykker du Kontroll-F2, og bruker deretter piltastene til å velge en meny. Trykk på returtasten for å åpne den valgte menyen, og bruk piltastene og returtasten til å velge menyalternativer.

Alt-Tab

Kommando-tabulatortast

Hvis du vil bytte mellom åpne programmer, trykker du på Kommando-tabulatortast. Slipp opp knappene når programmet du leter etter, er valgt.

Alt-Tab

Exposé

Hvis du vil vise alle åpne vinduer for det aktive programmet, trykker og holder du på symbolet i Dock. Slipp styreflaten eller musen når miniatyrbildene for vinduene vises. Trykk på tabulatortasten for å se andre programvinduer.

Lukkeknapp

Lukkeknapp

Hvis du vil lukke et vindu, klikker du på den røde knappen i øverste venstre hjørne i vinduet.

Kontroll-tast

Kommando-tast

Bruk Kommando-tasten med tastaturkombinasjoner for å utføre handlinger eller bruke snarveier. Hvis du for eksempel trykker på Kommando-S, blir det aktive dokumentet arkivert.

Kontrollpanel

Systemvalg

Hvis du vil angi innstillinger, for eksempel skrivebordsbakgrunnen, velger du Apple-meny > Systemvalg.

Systemegenskaper

Systeminformasjon

Systeminformasjon gir deg detaljert informasjon om Mac-maskinvare og -programvare. Velg Apple-menyen > Om denne maskinen.

Knapp for å løse ut disker

Utmatingstast

Du åpner og lukker den optiske stasjonen ved å trykke på utmatingstasten ⏏ på tastaturet. Hvis du vil mate ut disker/plater i andre typer stasjoner, eller hvis tastaturet ikke har en utmatingstast, markerer du disken/platen i Finder og velger deretter Arkiv > Mat ut.

Avslutt (Exit)

Avslutt

Hvis du vil avslutte et program, velger du Avslutt fra programmenyen. (Programmenyen er merket med programnavnet, for eksempel Safari eller Mail.)

Flip 3D

Mission Control

Hvis du vil se alle åpne vinduer, trykker du på Mission Control-tasten (eller bruker Control Strip) eller holder nede Kontroll-tasten og trykker på pil opp-tasten.

Hvis du vil flytte alle vinduer midlertidig unna for å se skrivebordet, trykker du på Kommando- og Mission Control-tastene samtidig.

Gadgets

Dashboard-widgeter

Dagsoversikten i Varslingssenter

Dashboardet inkluderer widgeter for å ta notater, følge med aksjer og vise værmeldingen.

Hvis du vil åpne Dashboard, klikker du på Launchpad-symbolet i Dock (eller trykker på Launchpad-knappen i Control Strip).

Du kan også få rask informasjon i dagsoversikten i Varslingssenter. Hvis du vil åpne Varslingssenter, klikker du på symbolet i menylinjen.

Microsoft Photo Editor

Bilder

Bruk Bilder-programmet til å importere bilder (og videoer) fra en iOS-enhet eller et kamera, vise og redigere bildene, dele bildene og mye mer.

Mus

Mus (med én knapp)

Hvis du har en mus med én knapp, åpner du snarveismenyer ved å holde nede Kontroll-tasten mens du klikker.

Mus

Magic Mouse, Mighty Mouse eller Apple Mouse

Hvis du har en Magic Mouse eller en annen mus med flere knapper, kan du konfigurere knappene ved å velge Apple-menyen > Systemvalg og klikke på Mus.

Åpne Mus-valgpanelet for meg

Min datamaskin, denne PC-en

I Finder velger du Gå > Datamaskin

Du ser disker som er tilkoblet Macen, CD-er og DVD-er i den optiske stasjonen, nettverksvolumer du er tilkoblet, og eventuelle diskpartisjoner du har.

Mine dokumenter, Dokumenter-mappen

Dokumenter-mappen

Bruk Dokumenter-mappen til å arkivere dokumenter. Hvis du vil vise Dokumenter-mappen, åpner du et Finder-vindu og klikker på Dokumenter i sidepanelet.

Mine Bilder, Bilder-mappen

Bilder-mappen

Bilder-mappen ligger i Hjem-mappen. I Finder velger du Gå > Hjem.

Mine siste dokumenter

Sist brukte objekter (i Apple-menyen)

Etter hvert som du åpner programmer og filer, blir navnene deres lagt til i listen Sist brukte objekter i Apple-menyen. Du kan bruke Siste brukte objekter til å åpne programmer og dokumenter igjen raskt.

I mange programmer finner du en Åpne sist brukte-kommando i Arkiv-menyen som inneholder dokumenter du nylig har arbeidet i.

Nettverkstilkoblinger

Nettverk-valgpanelet

Hvis du vil konfigurere nettverksinnstillinger, velger du Apple-menyen > Systemvalg og klikker på Nettverk.

Åpne Nettverk-valgpanelet for meg

Hvis du trenger hjelp med konfigurering av nettverket eller med nettverksrelatert problemløsing, klikker du på «Hjelp meg» i Nettverk-valgpanelet.

Skjermtastatur

Tastaturvisning

Hvis du vil åpne Tastaturvisning, klikker du på tastaturmenyen i menylinjen (som identifiseres av Vis Emoji og symboler-symbolet eller et inndatametodetegn), og velg deretter Vis Tastaturvisning.

Hvis menyen ikke vises, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Tastatur, klikker på Tastatur og velger deretter «Vis tastatur- og emojivisninger i menylinjen».

Åpne Tastatur-panelet for meg

Kontrollpanelet Ytelse

Aktivitetsmonitor

Hvis du vil vite hvordan Macen fungerer og hvilke prosesser som kjøres i øyeblikket, åpner du Aktivitetsmonitor (ligger i Verktøy-mappen i Programmer-mappen).

Skrivere og skannere

Skrivere og skannere-valgpanelet

Hvis du vil velge og konfigurere skrivere, velger du Apple-menyen > Systemvalg og klikker på Skrivere og skannere.

Åpne Skriver og skannere-valgpanelet for meg

Print Screen

Skift-Kommando-3

Skift-Kommando-4

Hvis du vil ta et bilde av hele skjermen, trykker du på Skift-Kommando-3. Hvis du vil ta et bilde av en del av skjermen, trykker du på Skift-Kommando-4, og flytter markøren for å markere et område.

Programmer-meny

Launchpad

Hvis du vil se alle programmene og verktøyene dine, klikker du på Launchpad-symbolet i Dock (eller trykker på Launchpad-knappen i Control Strip).

Egenskaper

Vis info

Hvis du vil vise informasjon om en fil, mappe, disk, tjener eller et annet objekt, markerer du det i Finder og velger deretter Arkiv > Vis info. I Info-vinduet kan du angi eierskap og tillatelser for objektet. Når du viser info for en fil, kan du angi hvilket program som skal brukes til å åpne filen.

Papirkurv

Papirkurv (i Dock)

Slett filer og mapper ved å flytte dem til papirkurven. Hvis du vil slette filene for godt, velger du Arkiv > Tøm papirkurv.

Søke

Spotlight

Hvis du vil finne filer, dokumenter, programmer, e-postmeldinger og andre objekter, klikker du på Spotlight-symbolet i menylinjen og skriver inn et ord eller uttrykk.

Mange programmer, for eksempel Finder, Mail og Kontakter, inneholder et søkefelt i verktøylinjen hvor du raskt og enkelt kan søke etter objekter i programmet.

Snarveier

Alias

Hvis du vil lage et alias, markerer du filen eller programmet og velger Arkiv > Lag alias.

Klippeverktøy

Grab

Bruk Grab-programmet (i Verktøy-mappen i Programmer-mappen) til å ta bilder av et vindu, skjermen eller en del av skjermen.

Dvalemodus

Dvale (i Apple-menyen)

Dvale er en modus som bruker lite strøm. Hvis du vil sette maskinen i dvale, velger du Apple-menyen > Dvale.

Start-menyen og oppgavelinjen

Dock

Bruk Dock til å åpne favorittprogrammer, -filer, -mapper og -nettsteder. Standard Dock-plassering er nederst i skjermen. Hvis du vil legge til en fil eller en mappe i Dock, flytter du den til høyre for skillelinjen i Dock.

Start-meny

Spotlight

Hvis du vil finne filer, e-postmeldinger og andre objekter, klikker du på Spotlight-symbolet i menylinjen.

Symbol i menylinjen

Statusmenyer

Statusmenyer vises som symboler i høyre del av menylinjen. Bruk statusmenyer til å koble til et trådløst nettverk, kontrollere batteristatusen til en bærbar Mac, og annet.

Oppgavebehandling

Aktivitetsmonitor

Hvis du vil vite hvordan Macen fungerer og hvilke prosesser som kjøres i øyeblikket, åpner du Aktivitetsmonitor (ligger i Verktøy-mappen i Programmer-mappen).

Windows Utforsker (Explorer)

Finder

Bruk Finder til å organisere filer, mapper og programmer. Hvis du vil åpne et Finder-vindu, klikker du på skrivebordet og velger Arkiv > Nytt Finder-vindu.

Windows Media Player

QuickTime Player

iTunes

Bruk QuickTime Player til å spille filmer og musikk.

Bruk iTunes til å spille musikk-CD-er, kjøpe musikk fra iTunes Store og opprette et eget, personlig digitalt musikkbibliotek.

Windows MovieMaker

iMovie

Bruk iMovie til å overføre video fra digitale videokameraer og til å lage dine egne filmer.

Cortana

Siri

Be Siri om å gjøre ting som å åpne filer eller programmer eller finne ting på Macen eller på Internett. Du kan enkelt ha Siri-resultater lett tilgjengelig på skrivebordet eller i Varslingssenter.

Hvis du vil bruke Siri, klikker du på Siri-symbolet i menylinjen (eller bruker Touch Bar).