Koble til med Fildeling på Mac-maskinen

Finn ut hvordan du bruker Fildeling til å opprette forbindelse med andre Mac-maskiner, Windows-datamaskiner og filtjenere.

Dele filer

Når du skal aktivere Fildeling på en Mac, åpner du Deling-panelet under Systemvalg og markerer Fildeling-valget. Da kan Windows-datamaskiner og Mac-maskiner se datamaskinen i det lokale nettverket. 

Når du oppretter forbindelse til en annen datamaskin fra en Mac-maskin med OS X Mavericks eller OS X Yosemite ved bruk av Fildeling, prøver Mac-maskinen automatisk å bruke SMB-protokollen (Service Message Block) til å kommunisere. Hvis SMB ikke er tilgjengelig, forsøker den å bruke Apple File Protocol (AFP).

Se under Deling i et hvilket som helst Finder-vindu for å koble til en Mac- eller Windows-datamaskin som deler filer i det lokale nettverket.

Du får også tilgang til lokale fildelinger via Åpne- og Arkiver-vinduer og -ark.

Bruk Koble til tjener-funksjonen i Finder for å koble deg direkte til en filtjener. Velg Gå > Koble til og oppgi URL, IP-adresse eller DNS-navn.

Du kan forsøke å tvinge gjennom en bestemt tilkoblingsprotokoll (som SMB eller AFP) ved å bruke en gyldig URL. Så lenge tjeneren du kobler deg til, tillater den angitte protokollen, skal URL-en fungere.

    smb://ServerName/ShareName
    afp://DOMAIN;User@ServerName/ShareName

 

Avanserte valg

Hvis du vil begrense hvilke protokoller som kan brukes til å opprette forbindelse med datamaskinen ved bruk av Fildeling, klikker du på Avanserte valg i Deling-panelet. Da kan du velge hvilke protokoller som kan brukes av Mac-maskinen. Som standard aktiverer OS X Mavericks og nyere automatisk SMB og AFP med tanke på kompatibilitet med Windows-datamaskiner, Mac-maskiner som bruker Mavericks og Yosemite, og Mac-maskiner som bruker eldre versjoner av OS X. 

Tips

  • Når du oppgir en URL, må navnet på disken, volumet eller katalogen som deles (delingsnavn) og som du forsøker å koble til, angis. Du blir ikke bedt om å oppgi det.
  • Du kan ikke bruke mellomrom i et delingsnavn ved tilkobling. Du kan bruke %20 i stedet for mellomrom i delingsnavn.
  • Når du løser et tilkoblingsproblem, kan du pinge IP-adressen til den andre datamaskinen ved hjelp av Nettverksverktøy. En vellykket pinging bekrefter TCP/IP-forbindelsen mellom de to datamaskinene. Dette er et viktig første problemløsningstrinn ved manglende respons eller tidsavbrudd ved forsøk på å opprette forbindelse, fordi SMB-forbindelser med Mac-maskiner krever TCP/IP.  Et vellykket ping betyr imidlertid ikke at SMB-tjenesten også er tilgjengelig eller fungerer fra den andre datamaskinen.
  • Se Microsofts kundestøtteressurser for å få informasjon om konfigurering av fildeling på en Microsoft Windows-basert datamaskin. Disse kan inkludere hjelpefiler som er installert på datamaskinen eller Microsofts nettbaserte kunnskapsbase.
  • Når du skal løse problemer med en SMB-forbindelse, bruker du Konsoll i Verktøy-mappen. Konsoll-logger kan hjelpe avanserte brukere med å finne ut av et problem. Enkelte loggfiler vises kanskje bare når du er logget på som administrator.
  • Hvis du oppretter forbindelse med en Windows SMB-ressurs, må du kontrollere om brannmuren blokkerer TCP-portene 137, 138, 139 og 445. Når du har prøvd framgangsmåten ovenfor, kan du utføre avansert problemløsing ved å undersøke loggoppføringene i hendelsesloggen til Windows SMB-ressursen (hvis du har tilgang til den) eller relevante logger i Konsoll på Mac-maskinen.
  • Hvis du vil opprette forbindelse med Windows XP, må du påse at brannmurinnstillingene for Internett-forbindelsen på Windows-datamaskinen ikke er til hinder for forbindelsen. SMB bruker portene 137, 138, 139 og 445. Disse portene skal være åpne på Windows XP-datamaskinen. Dette kan kreve en «Avansert» konfigurasjon av XP-brannmuren.
  • Mac bruker SMB bare via TCP/IP-protokollen, ikke via NetBEUI-protokollen.
  • Det kan være nødvendig å kontakte den nettverksansvarlige i enkelte situasjoner for å få tilgang til Mac-maskinen fra SMB-ressursen, eller vertsnettverkskonfigurasjonen.
  • Les om tilkobling til eldre AFP-tjenester

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: