Slik viser du en skjermsparer på Mac-maskinen

Du kan angi at Mac-maskinen skal vise en skjermsparer, enten manuelt eller automatisk etter en periode med inaktivitet.

Velg en skjermsparer

Mac-maskinen leveres med flere skjermsparere som viser bilder, meldinger, illustrasjoner fra iTunes- eller bildebiblioteket med mer. 

  1. Velg Systemvalg fra Apple-menyen og klikk på Skrivebord og skjermsparer.
  2. Klikk på Skjermsparer-fanen. Skjermsparere vises til venstre i vinduet og en forhåndsvisning av den valgte skjermspareren til høyre.
  3. Klikk på en skjermsparer for å velge den. For å se en forhåndsvisning i fullskjerm, kan du flytte pekeren over forhåndsvisningen og klikke på Forhåndsvis-knappen som vises inni.

For å lage en lysbildeskjermsparer, velger du et av lysbildealternativene, for eksempel Flytende, Refleksjoner, Origami eller Skiftene brikker. Deretter bruker du Kilde-lokalmenyen til å velge dine egne bilder eller en av de innebygde lysbildesamlingene.

Velg når og hvordan skjermspareren skal starte

Bruk lokalmenyen «Start etter» til å velge hvor lenge Mac-maskinen må være inaktiv før skjermspareren starter. Hvis du ikke vil at det skal starte en skjermsparer, velger du Aldri.

Aktive hjørner-knappen gir deg alternativer for å starte eller stoppe skjermspareren eller sette skjermen i dvalemodus ved å flytte pekeren til et av hjørnene på skjermen. Velg et alternativ i lokalmenyen som svarer til et bestemt hjørne.

Krev passord etter oppstart av skjermspareren

Du kan angi at Mac-maskinen skal kreve et påloggingspassord for å låse opp skjermen etter at skjermspareren starter:

  1. Velg Systemvalg fra Apple-menyen og klikk på Sikkerhet og personvern.
  2. Klikk på Generelt-fanen.
  3. Velg alternativet for å kreve passord etter dvale eller skjermsparer.

Slå av skjermen eller sette den i dvalemodus

Mac-maskinen bruker prosessoren, grafikkbrikken og skjermen når den viser en skjermsparer. For å spare strøm, kan du bruke Strømsparing-valgene til å velge hvor lenge Mac-maskinen må være inaktiv før skjermen slås av eller går i dvalemodus.

  1. Velg Systemvalg på Apple-menyen, og klikk deretter på Strømsparing.
  2. Bruk glidebryteren til å velge hvor lenge den må være inaktiv. Hvis du angir at skjermen skal slås av før skjermspareren starter, vil ikke skjermspareren starte etter en periode med inaktivitet.

Hvis du bruker en bærbar datamaskin, som en MacBook Pro, kan du angi forskjellige tider avhengig av om du bruker batteri eller en strømadapter.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: