Hvordan Power Nap fungerer på Mac-maskinen

Med Power Nap kan Mac-maskinen utføre nyttige aktiviteter mens den er i dvale.

Hva gjør Power Nap?

Hvis Mac-maskinen støtter Power Nap, kan disse aktivitetene pågå mens Mac-maskinen er i dvale:

 • Mail mottar nye meldinger.
 • Kontakter holder seg oppdatert med endringer som gjøres på andre enheter.
 • Kalender mottar nye invitasjoner og kalenderoppdateringer.
 • Påminnelser holder seg oppdatert med endringer som gjøres på andre enheter.
 • Notater holder seg oppdatert med endringer som gjøres på andre enheter.
 • Dokumenter lagret i iCloud holder seg oppdatert med endringer som gjøres på andre enheter.
 • Bildestrøm holder seg oppdatert med endringer som gjøres på andre enheter.
 • Finn Mac oppdaterer posisjonen til Mac-maskinen, slik at du kan finne den selv om den er i dvale.
 • VPN etter behov fortsetter arbeidet, slik at firmapost blir oppdatert på en sikker måte. (Power Nap støtter VPN-forbindelser som bruker et sertifikat til godkjenning, ikke VPN-forbindelser som krever at det oppgis et passord.)
 • Administrering av mobile enheter kan fjernlåse og viske ut Mac-maskinen. 

Og disse aktivitetene kan pågå mens Mac-maskinen er i dvale og er koblet til strømnettet:

 • Programvareoppdateringer lastes ned.
 • Mac App Store-artikler (inkludert programvareoppdateringer) lastes ned i bakgrunnen.
 • Time Machine utfører sikkerhetskopiering.
 • Spotlight utfører indeksering.
 • Help Center-innhold oppdateres.
 • Trådløse basestasjoner kan vekke Mac-maskinen ved å bruke Våkne ved trådløs.

Under Power Nap spiller ikke Mac-maskinen av systemlyder. Det gjelder også for Spill av lyd eller Send melding-funksjonen i Finn Mac

Hvis Mac-maskinen har en harddisk (HDD) eller en Fusion Drive, kan du høre lyder fra disken når den slår seg på under en Power Nap-oppdatering, under drift og når disken slår seg av. Du har mulighet til å slå av Power Nap.

Når Power Nap er slått på, kan datamaskinen kjennes varm ut selv om den er i dvale. Hvis Mac-maskinen overskrider en forhåndsdefinert verdi, stanses Power Nap-operasjoner, slik at Mac-maskinen ikke blir overopphetet. Når Mac-maskinen våkner, er den klar til å brukes.

Hvilke Mac-maskiner kan bruke Power Nap?

Du kan bruke Power Nap på disse Mac-modellene:

 • MacBook (tidlig 2015 og nyere)
 • MacBook Air (sent 2010 og nyere)
  Krever OS X Mountain Lion v10.8.2 og nyere
 • MacBook Pro (alle modeller med Retina-skjerm)
 • Mac mini (sent 2012 og nyere)
 • iMac (sent 2012 og nyere)
 • Mac Pro (sent 2013)

Slå Power Nap på eller av

Power Nap-innstillingen finnes på Strømsparing-panelet under Systemvalg.

Stasjonære datamaskiner
Velg Apple-menyen > Systemvalg og klikk på Strømsparing. Bruk avkrysningsruten «Aktiver Power Nap» til å slå Power Nap på eller av. Standardinnstillingen er på hvis den stasjonære Mac-maskinen bruker flashlager (inkluderer ikke Fusion Drive).

Strømsparing på stasjonære datamaskiner

Bærbare datamaskiner
Velg Apple-menyen > Systemvalg og klikk på Strømsparing.

 • Klikk på Batteri-fanen og bruk deretter avkrysningsruten «Aktiver Power Nap når maskinen går på batteristrøm» til å angi om Mac-maskinen skal bruke Power Nap når den går på batteristrøm. Standardinnstillingen er av.
 • Klikk på Strømadapter-fanen og bruk deretter avkrysningsruten «Aktiver Power Nap når maskinen er koblet til en strømkilde» til å angi om Mac-maskinen skal bruke Power Nap når den går på nettstrøm. Standardinnstillingen er på.

Strømsparing på bærbare datamaskiner

Les mer

Power Nap reagerer på batteritilstanden

Utgivelsesåret til den bærbare maskinen avgjør hvordan Power Nap reagerer på batteritilstanden.

Datamaskiner med 2013 eller et senere år i modellnavnet bruker Power Nap til batteriet er utbrukt. Datamaskiner med 2012 eller et tidligere år i modellnavnet stanser Power Nap hvis batteriet har en lading på 30 prosent eller mindre. Power Nap gjenopptas når du kobler til strømnettet igjen.

Hvis du vil øke batteritiden ved bruk av Power Nap, kobler du fra eventuelle USB-, Thunderbolt- eller FireWire-enheter som trekker strøm fra datamaskinen. Les mer om å oppnå maksimal batteritid.

Power Nap ser etter oppdateringer med bestemte intervaller
Hvis datamaskinen ikke er koblet til strømnettet, kommuniserer Power Nap og overfører data bare i noen få minutter per Power Nap-syklus. Når maskinen er koblet til strømnettet, foregår kommunikasjon og dataoverføring kontinuerlig.

 • Mail, Notater, Kontakter, Kalender, Påminnelser, Bildestrøm, Finn Mac og iCloud-dokumenter sjekkes hver time. Hvis de skal motta oppdateringer under Power Nap, må Mail og Notater være åpne før Mac-maskinen settes i dvale.
 • Time Machine-sikkerhetskopiering forsøkes hver time til en vellykket sikkerhetskopiering blir fullført.
 • Programvareoppdateringer sjekkes daglig.
 • Mac App Store-nedlastinger sjekkes én gang i uken.
Publiseringsdato: