Justere lysstyrken på et bakbelyst tastatur

Finn ut om den bærbare Apple-maskinen din har et bakbelyst tastatur, og hvordan du kan justere lysstyrken automatisk eller manuelt. 

Finn ut om den bærbare maskinen din har et bakbelyst tastatur

Velg Systemvalg fra Apple-menyen () og klikk deretter på Tastatur. Hvis Tastatur-valgvinduet har en avmerkingsboks for «Juster lysstyrken på tastaturet når det er lite lys», har du et bakbelyst tastatur.

Justere lysstyrken i tastaturet automatisk eller manuelt

Du kan justere lysstyrken i tastaturet automatisk basert på tilgjengelig lys, eller du kan justere den manuelt.

Juster lysstyrken automatisk

Slik angir du at lysstyrken i tastaturet skal justeres automatisk:

  1. Velg Systemvalg fra Apple-menyen, og klikk deretter på Tastatur.
  2. Merk av i boksen «Juster lysstyrken på tastaturet når det er lite lys».

Juster lysstyrken manuelt

For å øke lysstyrken i tastaturet trykker du på F6 på det innebygde tastaturet på den bærbare maskinen. For å redusere lysstyrken trykker du på F5.

Hvis du ikke kan justere lysstyrken i tastaturet manuelt, er det antakeligvis fordi du befinner deg på et lyst sted og fordi du har angitt at Mac-maskinen skal justere lysstyrken automatisk. I slike tilfeller slår det bakbelyste tastaturet seg av. Du kan justere lysstyrken i tastaturet igjen når du er på et sted med mindre lys.

Justere lysstyrken på MacBook Pro med Touch Bar

Hvis du bruker en MacBook Pro fra 2016, kan du raskt justere lysstyrken i tastaturet ved å trykke på  i Control Strip:

Control Strip utvides, og du kan trykke på     for å justere tastaturets lysstyrke:

Publiseringsdato: