Angi tidspunkt på Mac-maskinen for når den skal starte, våkne, gå i dvale, omstarte eller slås av

Bruk Tidsplan-funksjonen til Strømsparing-valget for å angi tidspunkt for når Mac-maskinen automatisk skal starte, våkne, gå i dvale, omstarte eller slås av. 

  1. Fra Apple ()-menyen velger du Systemvalg, og deretter klikker du på Strømsparing. 
  2. Klikk på Tidsplan-knappen og bruk avmerkingsboksene og lokalmenyene til å velge når den skal starte, våkne, gå i dvale, omstarte eller slås av.

For å slås av automatisk, kan ikke Mac-maskinen være i dvale på det fastsatte tidspunktet for avslåing, og den må forbli aktiv i minst 10 minutter etter det fastsatte tidspunktet. Hvis den er i dvale på det fastsatte tidspunktet for når den skal slås av, vil den fortsette med å være i dvale i stedet for å være slått av. Hvis det er angitt at den skal gå i dvale etter mindre enn 15 minutter med inaktivitet, kan den gå tilbake i dvalemodus før den kan slås av. For å sørge for at Mac-maskinen slår seg av selv når den er i dvale, kan du angi at den skal starte eller våkne 5 minutter før det fastsatte tidspunktet for når den skal slås av.

 

 

Publiseringsdato: