Slik bruker du Emoji, aksenttegn og symboler på Mac-maskinen

macOS har funksjoner som gjør det enkelt å finne og skrive spesialtegn som Emoji og valutasymboler.

Skrive Emoji og andre symboler

Du kan bruke Tegnvisning til å sette inn smilefjes, Dingbats og andre symboler mens du skriver.

  1. Klikk i dokumentet eller meldingen der du vil plassere tegnet.
  2. Trykk på Kontroll–Kommando–mellomromstast. Tegnvisning-vinduet vises:
    Emoji-meny
  3. Bruk søkefeltet øverst i vinduet, eller klikk på  for å utvide vinduet og se flere tegn:
    Tegnvisning
  4. Når du finner tegnet du ønsker, klikker eller dobbeltklikker du på det for å sette det inn i teksten.

I Meldinger-programmet kan du også se Tegnvisning-vinduet når du klikker på Emoji-knappen nederst til høyre. I macOS Sierra eller nyere vises Emoji du sender i Meldinger, i samme størrelse som teksten de er en del av. Hvis du sender bare Emoji uten tekst, blir Emoji-symbolene tre ganger større.

Skrive aksenttegn

Når du skal skrive et aksenttegn eller en alternativ versjon av et tegn, trykker du på og holder tasten nede til det alternative tegnet vises. 

Når du skal velge et av de tegnene som vises, skriver du nummeret som vises under tegnet, eller klikker på tegnet du vil bruke. Hvis du bestemmer deg for at du ikke vil skrive et aksenttegn etter å ha holdt en tast nede, skriver du bare et annet tegn eller trykker på Esc-tasten.

Hvis det ikke finnes ekstra tegn for tasten du holder nede, vil ikke aksenttegn-menyen bli vist. Menyen vises heller ikke hvis skyveknappen Tastegjentakelse er stilt på Av i Tastatur-panelet under Systemvalg.

Gjenta tegn

Noen tegn gjentas når du trykker og holder tasten nede, avhengig av hvor du skriver dem. Trykk og hold mellomromstasten eller symboltaster (som bindestrek eller likhetstegn) nede for å gjenta disse tegnene i de fleste apper. I apper hvor aksenttegn ikke benyttes, som i Kalkulator, Grapher og Terminal, gjentas bokstav- og talltaster også når du trykker på dem og holder dem nede.

Hvis et tegn ikke gjentas, sjekker du Tastatur-panelet under Systemvalg for å sørge for at skyveknappen Tastegjentakelse ikke er stilt på Av. Hvis en tast ikke er programmert for å gjentas i appen du bruker, kopierer du tegnet til utklippstavlen. Deretter holder du Kommando-V nede for å lime inn tegnet eller ordet gjentatte ganger.

Publiseringsdato: