Slik bruker du emoji, aksenttegn og symboler på Macen

macOS har funksjoner som gjør det enkelt å finne og skrive spesialtegn som emoji og valutasymboler.

Skrive Emoji og andre symboler

 1. Klikk i dokumentet eller meldingen der du vil plassere tegnet.
 2. Trykk på Kontroll–Kommando–mellomromstast. Tegnvisning-vinduet vises:
  Emoji-meny
 3. Bruk søkefeltet øverst i vinduet, klikk på en kategori nederst i vinduet, eller klikk på Tilpasset visning-knappen øverst til høyre for å utvide vinduet og se flere tegn.
 4. Når du finner tegnet du ønsker, klikker eller dobbeltklikker du på det for å sette det inn i teksten.

I Meldinger- og Mail-apper kan du også se Tegnvisning-vinduet når du klikker på Emoji-knappen.

Skrive aksenttegn

Trykk og hold på en tast til det alternative tegnet vises, og klikk eller skriv deretter tallet under tegnet du vil bruke.

Hvis det ikke finnes ekstra tegn for tasten du holder nede, vil ikke aksenttegn-menyen bli vist.

Hvis du bestemmer deg for at du ikke vil skrive et aksenttegn etter å ha holdt en tast nede, trykker du på Esc-tasten.

Gjenta tegn

Noen tegn gjentas når du trykker og holder tasten nede, avhengig av hvor du skriver dem. Trykk og hold mellomromstasten eller symboltaster (som bindestrek eller likhetstegn) nede for å gjenta disse tegnene i de fleste apper. I apper hvor aksenttegn ikke benyttes, som i Kalkulator, Grapher og Terminal, gjentas bokstav- og talltaster også når du trykker på dem og holder dem nede.

Hvis et tegn ikke gjentas, sjekker du Tastegjentakelse-innstillingene:

 1. Velg Apple ()-menyen > Systemvalg.
 2. Klikk på Tastatur.
 3. Kontroller at skyveknappen Tastegjentakelse ikke er stilt på Av.

Hvis en tast ikke er programmert for å gjentas i appen du bruker, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Velg tegnet du vil kopiere.
 2. Trykk på Kommando-C for å kopiere tegnet til utklippstavlen. 
 3. Hold Kommando-V for å lime inn tegnet gjentatte ganger.
Publiseringsdato: