Dette bør du gjøre før du selger, gir bort eller bytter Macen din

Sikkerhetskopier dataene dine, og gjenopprett deretter til fabrikkinnstillingene ved å slå av visse funksjoner og tjenester, slette Macen og installere macOS på nytt.

Overfører du filene dine til en ny Mac? Før du gjør dette, kan du bruke Overføringsassistent til å flytte filene dine fra den gamle Macen til den nye Macen.

Ta en sikkerhetskopi

Påse at du har en nylig sikkerhetskopi av viktige filer. Finn ut hvordan du sikkerhetskopierer Macen.

Logg av iTunes på macOS Mojave eller eldre

Hvis du bruker macOS Mojave eller eldre, åpner du iTunes. Fra menylinjen øverst på skjermen eller iTunes-vinduet velger du Konto > Autoriseringer > Fjern autoriseringen for denne maskinen. Oppgi deretter Apple-ID og passord, og klikk på Fjern autorisering.

Finn ut mer om å fjerne autoriseringer for datamaskiner som brukes med iTunes-kontoen din.

 

Logg av iCloud

Hvis du bruker macOS Catalina eller nyere, velger du Apple-menyen  > Systemvalg, og klikker deretter på Apple-ID. Velg Oversikt i sidepanelet, og klikk deretter på Logg av.

Hvis du bruker macOS Mojave eller eldre, velger du Apple-menyen  > Systemvalg, klikker på iCloud og deretter Logg av.

Du blir spurt om du vil beholde en kopi av iCloud-dataene dine på denne Macen. Du kan klikke på Behold en kopi, fordi du sletter Macen senere. iCloud-dataene dine forblir i iCloud og på andre enheter som er logget på iCloud med Apple-ID-en din.

 

Logg av iMessage

Hvis du bruker OS X Mountain Lion eller nyere, åpner du Meldinger-programmet, og velger deretter Meldinger > Valg fra menylinjen. Klikk på iMessage, og klikk deretter på Logg av.

  

Tilbakestille NVRAM

Slå av Macen, og slå den deretter på og trykk umiddelbart på og hold nede disse fire tastene samtidig: Tilvalg, Kommando, P og R. Slipp tastene etter omtrent 20 sekunder. Dette fjerner brukerinnstillinger fra minnet og gjenoppretter visse sikkerhetsfunksjoner som kan ha blitt endret.

Finn ut mer om tilbakestilling av NVRAM eller PRAM.

  

Valgfritt: Fjern sammenkobling av Bluetooth-enheter du skal beholde

Hvis Macen din er sammenkoblet med et Bluetooth-tastatur, en Bluetooth-mus, -styreflate eller en annen Bluetooth-enhet som du tenker å beholde, kan du fjerne sammenkoblingen for den. Dette valgfrie trinnet forhindrer utilsiktede inndata når Macen og enheten har separate eiere, men forblir innenfor Bluetooth-rekkevidde av hverandre.

Hvis du fjerner sammenkoblingen for Bluetooth-inndataenheter fra en stasjonær datamaskin som iMac, Mac mini eller Mac Pro, må du koble til et USB-tastatur og en USB-mus for å fullføre de resterende trinnene i denne artikkelen.

For å fjerne sammenkoblingen for en Bluetooth-enhet velger du Apple-menyen  > Systemvalg, og deretter klikker du på Bluetooth. Flytt pekeren over enheten du vil fjerne sammenkoblingen for, og klikk deretter på fjern (x)-knappen ved siden av enhetens navn.

   

Slette harddisken og installere macOS på nytt

Den beste måten å tilbakestille Macen til fabrikkinnstillingene på er å slette harddisken og installere macOS på nytt

Når installasjonen av macOS er ferdig, omstarter Macen til en oppsettsassistent og ber deg om å velge et land eller en region. For å la Macen være i en «rett-fra-esken»-tilstand fortsetter du ikke med konfigureringen. Trykk på Kommando-Q i stedet for å slå av Macen. Når den nye eieren slår på Macen, vil oppsettassistenten lede ham eller henne gjennom oppsettprosessen.
   


Uansett modell eller tilstand, kan vi gjøre enheten din til noe som er bra både for deg og planeten: Finn ut hvordan du kan bytte inn eller resirkulere Macen med Apple Trade In.

Publiseringsdato: