Bruk Diskverktøy til å slette innholdet på en Intel-basert Mac

Slik sletter (formaterer) du en innebygd oppstartsdisk på en Intel-basert Mac.

Denne fremgangsmåten gjelder ikke Mac-maskiner med Apple-chip. Hvis du bruker en Mac med Apple-chip, følger du fremgangsmåten for å slette en Mac med Apple-chip.

Før du sletter Macen

 1. Hvis du vil gjenopprette Macen til fabrikkinnstillingene, for eksempel for å klargjøre den for en ny eier, kan du finne ut hva du bør gjøre før du selger, gir bort eller bytter inn Macen din.

 2. Hvis funksjonen Slett alt innhold og alle innstillinger er tilgjengelig på Macen din, bruker du den for å slette Macen i stedet for fremgangsmåten i denne artikkelen.

 3. Opprett en sikkerhetskopi av filer du vil beholde. Når du sletter Macen, slettes alle filene permanent.

Start fra macOS-gjenoppretting

 1. Trykk på og slipp av/på-knappen for å slå på Macen, og trykk deretter umiddelbart på og hold inne disse to tastene på tastaturet: Kommando (⌘) og R. Hold inne tastene til du ser en Apple-logo eller en roterende jordklode.

 2. Du blir kanskje bedt om å velge et wifi-nettverk eller koble til en nettverkskabel. For å velge et wifi-nettverk bruker du Wifi-menyenWifi-menyen.

 3. Hvis du blir bedt om å velge en bruker du vet passordet til, velger du brukeren. Klikk deretter på Neste, og skriv inn administratorpassordet hens, som er passordet hen bruker for å logge på Macen. Har du glemt passordet?

 4. Når du ser et verktøyvindu som inkluderer Diskverktøy, har Macen startet opp fra Gjenoppretting.

  Verktøysvinduet i macOS-gjenoppretting

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke får startet fra macOS-gjenoppretting

Bruk Diskverktøy for å slette Macen

 1. Velg Diskverktøy i Verktøy-vinduet i Gjenoppretting, og klikk deretter på Fortsett.

 2. Velg Macintosh HD i sidepanelet i Diskverktøy-vinduet. Ser du ikke Macintosh HD?

 3. Klikk på Slett-knappenSlett-knappen på verktøylinjen, og oppgi informasjonen du blir bedt om:

  • Navn: Macintosh HD

  • Format: APFS eller Mac OS Extended (journalført) i tråd med anbefalingen i Diskverktøy

 4. Klikk på Slett volumgruppe. Hvis du ikke ser denne knappen, klikker du på Slett i stedet.{

  macos-monterey-gjenopprettingsmodus-diskverktøy-slett-volumgruppe
 5. Skriv inn Apple-ID-en dersom du blir bedt om det. Har du glemt Apple-ID-en din?

 6. Valgfritt: Hvis du har brukt Diskverktøy til å legge til andre interne volumer enn Macintosh HD, kan du følge den samme fremgangsmåten for å slette dem individuelt.

 7. Når du er ferdig, avslutter du Diskverktøy for å gå tilbake til verktøyvinduet i Gjenoppretting.

 8. Hvis du vil at Macen skal starte fra samme disk igjen, velger du Installer macOS på nytt i verktøyvinduet, og deretter klikker du på Fortsett og følger instruksjonene på skjermen. Finn ut mer om å installere macOS på nytt.

Hvis du ikke ser Macintosh HD i Diskverktøy

Den innebygde oppstartsdisken din skal være oppført øverst i Diskverktøy-sidepanelet. Med mindre du har endret navnet, heter disken Macintosh HD. Hvis denne harddisken ikke er oppført i sidepanelet, velger du Apple-menyen  > Slå av og kobler fra alle enheter du ikke er avhengig av å bruke, fra Macen. Gjør deretter et nytt forsøk.

Hvis disken fortsatt ikke vises i Diskverktøy, eller hvis Diskverktøy rapporterer at slettingen mislyktes, trenger Macen kanskje service. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte Apple-kundestøtte.

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker diskverktøy i brukerhåndboken for diskverktøy.

Publiseringsdato: