Et Diskverktøy-vindu med Vis kun volumer-visningen markert. Sidepanelet til venstre viser to interne volumer, ett eksternt volum og ett diskfilvolum. Panelet til høyre viser detaljer om det markerte volumet.

La macOS administrere plass mellom flere volumer

I Apple File System (APFS), filsystemet som ble introdusert i macOS 10.13, kan du enkelt legge til eller fjerne volumer på lagringsenhetene dine. APFS-formaterte volumer vokser og krymper automatisk – du trenger ikke repartisjonere en lagringsenhet på nytt.

Slik legger du til et volum i en APFS-beholder

Et Diskverktøy-vindu som viser slett-dialogruten som settes opp til å reformatere en flashdisk med et APFS-kryptert format.

Sikre eksterne lagringsenheter

Når du tar i bruk en ny flashdisk eller en annen lagringsenhet, kan du formatere den som APFS og kryptere den med et passord for å beskytte innholdet.

Slik beskytter du en lagringsenhet med et passord

Et Diskverktøy-vindu som viser Førstehjelp-bekreftelsesdialogruten.

Sjekk disken din

Hvis du opplever problemer med en disk, kan Diskverktøy kontrollere disken og reparere problemer som oppdages.

Slik reparerer du en disk

Hvis du vil slå opp i Brukerveiledning for Diskverktøy, klikker du på Innholdsfortegnelse øverst på siden eller skriver inn et ord eller en setning i søkefeltet.

Nyttig?
Tegngrense: 250
Bruk maksimalt 250 tegn.
Takk for tilbakemeldingen din.