Om sikkerhetsinnholdet i macOS Sierra 10.12.1, Sikkerhetsoppdatering 2016-002 El Capitan og Sikkerhetsoppdatering 2016-006 Yosemite

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i macOS Sierra 10.12.1, Sikkerhetsoppdatering 2016-002 El Capitan og Sikkerhetsoppdatering 2016-006 Yosemite.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhet, kan du gå til siden for Apple Produktsikkerhet. Du kan kryptere kommunikasjon med Apple ved å bruke PGP-nøkkelen for Apple Produktsikkerhet.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

macOS Sierra 10.12.1, Sikkerhetsoppdatering 2016-002 El Capitan og Sikkerhetsoppdatering 2016-006 Yosemite

Utgitt 24. oktober 2016

AppleGraphicsControl

Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10.5 og OS X El Capitan v10.11.6

Virkning: Et program kan kanskje utføre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret kontroll av låsetilstanden.

CVE-2016-4662: Apple

AppleMobileFileIntegrity

Tilgjengelig for: macOS Sierra 10.12

Virkning: En signert kjørbar fil kan erstatte en kode med samme team-ID

Beskrivelse: Det var et valideringsproblem i håndteringen av kodesignaturer. Problemet ble løst gjennom ekstra validering.

CVE-2016-7584: Mark Mentovai og Boris Vidolov fra Google Inc.

Oppføring lagt til 27.november 2016

AppleSMC

Tilgjengelig for: macOS Sierra 10.12

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å heve rettigheter

Beskrivelse: En dereferanse for en nullpeker ble løst gjennom forbedret låsing.

CVE-2016-4678: daybreaker@Minionz arbeider med Trend Micros Zero Day Initiative

ATS

Tilgjengelig for: macOS Sierra 10.12

Virkning: Behandling av en skadelig fontfil kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2016-4667: Simmon Huang fra alipay, Thelongestusernameofall@gmail.com, Moony Li fra Trend Micro, @Flyic

Oppføring oppdatert 27. oktober 2016

ATS

Tilgjengelig for: macOS Sierra 10.12

Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med ekstra rettigheter

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2016-4674: Shrek_wzw fra Qihoo 360 Nirvan Team

CFNetwork-proxier

Tilgjengelig for: macOS Sierra 10.12

Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan være i stand til å lekke sensitiv brukerinformasjon

Beskrivelse: Det var et phishing-problem i håndteringen av proxyakkreditiver. Problemet ble løst gjennom fjerning av uoppfordrede valideringsforespørsler om proxypassord.

CVE-2016-7579: Jerry Decime

Core Image

Tilgjengelig for: OS X El Capitan v10.11.6

Virkning: Visning av en skadelig JPEG-fil kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2016-4681: Ke Liu fra Tencents Xuanwu Lab

Oppføring lagt til 25. oktober 2016

CoreGraphics

Tilgjengelig for: macOS Sierra 10.12

Virkning: Visning av en skadelig JPEG-fil kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

CVE-2016-4673: Marco Grassi (@marcograss) fra KeenLab (@keen_lab), Tencent

FaceTime

Tilgjengelig for: macOS Sierra 10.12

Virkning: En angriper i en priviligert nettverksposisjon kan få et videresendt anrop til å fortsette å sende lyd mens det ser ut til at anropet er avsluttet

Beskrivelse: Det var flere uoverensstemmelser i brukergrensesnittet i håndteringen av videresendte anrop. Disse problemene ble løst gjennom forbedret protokoll-logikk.

CVE-2016-7577: Martin Vigo (@martin_vigo) fra salesforce.com

Oppføring lagt til 27. oktober 2016

FontParser

Tilgjengelig for: macOS Sierra 10.12

Virkning: Parsing av en skadelig font kan føre til at sensitiv brukerinformasjon avsløres

Beskrivelse: Et problem med lesing utenfor grensene ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

CVE-2016-4660: Ke Liu fra Tencents Xuanwu Lab

FontParser

Tilgjengelig for: macOS Sierra 10.12

Virkning: Behandling av en skadelig fontfil kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Det var en bufferoverflyt i håndteringen av fontfiler. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

CVE-2016-4688: Simon Huang fra Alipay company, thelongestusernameofall@gmail.com

Oppføring lagt til 27.november 2016

IDS – Tilkobling

Tilgjengelig for: macOS Sierra 10.12

Virkning: En angriper i en priviligert nettverksposisjon kan være i stand til å lure brukere i gruppesamtaler til å tro at de snakker med andre i samtalen

Beskrivelse: Det var et representasjonsproblem i håndteringen av anropsbytting. Problemet ble løst gjennom forbedret håndtering av «bytting av oppringer»-varsler.

CVE-2016-4721: Martin Vigo (@martin_vigo) fra salesforce.com

Oppføring lagt til 27. oktober 2016

ImageIO

Tilgjengelig for: OS X El Capitan v10.11.6

Virkning: Parsing av en skadelig PDF-fil kan føre til utføring av vilkårlig kode

Beskrivelse: Et problem med skriving utenfor området ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

CVE-2016-4671: Ke Liu fra Tencents Xuanwu Lab, Juwei Lin (@fuzzerDOTcn)

ImageIO

Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10.5 og OS X El Capitan v10.11.6

Virkning: Behandling av et skadelig bilde kan føre til at prosessminne avsløres

Beskrivelse: Det var et problem med lesing utenfor området i SGI-bildeparsingen. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

CVE-2016-4682: Ke Liu fra Tencents Xuanwu Lab

ImageIO

Tilgjengelig for: OS X El Capitan v10.11.6

Virkning: En angriper utenfra kan være i stand til å kjøre tilfeldig kode

Beskrivelse: Flere problemer med lesing og skriving utenfor området i SGI-parsingen. Problemene ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2016-4683: Ke Liu fra Tencents Xuanwu Lab

Oppføring lagt til 25. oktober 2016

Kjerne

Tilgjengelig for OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 og macOS Sierra 10.12

Virkning: En lokal bruker kan forårsake at et system avsluttes uventet eller at vilkårlig kode utføres i kjernen

Beskrivelse: Det var flere problemer med validering av inndata i MIG-generert kode. Problemene ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2016-4669: Ian Beer fra Google Project Zero

Oppføring lagt til 2. november 2016

Kjerne

Tilgjengelig for: macOS Sierra 10.12

Virkning: Et lokalt program kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med rotrettigheter

Beskrivelse: Det var vedvarende problemer med flere objekter under oppstarten av nye prosesser. Problemene ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2016-7613: Ian Beer fra Google Project Zero

Oppføring lagt til 1. november 2016

libarchive

Tilgjengelig for: macOS Sierra 10.12

Virkning: Et skadelig arkiv kan være i stand til å overskrive vilkårlige filer

Beskrivelse: Det var et problem i banevalideringslogikken for symlinks. Problemet ble løst ved hjelp av forbedret banerensing.

CVE-2016-4679: Omer Medan fra enSilo Ltd

libxpc

Tilgjengelig for: macOS Sierra 10.12

Virkning: Et program kan være i stand til å utføre vilkårlig kode med rotrettigheter

Beskrivelse: Et logisk problem ble løst gjennom ekstra restriksjoner.

CVE-2016-4675: Ian Beer fra Google Project Zero

Oppføring oppdatert 30. mars 2017

ntfs

Tilgjengelig for: macOS Sierra 10.12

Virkning: Et program kan forårsake tjenestenekt

Beskrivelse: Det var et problem med parsingen av diskfiler. Problemet ble løst gjennom forbedret validering.

CVE-2016-4661: Recurity Labs på vegne av BSI (German Federal Office for Information Security)

NVIDIA-grafikkdrivere

Tilgjengelig for: OS X Yosemite v10.10.5 og OS X El Capitan v10.11.6

Virkning: Et program kan forårsake tjenestenekt

Beskrivelse: Et problem med skadet minne ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2016-4663: Apple

Sikkerhet

Tilgjengelig for: macOS Sierra 10.12

Virkning: En lokal angriper kan se hvor mange tegn passord består av, når brukere logger på

Beskrivelse: Det var et påloggingsproblem i håndteringen av passord. Problemet ble løst gjennom fjerning av loggføring av passordlengde.

CVE-2016-4670: Daniel Jalkut fra Red Sweater Software

Oppføring oppdatert 25. oktober 2016

Thunderbolt

Tilgjengelig for: macOS Sierra 10.12

Virkning: Et program kan kanskje utføre vilkårlig kode med kjernerettigheter

Beskrivelse: En dereferanse for en nullpeker ble løst gjennom forbedret validering av inndata.

CVE-2016-4780: sweetchip fra Grayhash

Oppføring lagt til 29. november 2016
macOS Sierra 10.12.1 inkluderer sikkerhetsinnholdet fra Safari 10.0.1.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: