Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apple Product Security

Les hvordan du bruker PGP-nøkkelen for Apple Product Security.

Apples sikkerhetsråd blir signert med PGP-nøkkelen for Apple Product Security. Sensitiv sikkerhetsinformasjon kan være kryptert med denne nøkkelen ved kommunikasjon med Apple Product Security.

Som en god sikkerhetspraksis bør du validere PGP-nøklene du mottar. Du må ikke godta nøkler som ikke kan valideres. Du finner informasjon om hvordan du validerer PGP-nøkler fra Apple Product Security på https://www.apple.com/no/support/security/pgp/.

Du kan kontrollere at et sikkerhetsvarsel er ekte ved å sammenlikne nøkkelsignaturen med Apple Product Security-nøkkelen som er dokumentert ovenfor.

Du finner mer informasjon om Apple Product Security på http://www.apple.com/no/support/security/.

Publiseringsdato: